كليپ

در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور:
مشارکت ، نظارت،  سلامت و  امنیت انتخابات و ایجاد نشاط  در جامعه ، یک وظیفه همگانی است

در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور: مشارکت ، نظارت، سلامت و امنیت انتخابات و ایجاد نشاط در جامعه ، یک وظیفه همگانی است

در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور:
اگر می گویید مجلس بعدی صددرصد مال شما است،  بگذارید لااقل یک رقابت شکل بگیرد و مشارکت باشد، مجلس هم مال شما و نوش جانتان

در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور: اگر می گویید مجلس بعدی صددرصد مال شما است، بگذارید لااقل یک رقابت شکل بگیرد و مشارکت باشد، مجلس هم مال شما و نوش جانتان

در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور:
مردم باید مطمئن شوند رای آنها کم و زیاد نمی شود

در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور: مردم باید مطمئن شوند رای آنها کم و زیاد نمی شود

در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور:
افغانستان هم انتخابات الکترونیکی برگزار می کند؛ در هر دوره ای به وزیر کشور تاکید کردیم اما نشد

در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور: افغانستان هم انتخابات الکترونیکی برگزار می کند؛ در هر دوره ای به وزیر کشور تاکید کردیم اما نشد

در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور:
اگر می‌خواهیم با رفتن در خانه ها  صلاحیت ها را تایید کنیم، پس وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادگستری برای چه داریم؟

در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور: اگر می‌خواهیم با رفتن در خانه ها صلاحیت ها را تایید کنیم، پس وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادگستری برای چه داریم؟

در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور:
من هم اقدامات خودم را انجام داده و نامه های لازم را نوشته ام اما همه باید برای رقابتی بودن انتخابات تلاش کنیم

در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور: من هم اقدامات خودم را انجام داده و نامه های لازم را نوشته ام اما همه باید برای رقابتی بودن انتخابات تلاش کنیم

در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور:
با صندوق رای قهر نکنید؛ امروز روزی است که باید پای صندوق رای رفت/ دوم اسفند یوم الله است؛ کاری نکنید صف های ما خلوت شود

در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور: با صندوق رای قهر نکنید؛ امروز روزی است که باید پای صندوق رای رفت/ دوم اسفند یوم الله است؛ کاری نکنید صف های ما خلوت شود