يکشنبه 2 مهر 1396 - 22:38
فارسی | العربية | English

کلیپ

در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس : قدرت دفاعی ما همواره برای تحکیم عزت و صلح در این سرزمین بوده است

در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس : قدرت دفاعی ما همواره برای تحکیم عزت و صلح در این سرزمین بوده است

در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس : تردیدی نداریم تا روزی که ملت بزرگ ایران یکپارچه با فرامین ولایت امر در مسیر عزت خود حرکت می کند هیچ قدرتی قادر نیست ما را از راه ایستادگی و حقمان بازدارد

در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس : تردیدی نداریم تا روزی که ملت بزرگ ایران یکپارچه با فرامین ولایت امر در مسیر عزت خود حرکت می کند هیچ قدرتی قادر نیست ما را از راه ایستادگی و حقمان بازدارد

در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس : چه بخواهید و چه نخواهید از ملتهای مظلوم حمایت و قدرت دفاعی خود را آن مقدار که برای بازدارندگی ضروری بدانیم، تقویت می کنیم/ برای دفاع از سرزمین و ملت خود از کسی اجازه نخواهیم گرفت

در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس : چه بخواهید و چه نخواهید از ملتهای مظلوم حمایت و قدرت دفاعی خود را آن مقدار که برای بازدارندگی ضروری بدانیم، تقویت می کنیم/ برای دفاع از سرزمین و ملت خود از کسی اجازه نخواهیم گرفت

در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس : نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل واقعیت حاکمان واشنگتن و غاصبان تل‌آویو را در برابر افکار جهانیان نمایان کرد

در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس : نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل واقعیت حاکمان واشنگتن و غاصبان تل‌آویو را در برابر افکار جهانیان نمایان کرد

در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس : فرهنگ عاشورا برای این سرزمین استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به ارمغان آورد

در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس : فرهنگ عاشورا برای این سرزمین استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به ارمغان آورد

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد : نمی توان پذیرفت رژیم غاصب صهیونیستی که با سلاح هسته‌ای‌اش منطقه و جهان را تهدید می‌کند و متعهد به هیچ مقررات و نظارت بین‌المللی نیست، ملت‌های صلح‌طلب را نصیحت کند

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد : نمی توان پذیرفت رژیم غاصب صهیونیستی که با سلاح هسته‌ای‌اش منطقه و جهان را تهدید می‌کند و متعهد به هیچ مقررات و نظارت بین‌المللی نیست، ملت‌های صلح‌طلب را نصیحت کند

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد : برای ترویج فرهنگ، تمدن ، مذهب و انقلابمان، در قلبها وارد می شویم و با عقلها سخن می گوئیم

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد : برای ترویج فرهنگ، تمدن ، مذهب و انقلابمان، در قلبها وارد می شویم و با عقلها سخن می گوئیم