چهارشنبه 31 مرداد 1397 - 12:39
فارسی | العربية | English

کلیپ

قدرت دفاعی در مقطع کنونی بسیار مهم است؛ دشمنانی داریم که به هیچ اصلی معتقد نیستند/ حتما به آمریکا اعتماد نداریم؛ اما امروز حتی متحدان آمریکا هم به آنها اعتماد ندارند

قدرت دفاعی در مقطع کنونی بسیار مهم است؛ دشمنانی داریم که به هیچ اصلی معتقد نیستند/ حتما به آمریکا اعتماد نداریم؛ اما امروز حتی متحدان آمریکا هم به آنها اعتماد ندارند

جنگنده تمام ایرانی کوثر، افتخار ملی است/ از همکاری دفاعی با همسایگان و کشورهای دوست استقبال می کنیم

جنگنده تمام ایرانی کوثر، افتخار ملی است/ از همکاری دفاعی با همسایگان و کشورهای دوست استقبال می کنیم

ذات دفاعی ایران، مردمی است/بسیج قدرتی بزرگ، مردمی و رابط ملت و نیروهای مسلح است

ذات دفاعی ایران، مردمی است/بسیج قدرتی بزرگ، مردمی و رابط ملت و نیروهای مسلح است

آمادگی دفاعی ایران، نه به معنی جنگ طلبی، بلکه به معنای صلح طلبی پایدار است/عدم بازدارندگی دفاعی، یعنی چراغ سبز به دشمن

آمادگی دفاعی ایران، نه به معنی جنگ طلبی، بلکه به معنای صلح طلبی پایدار است/عدم بازدارندگی دفاعی، یعنی چراغ سبز به دشمن

در جلسه هیات دولت  : 
بالاترین عبادت و انقلابی بودن، تلاش برای افزایش تولید، صادرات و اشتغال در کنار تنظیم بازار و شفاف سازی امور است

در جلسه هیات دولت : بالاترین عبادت و انقلابی بودن، تلاش برای افزایش تولید، صادرات و اشتغال در کنار تنظیم بازار و شفاف سازی امور است


در جلسه هیات دولت  : 
نیازمند آرامش در بازار هستیم؛ اقتصاد اولویت اول کشور است/ دشمن قادر نیست ملت ایران را به زانو در آورد؛ به شرط اینکه قوا و مردم کنار هم باشند/ در برخورد با فساد، تبلیغات باید بعد از اثبات جرم و اقدام باشد

در جلسه هیات دولت : نیازمند آرامش در بازار هستیم؛ اقتصاد اولویت اول کشور است/ دشمن قادر نیست ملت ایران را به زانو در آورد؛ به شرط اینکه قوا و مردم کنار هم باشند/ در برخورد با فساد، تبلیغات باید بعد از اثبات جرم و اقدام باشد

در جلسه هیات دولت  : 
اسرا، پیام انقلاب و عزت ایران و انقلاب اسلامی را به داخل عراق بردند و موقع بازگشت، پیام ایستادگی و مقاومتی را با خود آوردند/تبریک سالروز بازگشت آزادگان سرافراز

در جلسه هیات دولت : اسرا، پیام انقلاب و عزت ایران و انقلاب اسلامی را به داخل عراق بردند و موقع بازگشت، پیام ایستادگی و مقاومتی را با خود آوردند/تبریک سالروز بازگشت آزادگان سرافراز