جمعه 31 فروردين 1397 - 11:27
فارسی | العربية | English

کلیپ

قدرتهای بزرگ با تجارت سلاح و تاراج ذخایر ملت ها؛ منطقه را پر باروت نکنند/ ما به اقتدار و قدرت نظامی خود توأم با تنش‌زدایی ادامه می دهیم

قدرتهای بزرگ با تجارت سلاح و تاراج ذخایر ملت ها؛ منطقه را پر باروت نکنند/ ما به اقتدار و قدرت نظامی خود توأم با تنش‌زدایی ادامه می دهیم

کشور و ملت بزرگی داریم و هیچ نیازی به خاک دیگران نداریم/ همسایگان بدانند؛ سلاح ما علیه شما نیست

کشور و ملت بزرگی داریم و هیچ نیازی به خاک دیگران نداریم/ همسایگان بدانند؛ سلاح ما علیه شما نیست

کشورهای منطقه بدانند؛ اقتدار عاریه ای برای هیچ کشوری عزت نمی آفریند/برای قدرت دفاعی توجهی به نظر دیگران نداریم/ رویکرد ایران در منطقه، همسایگی خوب است

کشورهای منطقه بدانند؛ اقتدار عاریه ای برای هیچ کشوری عزت نمی آفریند/برای قدرت دفاعی توجهی به نظر دیگران نداریم/ رویکرد ایران در منطقه، همسایگی خوب است

نیروهای مسلح ما در ثبات و امنیت منطقه نقش اساسی داشته است/بدنبال تنش نیستیم اما قرآن به ما آموخته که صلح، در کنار قدرت ممکن است/ در سایه قدرت مشروع به ندای صلح پاسخ مثبت می دهیم

نیروهای مسلح ما در ثبات و امنیت منطقه نقش اساسی داشته است/بدنبال تنش نیستیم اما قرآن به ما آموخته که صلح، در کنار قدرت ممکن است/ در سایه قدرت مشروع به ندای صلح پاسخ مثبت می دهیم

نیازمند ارتش و سپاه قوی، بسیج آماده؛ و قدرت بازدارنده در برابر قدرتهای بزرگ و تروریستها هستیم

نیازمند ارتش و سپاه قوی، بسیج آماده؛ و قدرت بازدارنده در برابر قدرتهای بزرگ و تروریستها هستیم

ارتش همواره در چهارچوب قانون وظیفه خود را بدون هیچ منت و ادعایی انجام داده  و هرگز دربرابر انجام وظایف خود از دولت و ملت جایگاهی را نخواسته است

ارتش همواره در چهارچوب قانون وظیفه خود را بدون هیچ منت و ادعایی انجام داده و هرگز دربرابر انجام وظایف خود از دولت و ملت جایگاهی را نخواسته است

ارتش با انضباط، انگیزه، اخلاق، آموزش کافی و سلاح و تجهیزات مدرن و آمادگی کامل، همواره یک قدرت مهم بازدارنده برای جمهوری اسلامی ایران  است

ارتش با انضباط، انگیزه، اخلاق، آموزش کافی و سلاح و تجهیزات مدرن و آمادگی کامل، همواره یک قدرت مهم بازدارنده برای جمهوری اسلامی ایران است