كليپ

در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو:
قبل از این دولت که شما به حق هم از آن انتقاد می کنید، ما واردکننده بنزین گازوئیل و گاز بودیم اما امروز در این عرصه ها خودکفا و حتی صادرکننده شده ایم

در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو: قبل از این دولت که شما به حق هم از آن انتقاد می کنید، ما واردکننده بنزین گازوئیل و گاز بودیم اما امروز در این عرصه ها خودکفا و حتی صادرکننده شده ایم

در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو:
دولت طبق قانون حق نداشت کل درآمد ناشی از افزایش بهای بنزین را به مردم برگرداند، سران سه قوه به رهبری نامه نوشتیم و با مجوز رهبری این کار را کردیم / از تولید روزانه 52 میلیون لیتر بنزین در ابتدای دولت یازدهم به 107 میلیون لیتر رسیده ایم که تا آخر سال این رقم به 110 میلیون لیتر می رسد

در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو: دولت طبق قانون حق نداشت کل درآمد ناشی از افزایش بهای بنزین را به مردم برگرداند، سران سه قوه به رهبری نامه نوشتیم و با مجوز رهبری این کار را کردیم / از تولید روزانه 52 میلیون لیتر بنزین در ابتدای دولت یازدهم به 107 میلیون لیتر رسیده ایم که تا آخر سال این رقم به 110 میلیون لیتر می رسد

در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو:
کلید تدبیر چگونه گاوصندوق پولهای بلوکه شده ایران را باز کرد؛ هر ماه 700 میلیون دلار و طی 10 ماه 7 میلیارد دلار به کشور بازگشت

در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو: کلید تدبیر چگونه گاوصندوق پولهای بلوکه شده ایران را باز کرد؛ هر ماه 700 میلیون دلار و طی 10 ماه 7 میلیارد دلار به کشور بازگشت

در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو:
نگفتم همه مشکلات را 100 روزه حل می کنم اما به رسمیت شناختن غنی سازی ایران بزرگترین دستاورد ۱۰۰ روز اول دولت یازدهم، بود

در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو: نگفتم همه مشکلات را 100 روزه حل می کنم اما به رسمیت شناختن غنی سازی ایران بزرگترین دستاورد ۱۰۰ روز اول دولت یازدهم، بود

در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو:
روشنگری دکتر روحانی در مورد اصطلاح بی شناسنامه ها

در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو: روشنگری دکتر روحانی در مورد اصطلاح بی شناسنامه ها

در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو:
قدرت باید نقد شود چون اگر نقد نشود احتمال انحراف دارد/ نقد دانشجو باید بی محابا و در عین حال با محتوا باشد

در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو: قدرت باید نقد شود چون اگر نقد نشود احتمال انحراف دارد/ نقد دانشجو باید بی محابا و در عین حال با محتوا باشد

در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو:
کشور دانشجویی می‌خواهد که با صراحت وشهامت حرف بزند و‌مسئولان را نقد کند

در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو: کشور دانشجویی می‌خواهد که با صراحت وشهامت حرف بزند و‌مسئولان را نقد کند