كليپ

در جلسه هیات دولت : 
زندگی مردم توأم با سختی است؛ اما مسیر اقتصادی طی ماه‌های اخیر روند مثبت و باثباتی یافته است/ اقدامات دولت برای غلبه بر مشکلات کاملاً حساب‌شده است

در جلسه هیات دولت : زندگی مردم توأم با سختی است؛ اما مسیر اقتصادی طی ماه‌های اخیر روند مثبت و باثباتی یافته است/ اقدامات دولت برای غلبه بر مشکلات کاملاً حساب‌شده است

در جلسه هیات دولت : 
کاهش تعهدات برای ایجاد توازن در برجام است / به تعهد در برابر تعهد پایبندیم/ اگر در پایان 60 روز دوم به نتیجه نرسیدیم، حتماً مرحله سوم کاهش تعهدات را آغاز می کنیم

در جلسه هیات دولت : کاهش تعهدات برای ایجاد توازن در برجام است / به تعهد در برابر تعهد پایبندیم/ اگر در پایان 60 روز دوم به نتیجه نرسیدیم، حتماً مرحله سوم کاهش تعهدات را آغاز می کنیم

در جلسه هیات دولت : 
در شرایط مناسب، همواره آماده مذاکره و تعامل هستیم/ گاهی با مذاکره و گاهی با ایستادگی؛ باید مسیر خود را تا پیروزی ادامه دهیم

در جلسه هیات دولت : در شرایط مناسب، همواره آماده مذاکره و تعامل هستیم/ گاهی با مذاکره و گاهی با ایستادگی؛ باید مسیر خود را تا پیروزی ادامه دهیم

در جلسه هیات دولت : 
صهیونیست‌ها اگر می‌توانند امنیت خود را حفظ کنند!

در جلسه هیات دولت : صهیونیست‌ها اگر می‌توانند امنیت خود را حفظ کنند!

در جلسه هیات دولت : 
ایران همواره آماده روابط برادرانه و دوستانه با همه کشورهای اسلامی بویژه همسایگان است/ هدف قدرت‌ها و بویژه آمریکا از حضور در منطقه ، ایجاد تفرقه و خالی کردن خزانه کشورهای منطقه است

در جلسه هیات دولت : ایران همواره آماده روابط برادرانه و دوستانه با همه کشورهای اسلامی بویژه همسایگان است/ هدف قدرت‌ها و بویژه آمریکا از حضور در منطقه ، ایجاد تفرقه و خالی کردن خزانه کشورهای منطقه است

در مراسم بزرگداشت سی و نهمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی :
برشی از سخنان امروز دکتر روحانی
نماز، همان نماز ظهر عاشورا است...

در مراسم بزرگداشت سی و نهمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی : برشی از سخنان امروز دکتر روحانی نماز، همان نماز ظهر عاشورا است...

در مراسم بزرگداشت سی و نهمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی :
زدن پهپاد آمریکایی، هنر ایرانی بود/ هر کس به مرزهای ما تجاوز نکند ایمن خواهد بود

در مراسم بزرگداشت سی و نهمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی : زدن پهپاد آمریکایی، هنر ایرانی بود/ هر کس به مرزهای ما تجاوز نکند ایمن خواهد بود