شنبه 31 تير 1396 - 09:07
فارسی | العربية | English

کلیپ

در جلسه هیات دولت : دولت در کنار سایر قواست ، وقت حاشیه سازی نیست و باید به فکر مردم بود/ اولویت دولت اشتغال و تولید است

در جلسه هیات دولت : دولت در کنار سایر قواست ، وقت حاشیه سازی نیست و باید به فکر مردم بود/ اولویت دولت اشتغال و تولید است

در جلسه هیات دولت : کابینه و دولت باید مظهر امید و وحدت ملی باشد/ دولت تسلیم قانون اساسی است اما همه باید به پیام انتخابات توجه داشته باشند

در جلسه هیات دولت : کابینه و دولت باید مظهر امید و وحدت ملی باشد/ دولت تسلیم قانون اساسی است اما همه باید به پیام انتخابات توجه داشته باشند

در جلسه هیات دولت : دولت دوازدهم فراجناحی خواهد بود/ تفکری که از مردم رای گرفت باید سرلوحه دستگاه اجرایی باشد

در جلسه هیات دولت : دولت دوازدهم فراجناحی خواهد بود/ تفکری که از مردم رای گرفت باید سرلوحه دستگاه اجرایی باشد

در جلسه هیات دولت : توافق هسته ای ، توافقی عزتمندانه ، موثر و کم نظیر در تاریخ انقلاب اسلامی است/ هیچکس نباید نسبت به منافع ملی و استفاده از فرصت های برجام بی توجه باشد

در جلسه هیات دولت : توافق هسته ای ، توافقی عزتمندانه ، موثر و کم نظیر در تاریخ انقلاب اسلامی است/ هیچکس نباید نسبت به منافع ملی و استفاده از فرصت های برجام بی توجه باشد

در جلسه هیات دولت : باید هوشیار بود و در زمین آمریکا بازی نکرد/ هر گونه اقدام جدید تحریمی آمریکا با پاسخ متناسب ملت ایران مواجه خواهد شد

در جلسه هیات دولت : باید هوشیار بود و در زمین آمریکا بازی نکرد/ هر گونه اقدام جدید تحریمی آمریکا با پاسخ متناسب ملت ایران مواجه خواهد شد

در جلسه هیات دولت : آمریکای عهدشکن نمی تواند مروج و مدعی ثبات، حقوق بشر و قانونگرایی باشد

در جلسه هیات دولت : آمریکای عهدشکن نمی تواند مروج و مدعی ثبات، حقوق بشر و قانونگرایی باشد

در جلسه هیات دولت : امروز یاد، نام و مکتب امام صادق(ع) می تواند بهترین راهنما برای حوزه های علمیه و دانشگاه های ما باشد

در جلسه هیات دولت : امروز یاد، نام و مکتب امام صادق(ع) می تواند بهترین راهنما برای حوزه های علمیه و دانشگاه های ما باشد