كليپ

در دیدار صمیمی با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی:
قیمت ارز 13 هزار تومان و حتی 8 هزار تومان نیست

در دیدار صمیمی با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی: قیمت ارز 13 هزار تومان و حتی 8 هزار تومان نیست

در دیدار صمیمی با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی:
طی 6 سال گذشته دست در جیب بانک مرکزی نبرده و پایه پولی را بالا نبردیم

در دیدار صمیمی با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی: طی 6 سال گذشته دست در جیب بانک مرکزی نبرده و پایه پولی را بالا نبردیم

در دیدار صمیمی با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی:
حتماً بنگاه‌های دولتی باید واگذار شود/امیدوارم امسال در واگذاری ها شرایط مطلوبی داشته باشیم

در دیدار صمیمی با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی: حتماً بنگاه‌های دولتی باید واگذار شود/امیدوارم امسال در واگذاری ها شرایط مطلوبی داشته باشیم

در دیدار صمیمی با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی:
رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی کاملاً اشتباه است

در دیدار صمیمی با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی: رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی کاملاً اشتباه است

در دیدار صمیمی با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی:
هدف توطئه های دشمنان جلوگیری از ایرانی قدرتمند، متحد و توسعه یافته است

در دیدار صمیمی با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی: هدف توطئه های دشمنان جلوگیری از ایرانی قدرتمند، متحد و توسعه یافته است

در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی:
با اجرای طرحهای جدید، محصولات کشاورزی استان آذربایجان غربی ۷۲۰ هزار تن افزایش می یابد

در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی: با اجرای طرحهای جدید، محصولات کشاورزی استان آذربایجان غربی ۷۲۰ هزار تن افزایش می یابد

در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی:
افراطیون، صهیونیستها و ضد انقلاب با ارائه اطلاعات غلط دولت آمریکا را به بیراهه بردند

در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی: افراطیون، صهیونیستها و ضد انقلاب با ارائه اطلاعات غلط دولت آمریکا را به بیراهه بردند