عاشورای حسینی؛ بازدید از بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش / عزاداری در جمع مردم محله خلیج فارس تهران

شناسه خبر: 90183 -

شنبه 2 آبان 1394 - 13:32

شناسه خبر: 90183

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای داخلی