كليپ

از هلال احمر کشور هم تشکر می‌کنم. این خانه‌های هلال که امروز 1400 تای آن افتتاح شد بسیار مهم است. برای امداد، نجات و روز مبادا و حوادث غیرمترقبه.
همه مردم ما باید آماده باشند. اگر خانه‌های هلال ما در سراسر کشور بتواند آموزش‌های ابتدایی، لازم، کمک‌های اولیه را یاد عزیزان ما بدهد، مخصوصاً جوان‌ها، دانشجویان، دانش‌آموزان و مردم خیر ما.
وقتی مردم مجهز و آماده شوند در روز سختی و مبادا می‌بینیم قبل از اینکه امدادگر رسمی به داد برسد، همه مردم آن روستا و شهر، امدادگر هستند و وارد صحنه می‌شوند، تلاش و کمک می‌کنند، باز هم تأکید می‌کنم، قبلاً هم در سال‌های قبل تأکید کردم، اروگاه‌های هلال برای جوان‌های ما در فصل تابستان. البته امسال بخاطر کرونا این کار در دسترس نیست اما در سال‌هایی که امکان‌پذیر است باید کاری کنیم در اردوهای تابستانی جوان‌های ما کاملاً مجهز بشوند به آنچه که لازم است بیاموزند، مهارت‌‌هایی است که باید پیدا کنند در زمینه امداد و نجات در شرایط خاصی که برای کشور پیش می‌آید ضمن اینکه اردوگاه‌های می‌تواند نشاط برای جوان‌های ما درست کند و ...

از هلال احمر کشور هم تشکر می‌کنم. این خانه‌های هلال که امروز 1400 تای آن افتتاح شد بسیار مهم است. برای امداد، نجات و روز مبادا و حوادث غیرمترقبه. همه مردم ما باید آماده باشند. اگر خانه‌های هلال ما در سراسر کشور بتواند آموزش‌های ابتدایی، لازم، کمک‌های اولیه را یاد عزیزان ما بدهد، مخصوصاً جوان‌ها، دانشجویان، دانش‌آموزان و مردم خیر ما. وقتی مردم مجهز و آماده شوند در روز سختی و مبادا می‌بینیم قبل از اینکه امدادگر رسمی به داد برسد، همه مردم آن روستا و شهر، امدادگر هستند و وارد صحنه می‌شوند، تلاش و کمک می‌کنند، باز هم تأکید می‌کنم، قبلاً هم در سال‌های قبل تأکید کردم، اروگاه‌های هلال برای جوان‌های ما در فصل تابستان. البته امسال بخاطر کرونا این کار در دسترس نیست اما در سال‌هایی که امکان‌پذیر است باید کاری کنیم در اردوهای تابستانی جوان‌های ما کاملاً مجهز بشوند به آنچه که لازم است بیاموزند، مهارت‌‌هایی است که باید پیدا کنند در زمینه امداد و نجات در شرایط خاصی که برای کشور پیش می‌آید ضمن اینکه اردوگاه‌های می‌تواند نشاط برای جوان‌های ما درست کند و ...

البته همه می‌دانیم که تجهیزات، تخت، بیمارستان و همچنین وسایل تشخیصی اینها همه فرع است، آنچه که مهم است در بخش درمان و اهمیت دارد، بخش نیروی انسانی است، پزشکان مجرب، پرستاران و بخش‌های پیراپزشکی ما است.
بخش های دیگر درمان کشور است این نیروی انسانی است که خوب می‌فهمد، خوب درس می‌خواند مهارت پیدا می‌کند و در روز سختی‌ها، فداکاری می‌کند و خودش را آماده می‌کند برای اینکه مردم سالم باشند اما خودش رنج و زحمت و حتی جان خودش را فدا کند، درود می‌فرستیم به همه پرستاران و پزشکان و کادر درمانی ما و همچنین طلب علو درجات می‌کنیم برای همه شهیدانی که در این دوران 7 ماهه جان عزیز خودشان را فدای سلامت ملت عزیز ما کردند.
....... 

من در اینجا از بخش خصوصی هم تشکر می‌کنم که در برخی از بیمارستان ها، واردکردن برخی از تجهیزات، بخش خصوصی ما در کنار بخش دولتی فعال هستند این کار، کار بسیار ارزشمند و مهمی است که انجام می‌گیرد.

البته همه می‌دانیم که تجهیزات، تخت، بیمارستان و همچنین وسایل تشخیصی اینها همه فرع است، آنچه که مهم است در بخش درمان و اهمیت دارد، بخش نیروی انسانی است، پزشکان مجرب، پرستاران و بخش‌های پیراپزشکی ما است. بخش های دیگر درمان کشور است این نیروی انسانی است که خوب می‌فهمد، خوب درس می‌خواند مهارت پیدا می‌کند و در روز سختی‌ها، فداکاری می‌کند و خودش را آماده می‌کند برای اینکه مردم سالم باشند اما خودش رنج و زحمت و حتی جان خودش را فدا کند، درود می‌فرستیم به همه پرستاران و پزشکان و کادر درمانی ما و همچنین طلب علو درجات می‌کنیم برای همه شهیدانی که در این دوران 7 ماهه جان عزیز خودشان را فدای سلامت ملت عزیز ما کردند. ....... من در اینجا از بخش خصوصی هم تشکر می‌کنم که در برخی از بیمارستان ها، واردکردن برخی از تجهیزات، بخش خصوصی ما در کنار بخش دولتی فعال هستند این کار، کار بسیار ارزشمند و مهمی است که انجام می‌گیرد.

علیرغم همه فشارهای اقتصادی روند توسعه بهداشت و درمان در سال 99 نه تنها کاهش نیافته بلکه همانطور که وزیر محترم بهداشت و درمان اعلام کردند، امسال، مصمم هستیم بیش از 10 هزار تخت بیمارستاین را افتتاح کنیم تا پایان سال و ماه‌های اولیه سال آینده و این بر مبنای اینکه در کشور به طور معمول 1000 ، 1400 تخت حداکثر در سال به افتتاح می‌رسیده، امسال یک رقم بسیار خوبی است علیرغم فشارهای اقتصادی به دلیل اینکه نیازمان به بهداشت و درمان، تخت‌های بیمارستانی، امروز بیش از روزها و سال‌های قبل احساس می‌شود و اینکه موفق شدیم 8 طرح مهم بیمارستانی و درمانی را در یک روز افتتاح کنیم با 1400 تخت بیمارستانی و همچنین تخت مراقبت‌های ویژه، تجهیزات بیمارستانی این حائز اهمیت است و نشان این است که دولت همچنان مسأله طرح تحول سلامت به عنوان یک اولویت مهم مدنظرش است تا آخرین روزهای خدمت در دولت دوازدهم و به نظر من یکی از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم که در تاریخ این کشور باقی خواهند ماند تلاش پیگیر دولت، بخش خصوصی و همه مردم برای ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها بوده و ...

علیرغم همه فشارهای اقتصادی روند توسعه بهداشت و درمان در سال 99 نه تنها کاهش نیافته بلکه همانطور که وزیر محترم بهداشت و درمان اعلام کردند، امسال، مصمم هستیم بیش از 10 هزار تخت بیمارستاین را افتتاح کنیم تا پایان سال و ماه‌های اولیه سال آینده و این بر مبنای اینکه در کشور به طور معمول 1000 ، 1400 تخت حداکثر در سال به افتتاح می‌رسیده، امسال یک رقم بسیار خوبی است علیرغم فشارهای اقتصادی به دلیل اینکه نیازمان به بهداشت و درمان، تخت‌های بیمارستانی، امروز بیش از روزها و سال‌های قبل احساس می‌شود و اینکه موفق شدیم 8 طرح مهم بیمارستانی و درمانی را در یک روز افتتاح کنیم با 1400 تخت بیمارستانی و همچنین تخت مراقبت‌های ویژه، تجهیزات بیمارستانی این حائز اهمیت است و نشان این است که دولت همچنان مسأله طرح تحول سلامت به عنوان یک اولویت مهم مدنظرش است تا آخرین روزهای خدمت در دولت دوازدهم و به نظر من یکی از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم که در تاریخ این کشور باقی خواهند ماند تلاش پیگیر دولت، بخش خصوصی و همه مردم برای ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها بوده و ...

البته آنها حرف زیاد می‌زنند این آقایی که امروز رئیس جمهور آمریکاست دو روز پیش می‌گفت ایران در طول این چند ماه اخیر رشد اقتصادی آن منفی 25 است. حداقل یک حرفی بزند با رشد‌های خودشان ممکن است شباهت داشته‌ باشد، الان غربی‌ها رشد منفی‌شان از 10 درصد، 12 درصد تا 22 درصد و در مواردی بالاتر از 22 درصد هم دارند. در کرونا یک فشار فوق‌العاده‌ای به کشور‌های غربی وارد شد. یکی از کشورهای مهم اروپایی همین دیروز  اعلام کرد که رشد اقتصادی ما منهای 9 است.
ما رشد اقتصادی‌مان در طول سه ماه طبق اعلام بانک مرکزی از منهای یک هم پایین‌تر است، منهای 0.6 است. شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت ما منهای 0.6 است و در سه ماهه اول هم در کشاورزی رشد مثبت داشتیم، هم در صنعت رشد مثبت داشتیم البته در خدمات مقداری رشد ما منفی بوده و دو تای دیگر مثبت بوده، سال گذشته سال 98 علیرغم اینکه پایان آن با مشکلات کرونا مواجه شد و در آغاز مشکلات سیل و حوادث را در داخل کشور داشتیم علیرغم این پارسال در سال 98 رشد ما مثبت 1.1 رشد اقتصادی بدون نفت ما بود. پارسال هم مثبت بوده، من خیلی امیدوارم، پیش‌بینی‌ها این است که تا پایان سال اگر همین حرکت را ادامه دهی

البته آنها حرف زیاد می‌زنند این آقایی که امروز رئیس جمهور آمریکاست دو روز پیش می‌گفت ایران در طول این چند ماه اخیر رشد اقتصادی آن منفی 25 است. حداقل یک حرفی بزند با رشد‌های خودشان ممکن است شباهت داشته‌ باشد، الان غربی‌ها رشد منفی‌شان از 10 درصد، 12 درصد تا 22 درصد و در مواردی بالاتر از 22 درصد هم دارند. در کرونا یک فشار فوق‌العاده‌ای به کشور‌های غربی وارد شد. یکی از کشورهای مهم اروپایی همین دیروز اعلام کرد که رشد اقتصادی ما منهای 9 است. ما رشد اقتصادی‌مان در طول سه ماه طبق اعلام بانک مرکزی از منهای یک هم پایین‌تر است، منهای 0.6 است. شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت ما منهای 0.6 است و در سه ماهه اول هم در کشاورزی رشد مثبت داشتیم، هم در صنعت رشد مثبت داشتیم البته در خدمات مقداری رشد ما منفی بوده و دو تای دیگر مثبت بوده، سال گذشته سال 98 علیرغم اینکه پایان آن با مشکلات کرونا مواجه شد و در آغاز مشکلات سیل و حوادث را در داخل کشور داشتیم علیرغم این پارسال در سال 98 رشد ما مثبت 1.1 رشد اقتصادی بدون نفت ما بود. پارسال هم مثبت بوده، من خیلی امیدوارم، پیش‌بینی‌ها این است که تا پایان سال اگر همین حرکت را ادامه دهی

در این شرایطی که امروز دشمن توطئه می‌کند علیه ما. ما باید همه توان‌مان را بکار ببریم. می‌دانم وزرا، مسئولین، تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه همه در تلاش هستند. منتها تلاش را باید مضاعف کنیم و نباید بگذاریم مردم در رنج و فشار قرار بگیرند.
بحمدالله در این ماه‌های اخیر ما نسبت به اینکه آنهایی که حقوق ثابت دارند بتوانند یک شرایط بهتری داشته باشند تلاش‌های بسیار خوبی شده از سازمان برنامه و بودجه و از بخش‌های اقتصادی دولت تشکر و سپاسگزاری می‌کنم.
تقریباً نسبت به 85 درصد کارمندان یک چیزی حول و حوش 50 درصد حقوق‌شان بالا رفته است نسبت به 85 درصد کارمندان.
کل کارمندان هم اگر آمارش را بخواهیم بدانیم حداقل رسمی حقوق کارمندان ما حدود 266 درصد اضافه شده است.
مستمری بازنشستگان کشوری در این چند سال 327 درصد افزوده شده است.
تلاش می‌شود در همین هفته‌ای که گذشت، دولت 5 هزار و 700 میلیارد تومان پاداش بازنشستگی فرهنگیان عزیز را پرداخت کرد. در حد توان‌مان داریم انجام می‌دهیم. برای اینکه در فشار قرار نگیریم. می‌دانیم کارگرها کارمندان اینها در فشار بیشتر هستند البته مردم عادی هم در فشار هستند بازنشسته‌ها در فشار زیاد هستند نسبت به

در این شرایطی که امروز دشمن توطئه می‌کند علیه ما. ما باید همه توان‌مان را بکار ببریم. می‌دانم وزرا، مسئولین، تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه همه در تلاش هستند. منتها تلاش را باید مضاعف کنیم و نباید بگذاریم مردم در رنج و فشار قرار بگیرند. بحمدالله در این ماه‌های اخیر ما نسبت به اینکه آنهایی که حقوق ثابت دارند بتوانند یک شرایط بهتری داشته باشند تلاش‌های بسیار خوبی شده از سازمان برنامه و بودجه و از بخش‌های اقتصادی دولت تشکر و سپاسگزاری می‌کنم. تقریباً نسبت به 85 درصد کارمندان یک چیزی حول و حوش 50 درصد حقوق‌شان بالا رفته است نسبت به 85 درصد کارمندان. کل کارمندان هم اگر آمارش را بخواهیم بدانیم حداقل رسمی حقوق کارمندان ما حدود 266 درصد اضافه شده است. مستمری بازنشستگان کشوری در این چند سال 327 درصد افزوده شده است. تلاش می‌شود در همین هفته‌ای که گذشت، دولت 5 هزار و 700 میلیارد تومان پاداش بازنشستگی فرهنگیان عزیز را پرداخت کرد. در حد توان‌مان داریم انجام می‌دهیم. برای اینکه در فشار قرار نگیریم. می‌دانیم کارگرها کارمندان اینها در فشار بیشتر هستند البته مردم عادی هم در فشار هستند بازنشسته‌ها در فشار زیاد هستند نسبت به

 امروز اعتراف می‌کنم مردم عزیز ایران در زمینه تأمین مواد غذایی از لحاظ اصل مواد در بازار وجود دارد اما از لحاظ قیمت، قیمت ناعادلانه و غیرمنصفانه و غلط و نادرست است.
چرا مردم در فشار قرار می‌گیرند. باید پایش و نظارت کنیم. باید تعزیرات حکومتی با همه توان در بازار باشد باید قوه قضائیه بیاید که قوه قضائیه آماده است و اعلام می‌کند من آماده‌ام و بیایم کمک کنم. همه باید بهم کمک و یاری کنیم.
من وزیر معرفی می‌کنم. این حق مجلس است نمی‌توانم ایراد حقوقی و قانونی داشته باشم خوب دو مرتبه معطل می‌‌شود. دو مرتبه باید صبر کنیم و وزیر تعیین کنیم. یک کسی ممکن است به من پاسخ دهد و بگوید این حق مجلس است که رد کند بله این را قبول دارم که حق مجلس است. اما شرایط ما یک شرایط خاص است ما در شرایط جنگ هستیم بعضی‌ها می‌گویند ما در شرایط تحریم هستیم. این حرف دقیق نیست ما در شرایط تحریم نیستیم 
تحریم بودیم، قبلاً در شرایط تحریم بودیم. دولت قبلی هم یک مدتی در تحریم بودیم. ما در تحریم نیستیم ما در جنگ اقتصادی هستیم نه در تحریم.
یک جنگ ظالمانه، ناانسانی. ما در برابر تروریسم اقتصادی هستیم. دارند با ما می‌جنگند با همه توان با ما می‌جنگند ش

امروز اعتراف می‌کنم مردم عزیز ایران در زمینه تأمین مواد غذایی از لحاظ اصل مواد در بازار وجود دارد اما از لحاظ قیمت، قیمت ناعادلانه و غیرمنصفانه و غلط و نادرست است. چرا مردم در فشار قرار می‌گیرند. باید پایش و نظارت کنیم. باید تعزیرات حکومتی با همه توان در بازار باشد باید قوه قضائیه بیاید که قوه قضائیه آماده است و اعلام می‌کند من آماده‌ام و بیایم کمک کنم. همه باید بهم کمک و یاری کنیم. من وزیر معرفی می‌کنم. این حق مجلس است نمی‌توانم ایراد حقوقی و قانونی داشته باشم خوب دو مرتبه معطل می‌‌شود. دو مرتبه باید صبر کنیم و وزیر تعیین کنیم. یک کسی ممکن است به من پاسخ دهد و بگوید این حق مجلس است که رد کند بله این را قبول دارم که حق مجلس است. اما شرایط ما یک شرایط خاص است ما در شرایط جنگ هستیم بعضی‌ها می‌گویند ما در شرایط تحریم هستیم. این حرف دقیق نیست ما در شرایط تحریم نیستیم تحریم بودیم، قبلاً در شرایط تحریم بودیم. دولت قبلی هم یک مدتی در تحریم بودیم. ما در تحریم نیستیم ما در جنگ اقتصادی هستیم نه در تحریم. یک جنگ ظالمانه، ناانسانی. ما در برابر تروریسم اقتصادی هستیم. دارند با ما می‌جنگند با همه توان با ما می‌جنگند ش

اما در توزیع متأسفانه مشکل داریم. در شرایط تحریم توزیع گاهی‌ وقت‌ها معادل تأمین کالا است. شما کالا را تأمین می‌کنید یا تولید می‌کنید یا به اندازه کافی وارد می‌شود. ولی به اندازه مصرف است ولی باز هم قیمت بالا می‌رود معلوم است در سیستم توزیع مشکل داریم.
البته در دولت دوازدهم اصرار کردم بر اینکه در شرایط تحریم نیاز به وزیر مستقل بازرگانی داریم که 24 ساعت کارش توزیع باشد. دنبال این باشد جنس تأمین شود و درست توزیع شود. نشد به هر حال. اینی که نشد مردم و کشور ضرر کرد.
حتماً بازار به مراتب از امروز بهتر بود. اما الان ما در توزیع مشکل داریم و باید کار کنیم. امروز هم در دولت عرض کردم که ان‌شاء الله معاون اول رئیس جمهور بیشترین وقت‌اش را در این زمینه بگذارد برای هماهنگی‌های لازم برای مسأله توزیع که مردم ما دچار گرفتاری هستند.
یک جنسی به اندازه کافی و اضافه داریم و بحث این است که صادر کنیم یا نکنیم آن وقت در بازار همزمان گران می‌شود. 
حالا یک ناجوانمردانی و توطئه‌هایی هم است به آنها کاری ندارم. بعضی‌ها هم هستند که سودجو هستند که اینها را باید در کنار هم ببینیم ما سال‌هاست می‌گوییم دلال، رانت، دادگاه، دادگاه علنی، داد

اما در توزیع متأسفانه مشکل داریم. در شرایط تحریم توزیع گاهی‌ وقت‌ها معادل تأمین کالا است. شما کالا را تأمین می‌کنید یا تولید می‌کنید یا به اندازه کافی وارد می‌شود. ولی به اندازه مصرف است ولی باز هم قیمت بالا می‌رود معلوم است در سیستم توزیع مشکل داریم. البته در دولت دوازدهم اصرار کردم بر اینکه در شرایط تحریم نیاز به وزیر مستقل بازرگانی داریم که 24 ساعت کارش توزیع باشد. دنبال این باشد جنس تأمین شود و درست توزیع شود. نشد به هر حال. اینی که نشد مردم و کشور ضرر کرد. حتماً بازار به مراتب از امروز بهتر بود. اما الان ما در توزیع مشکل داریم و باید کار کنیم. امروز هم در دولت عرض کردم که ان‌شاء الله معاون اول رئیس جمهور بیشترین وقت‌اش را در این زمینه بگذارد برای هماهنگی‌های لازم برای مسأله توزیع که مردم ما دچار گرفتاری هستند. یک جنسی به اندازه کافی و اضافه داریم و بحث این است که صادر کنیم یا نکنیم آن وقت در بازار همزمان گران می‌شود. حالا یک ناجوانمردانی و توطئه‌هایی هم است به آنها کاری ندارم. بعضی‌ها هم هستند که سودجو هستند که اینها را باید در کنار هم ببینیم ما سال‌هاست می‌گوییم دلال، رانت، دادگاه، دادگاه علنی، داد