كليپ

یک نکته اساسی‌تر اینجا می‌خواهم بگویم. دشمنان ما در رأس آن آمریکا و صهیونیسم هدف‌ اصلی‌شان از فشارها و تفرقه‌افکنی‌ها اول جدایی بین ملت و نظام است. می‌خواهند مردم را از نظام جدا کنند و از نظام مأیوس کنند و هدف دوم‌شان ایجاد اختلاف بین قوای سه‌گانه و مسئولین کشور است.
نباید به آمریکا و اسراییل اجازه دهیم. دولت به سهم خودش همیشه خواهان روابط صمیمی، برادرانه در چارچوب قانون اساسی با قوه مقننه و قوه قضائیه است. امروز هم تصمیم ما همین است و این تصمیم را همیشه ادامه می‌دهیم.
ان‌شاء الله تصمیم دو قوه دیگر هم همین باشد و بنابراین ضروری است. امروز خواست ملت این است که سه قوه در کنار هم و دست به دست هم دهیم و بتوانیم مشکلات کشور را حل و فصل کنیم، الان نه شرایط تنش است و نه شرایط بگو مگو است الان دورانش دوران کشوری است که در شرایط تحریم و فشار است این همه دشمن دارد و در شرایط کرونا است.
باز هم تأکید می‌کنم، دست صمیمانه و برادرانه را به سمت مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، همه در کنار هم تحت هدایت های مقام معظم رهبری، می‌خواهیم با هم کار کنیم.

یک نکته اساسی‌تر اینجا می‌خواهم بگویم. دشمنان ما در رأس آن آمریکا و صهیونیسم هدف‌ اصلی‌شان از فشارها و تفرقه‌افکنی‌ها اول جدایی بین ملت و نظام است. می‌خواهند مردم را از نظام جدا کنند و از نظام مأیوس کنند و هدف دوم‌شان ایجاد اختلاف بین قوای سه‌گانه و مسئولین کشور است. نباید به آمریکا و اسراییل اجازه دهیم. دولت به سهم خودش همیشه خواهان روابط صمیمی، برادرانه در چارچوب قانون اساسی با قوه مقننه و قوه قضائیه است. امروز هم تصمیم ما همین است و این تصمیم را همیشه ادامه می‌دهیم. ان‌شاء الله تصمیم دو قوه دیگر هم همین باشد و بنابراین ضروری است. امروز خواست ملت این است که سه قوه در کنار هم و دست به دست هم دهیم و بتوانیم مشکلات کشور را حل و فصل کنیم، الان نه شرایط تنش است و نه شرایط بگو مگو است الان دورانش دوران کشوری است که در شرایط تحریم و فشار است این همه دشمن دارد و در شرایط کرونا است. باز هم تأکید می‌کنم، دست صمیمانه و برادرانه را به سمت مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، همه در کنار هم تحت هدایت های مقام معظم رهبری، می‌خواهیم با هم کار کنیم.

در مدت این 7 سال کارهای بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفته است. این کار آنقدر با عظمت است که دشمنان هم ناچارند در برابر این عظمت کار پذیرا باشند و بپذیرند و قبول کنند.
در این مدت قطعنامه‌های شورای امنیت کنار گذاشته شده است قطعنامه‌های فصل هفتی یعنی یک کار بدون نظیر. شما در تاریخ نظیر این را پیدا نمی‌کنید که 6 قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در فصل تصویب شود و بدون اینکه یک روز و یک لحظه اجرا شود همه اینها در یک روز لغو شود که در تیر سال 94 لغو این قطعنامه‌ها بود این کار عظیم و بزرگ در تاریخ ایران بوده است این کار هیچ‌وقت تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد این یک پیروزی سیاسی دائمی در تاریخی ایران است.
جمهوری اسلامی ایران پرونده PMD را بسته پرونده‌ای که آمریکا و اسراییل سال‌ها آرزو داشتند که این پرونده را به عنوان یک معضل برای جمهوری اسلامی ایران سالیان دراز یا برای همیشه ادامه دهند این کار عظیم وبزرگی است که انجام گرفته است.
اف ای تی اف بعد از اینکه سال‌ها در دولت دهم حاضر نشدند ایران را بپذیرند. دولت یازدهم کاری کرد که ما از تحریم اف ای تی اف و لیست سیاه اف ای تی اف خارج شدیم این کار عظیم و بزرگی بود که وزارت خارجه، وز

در مدت این 7 سال کارهای بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفته است. این کار آنقدر با عظمت است که دشمنان هم ناچارند در برابر این عظمت کار پذیرا باشند و بپذیرند و قبول کنند. در این مدت قطعنامه‌های شورای امنیت کنار گذاشته شده است قطعنامه‌های فصل هفتی یعنی یک کار بدون نظیر. شما در تاریخ نظیر این را پیدا نمی‌کنید که 6 قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در فصل تصویب شود و بدون اینکه یک روز و یک لحظه اجرا شود همه اینها در یک روز لغو شود که در تیر سال 94 لغو این قطعنامه‌ها بود این کار عظیم و بزرگ در تاریخ ایران بوده است این کار هیچ‌وقت تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد این یک پیروزی سیاسی دائمی در تاریخی ایران است. جمهوری اسلامی ایران پرونده PMD را بسته پرونده‌ای که آمریکا و اسراییل سال‌ها آرزو داشتند که این پرونده را به عنوان یک معضل برای جمهوری اسلامی ایران سالیان دراز یا برای همیشه ادامه دهند این کار عظیم وبزرگی است که انجام گرفته است. اف ای تی اف بعد از اینکه سال‌ها در دولت دهم حاضر نشدند ایران را بپذیرند. دولت یازدهم کاری کرد که ما از تحریم اف ای تی اف و لیست سیاه اف ای تی اف خارج شدیم این کار عظیم و بزرگی بود که وزارت خارجه، وز

مسأله دیگری که می‌خواهم تأکید کنم به مناسبت تیرماه که 23 تیرماه روز تعامل سازنده ما با جهان بود و یکی از روزهای ماندنی و تاریخی ما بود. در اینجا می‌خواهم از ملت ایران بخاطر حمایت‌هایشان در سیاست خارجی دولت از مقام معظم رهبری بخاطر هدایت‌هایشان و حمایت‌هایشان در سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی که همیشه در این زمینه کمک کرده و مخصوصاً از وزارت امور خارجه تشکر کنم.
در هر کشوری که دارای قدرت‌های ملی است، یعنی قدرت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، یک سمبل دارد، سمبل قدرت سیاسی ما وزارت خارجه است و سمبل وزارت خارجه شخص وزیر خارجه است.
امام(ره) در دوران رهبری‌شان همیشه به این مسأله اهمیت خاصی قایل بودند که وزیر خارجه مورد احترام باشد. مقام معظم رهبری هم همیشه هر کجا بودیم شاهد این بودیم که همیشه حمایت کردند از دولت و وزیر خارجه.

مسأله دیگری که می‌خواهم تأکید کنم به مناسبت تیرماه که 23 تیرماه روز تعامل سازنده ما با جهان بود و یکی از روزهای ماندنی و تاریخی ما بود. در اینجا می‌خواهم از ملت ایران بخاطر حمایت‌هایشان در سیاست خارجی دولت از مقام معظم رهبری بخاطر هدایت‌هایشان و حمایت‌هایشان در سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی که همیشه در این زمینه کمک کرده و مخصوصاً از وزارت امور خارجه تشکر کنم. در هر کشوری که دارای قدرت‌های ملی است، یعنی قدرت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، یک سمبل دارد، سمبل قدرت سیاسی ما وزارت خارجه است و سمبل وزارت خارجه شخص وزیر خارجه است. امام(ره) در دوران رهبری‌شان همیشه به این مسأله اهمیت خاصی قایل بودند که وزیر خارجه مورد احترام باشد. مقام معظم رهبری هم همیشه هر کجا بودیم شاهد این بودیم که همیشه حمایت کردند از دولت و وزیر خارجه.

ارز همانطوری که من بارها گفتم کسی که صادر کننده کالایی یا خدماتی به خارج است، نباید فکر کند که این مال او است به هر شکل خواست و هر زمان خواست بیاورد. هر کس کالایی را به خارج صادر می‌کند موظف است ظرف 3 ماه پولش را برگرداند. اگر ظرف 3 ماه برگرداند طبق معمول می‌رود در بازار نیما در سامانه نیما عرضه می‌کند و ارزش را طبق چارچوبی که در کشور است، می‌فروشد.
ولی اگر عرضه نکرد و به تأخیر افتاد، ارز او به قیمت پایان مهلت‌اش بانک مرکزی خواهد خرید و او حق ندارد دیگر در بازار نیما به روز عرضه کند به محض اینکه 3 ماه تمام شد همان روز، روز قیمتی است که بعداً بانک مرکزی از او خواهد خرید. حداکثر، اگر پایین بیاید به قیمت پایین‌تر خواهد خرید، ولی اگر هم بالا برود به قیمت بالاتر از او خریداری نخواهد شد به دلیل اینکه متأسفانه برخی از صادرکننده‌ها، این پا و آن پا می‌کنند ارزش‌شان را نمی‌آورند به فکر اینکه باید ارز بالاتر برود و خود اینها هم ترویج می‌کنند در فضای مجازی و خودشان هم در فضای روانی جامعه می‌دمند که ارز گران شود تا گران‌تر بفروشند، این خیانت است. این کار خیانت به ملت ایران و اقتصاد کشور است.
همه آزادیم، در صادرات فعال ب

ارز همانطوری که من بارها گفتم کسی که صادر کننده کالایی یا خدماتی به خارج است، نباید فکر کند که این مال او است به هر شکل خواست و هر زمان خواست بیاورد. هر کس کالایی را به خارج صادر می‌کند موظف است ظرف 3 ماه پولش را برگرداند. اگر ظرف 3 ماه برگرداند طبق معمول می‌رود در بازار نیما در سامانه نیما عرضه می‌کند و ارزش را طبق چارچوبی که در کشور است، می‌فروشد. ولی اگر عرضه نکرد و به تأخیر افتاد، ارز او به قیمت پایان مهلت‌اش بانک مرکزی خواهد خرید و او حق ندارد دیگر در بازار نیما به روز عرضه کند به محض اینکه 3 ماه تمام شد همان روز، روز قیمتی است که بعداً بانک مرکزی از او خواهد خرید. حداکثر، اگر پایین بیاید به قیمت پایین‌تر خواهد خرید، ولی اگر هم بالا برود به قیمت بالاتر از او خریداری نخواهد شد به دلیل اینکه متأسفانه برخی از صادرکننده‌ها، این پا و آن پا می‌کنند ارزش‌شان را نمی‌آورند به فکر اینکه باید ارز بالاتر برود و خود اینها هم ترویج می‌کنند در فضای مجازی و خودشان هم در فضای روانی جامعه می‌دمند که ارز گران شود تا گران‌تر بفروشند، این خیانت است. این کار خیانت به ملت ایران و اقتصاد کشور است. همه آزادیم، در صادرات فعال ب

بورس باید با استحکام راه خودش را ادامه دهد. مردمی که وارد بورس شدند، اعتمادشان به سازمان بورس و شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد و دولت است و همه ما مسئولیم که از اموال مردم به خوبی حراست کنیم.
برای این کار، برای اینکه بورس بتواند در حرکتی که امروز دارد که حرکت به سمت افزایش است، راه خودش را مطمئن انجام دهد، باید عرضه اولیه را زیاد کنیم. دیروز در جلسه اقتصادی به سازمان بورس  اعلام کردیم که خودشان طبق قانون سهم شناور را اگر هماهنگ شدند با وزرای مربوطه چه بهتر و اگر هماهنگ نشدند، مستقیماً عرضه کنند و این دستوری است که به بورس صادر شده و باید عمل کند ما سهام شناور را عرضه می‌کنیم و همچنین وزارتخانه‌هایی که باید سهام لازم را بیاورند عرضه کنند. این کار را باید انجام دهند.
خوشبختانه امروز در دولت مطرح شد هم بحث سهام هلدینگ سیمان که انجام گرفته و باز هم باید انجام بگیرد. شستا که بخشی انجام گرفته و باید ادامه پیدا کند.
در زمینه وزارت نیرو شرکتی که به زودی عرضه می‌شود، که 6 هزار میلیارد ارزش آن است. اینها همه امیدوارکننده است. بورس را هم موظف کردیم از بررسی‌هایی که برای شرکت‌ها انجام می‌دهد که حدوداً هفته‌ای یکی دو ش

بورس باید با استحکام راه خودش را ادامه دهد. مردمی که وارد بورس شدند، اعتمادشان به سازمان بورس و شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد و دولت است و همه ما مسئولیم که از اموال مردم به خوبی حراست کنیم. برای این کار، برای اینکه بورس بتواند در حرکتی که امروز دارد که حرکت به سمت افزایش است، راه خودش را مطمئن انجام دهد، باید عرضه اولیه را زیاد کنیم. دیروز در جلسه اقتصادی به سازمان بورس اعلام کردیم که خودشان طبق قانون سهم شناور را اگر هماهنگ شدند با وزرای مربوطه چه بهتر و اگر هماهنگ نشدند، مستقیماً عرضه کنند و این دستوری است که به بورس صادر شده و باید عمل کند ما سهام شناور را عرضه می‌کنیم و همچنین وزارتخانه‌هایی که باید سهام لازم را بیاورند عرضه کنند. این کار را باید انجام دهند. خوشبختانه امروز در دولت مطرح شد هم بحث سهام هلدینگ سیمان که انجام گرفته و باز هم باید انجام بگیرد. شستا که بخشی انجام گرفته و باید ادامه پیدا کند. در زمینه وزارت نیرو شرکتی که به زودی عرضه می‌شود، که 6 هزار میلیارد ارزش آن است. اینها همه امیدوارکننده است. بورس را هم موظف کردیم از بررسی‌هایی که برای شرکت‌ها انجام می‌دهد که حدوداً هفته‌ای یکی دو ش

نسبت به مسکن به عنوان رئیس جمهور اعتراف می‌کنم که یک عقب‌ماندگی را در دولت یازدهم داشتیم به دلیل اینکه برخی از طرح‌های مسکن ما متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشد، البته طرح‌هایی که در زمینه هوایی، ریلی، جاده‌ای و بنادر داشتیم اینها اجرا و عملیاتی شد و خوب هم اجرا شد. اما در بحث مسکن چون گرفتار آن بودیم که مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات آنها را به جایی برسانیم به طور طبیعی دچار یک عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران بکنیم.
اولین اقدام مهمی که در هفته‌های اخیر انجام گرفت اینکه 250 هزار هکتار زمین اطراف شهرها و روستاها، تخصیص داده شد به وزارت مسکن و من در اینجا از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی که همکاری بسیار خوبی کردند، تشکر و سپاسگزاری می‌کنم. البته این رقم، رقم اولیه است این 250 هزار هکتار به زودی به یک میلیون هکتار خواهد رسید.
.....
اولویت اول ما که در این هفته مصوب کردیم این است آنهایی که پول را در پانک گذاشتند به عنوان مسکن یکم که بیش از حدود 300 هزار نفر هستند این 300 هزار نفر تأمین مسکن آنها در اولویت اول است و دوم مستأجرینی که در کشور هستند. مستأجرند شرایط اقتصادی‌شان

نسبت به مسکن به عنوان رئیس جمهور اعتراف می‌کنم که یک عقب‌ماندگی را در دولت یازدهم داشتیم به دلیل اینکه برخی از طرح‌های مسکن ما متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشد، البته طرح‌هایی که در زمینه هوایی، ریلی، جاده‌ای و بنادر داشتیم اینها اجرا و عملیاتی شد و خوب هم اجرا شد. اما در بحث مسکن چون گرفتار آن بودیم که مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات آنها را به جایی برسانیم به طور طبیعی دچار یک عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران بکنیم. اولین اقدام مهمی که در هفته‌های اخیر انجام گرفت اینکه 250 هزار هکتار زمین اطراف شهرها و روستاها، تخصیص داده شد به وزارت مسکن و من در اینجا از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی که همکاری بسیار خوبی کردند، تشکر و سپاسگزاری می‌کنم. البته این رقم، رقم اولیه است این 250 هزار هکتار به زودی به یک میلیون هکتار خواهد رسید. ..... اولویت اول ما که در این هفته مصوب کردیم این است آنهایی که پول را در پانک گذاشتند به عنوان مسکن یکم که بیش از حدود 300 هزار نفر هستند این 300 هزار نفر تأمین مسکن آنها در اولویت اول است و دوم مستأجرینی که در کشور هستند. مستأجرند شرایط اقتصادی‌شان

یکی از اهداف دولت یازدهم و دوازدهم توسعه استان‌های محروم و بویژه سیستان و بلوچستان بود. طرح‌هایی که برای این استان طراحی شد، رساندن گاز به این استان بود استانی که از نعمت گاز محروم بود و وقتی مشعل گاز در زاهدان روشن شد در دولت یازدهم، یک روز تاریخی برای سیستان و بلوچستان بود.
بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور با اقداماتی که در دولت یازدهم و دوازدهم شد، ظرفیت این بندر از 2.5 میلیون تن به 8.5 میلیون تن رسید و این تحول بزرگ، نه تنها برای سیستان و بلوچستان و ایران، بلکه برای خط ترانزیتی جنوب و شمال بود و لذا دیدید در افتتاح‌اش، مقامات مسئول از شرکت‌های مختلف از کشورهای مختلف در این منطقه شرکت کردند.
یکی از اقدامات مهم مسأله راه‌آهن چابهار و اتصال آن به راه‌آهن سراسری کشور و ایجاد خط راه‌آهن 730 کیلومتری از چابهار تا زاهدان بود.
این کار در طول این چند سال تلاش شده بیش از 2 هزار میلیارد تومان تا حالا برای این راه‌آهن هزینه شده است و دیروز برای اولین بار ریل‌گذاری در این راه‌آهن از زاهدان شروع شد و در ماه‌های آینده از سمت چابهار هم شروع خواهد شد.
ان‌شاء الله امیدواریم تا پایان امسال وزارت راه ما طبق ق

یکی از اهداف دولت یازدهم و دوازدهم توسعه استان‌های محروم و بویژه سیستان و بلوچستان بود. طرح‌هایی که برای این استان طراحی شد، رساندن گاز به این استان بود استانی که از نعمت گاز محروم بود و وقتی مشعل گاز در زاهدان روشن شد در دولت یازدهم، یک روز تاریخی برای سیستان و بلوچستان بود. بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور با اقداماتی که در دولت یازدهم و دوازدهم شد، ظرفیت این بندر از 2.5 میلیون تن به 8.5 میلیون تن رسید و این تحول بزرگ، نه تنها برای سیستان و بلوچستان و ایران، بلکه برای خط ترانزیتی جنوب و شمال بود و لذا دیدید در افتتاح‌اش، مقامات مسئول از شرکت‌های مختلف از کشورهای مختلف در این منطقه شرکت کردند. یکی از اقدامات مهم مسأله راه‌آهن چابهار و اتصال آن به راه‌آهن سراسری کشور و ایجاد خط راه‌آهن 730 کیلومتری از چابهار تا زاهدان بود. این کار در طول این چند سال تلاش شده بیش از 2 هزار میلیارد تومان تا حالا برای این راه‌آهن هزینه شده است و دیروز برای اولین بار ریل‌گذاری در این راه‌آهن از زاهدان شروع شد و در ماه‌های آینده از سمت چابهار هم شروع خواهد شد. ان‌شاء الله امیدواریم تا پایان امسال وزارت راه ما طبق ق