كليپ

در مراسم افتتاح کارخانه احیاء مستقیم و شروع عملیات اجرایی طرح توسعه فولاد بافت:
سر هر میز مذاکره‌ای که برای منافع ملت ضرورت داشته باشد، می‌نشینیم و گفتگو می‌کنیم/ عدم تعامل و گفتگو با دیگران، خواسته دشمنان و در حقیقت همان منزوی شدن است

در مراسم افتتاح کارخانه احیاء مستقیم و شروع عملیات اجرایی طرح توسعه فولاد بافت: سر هر میز مذاکره‌ای که برای منافع ملت ضرورت داشته باشد، می‌نشینیم و گفتگو می‌کنیم/ عدم تعامل و گفتگو با دیگران، خواسته دشمنان و در حقیقت همان منزوی شدن است

در مراسم افتتاح کارخانه احیاء مستقیم و شروع عملیات اجرایی طرح توسعه فولاد بافت:
حفظ عزت ملی و ایستادگی در برابر قدرتهای دنیا نه با شعار که با عمل، شدنی است/پشت سرگذاشتن فرانسه و ایتالیا درتولید فولاد و کسب رتبه دهم جهانی، به معنای غرور و عزت ملی است

در مراسم افتتاح کارخانه احیاء مستقیم و شروع عملیات اجرایی طرح توسعه فولاد بافت: حفظ عزت ملی و ایستادگی در برابر قدرتهای دنیا نه با شعار که با عمل، شدنی است/پشت سرگذاشتن فرانسه و ایتالیا درتولید فولاد و کسب رتبه دهم جهانی، به معنای غرور و عزت ملی است

در مراسم افتتاح کارخانه احیاء مستقیم و شروع عملیات اجرایی طرح توسعه فولاد بافت:
افتتاح طرحهای بزرگ به دست متخصصان ایرانی ضربه‌ای کارآمد به بدخواهان ملت ایران در جهان است

در مراسم افتتاح کارخانه احیاء مستقیم و شروع عملیات اجرایی طرح توسعه فولاد بافت: افتتاح طرحهای بزرگ به دست متخصصان ایرانی ضربه‌ای کارآمد به بدخواهان ملت ایران در جهان است

در اجتماع بزرگ و پرشور مردم رفسنجان :
راه هاشمی رفسنجانی ، شهیدان باهنر و بهشتی و راه مقام معظم رهبری، راه نجات ماست/هاشمی نمرده و  برای همیشه زنده است و نام، راه، سیاست و خدمات او برای همیشه در تاریخ کشور ما جاودان خواهد ماند

در اجتماع بزرگ و پرشور مردم رفسنجان : راه هاشمی رفسنجانی ، شهیدان باهنر و بهشتی و راه مقام معظم رهبری، راه نجات ماست/هاشمی نمرده و برای همیشه زنده است و نام، راه، سیاست و خدمات او برای همیشه در تاریخ کشور ما جاودان خواهد ماند

در اجتماع بزرگ و پرشور مردم رفسنجان :
طرح کمک ماهانه به حدود 18 میلیون خانوار ایرانی از ماه آتی

در اجتماع بزرگ و پرشور مردم رفسنجان : طرح کمک ماهانه به حدود 18 میلیون خانوار ایرانی از ماه آتی

در اجتماع بزرگ و پرشور مردم رفسنجان :
سال آینده اولین مرحله انتقال آب خلیج فارس برای امور صنعتی به استان های کرمان و یزد وارد خواهد شد

در اجتماع بزرگ و پرشور مردم رفسنجان : سال آینده اولین مرحله انتقال آب خلیج فارس برای امور صنعتی به استان های کرمان و یزد وارد خواهد شد

در اجتماع بزرگ و پرشور مردم رفسنجان :
آب آشامیدنی مردم یزد و کرمان برای 30 سال آینده با تصمیمات اتخاذ شده تامین است

در اجتماع بزرگ و پرشور مردم رفسنجان : آب آشامیدنی مردم یزد و کرمان برای 30 سال آینده با تصمیمات اتخاذ شده تامین است