كليپ

اما در این جلسه هم تاکید شد روی دستورالعمل‌های ماه محرم، در اینجا عرض می‌کنم که باز باید این اعتدال مورد مراعات ما باشد. ماه محرم بگوییم عزاداری نباشد این نادرست و ناصحیح است. اصلا برای جامعه ما قابل تحمل نیست اصلا مغموم می‌کند غیر آنکه خودِ عاشورا غم‌آور است خودِ اینکه مراسم نباشد مردم را دلگیر می‌کند، اضطراب و افسردگی برای مردم درست می‌کند. ما می‌توانیم عزاداری کنیم چرا نتوانیم جمعیت‌های کمتر در یک حسینیه یا جایی بنا بوده هزار نفر باشد می‌گوییم 100 نفر باشد بقیه از طریق فضای مجازی ببینند این که چیز مهمی نیست. ما عدد را کم می‌کنیم اصلِ عزاداری را باید انجام دهیم به هرحال مراسم را باید برقرار کنیم، نذورات باید انجام بگیرد منتها آن وقت می‌شد سفره بیندازند غذا بخورند ما می‌گوییم نه اگر می‌خواهند در یک بسته بهداشتی تک نفری در اختیار قرار دهند فرد به منزل ببرد یا هر کجا و از این غذا استفاده کند پس ما امسال باید دقیقا سلامت مردم با سوگواری مردم را در کنار هم قرار دهیم و این تعادل بخشی را باید به خوبی انجام دهیم شدنی است دستورالعمل‌ها تهیه شده وزارت بهداشت زحمت کشیده ابلاغ شده برای این کار اول اطلاع‌رسانی است ...

اما در این جلسه هم تاکید شد روی دستورالعمل‌های ماه محرم، در اینجا عرض می‌کنم که باز باید این اعتدال مورد مراعات ما باشد. ماه محرم بگوییم عزاداری نباشد این نادرست و ناصحیح است. اصلا برای جامعه ما قابل تحمل نیست اصلا مغموم می‌کند غیر آنکه خودِ عاشورا غم‌آور است خودِ اینکه مراسم نباشد مردم را دلگیر می‌کند، اضطراب و افسردگی برای مردم درست می‌کند. ما می‌توانیم عزاداری کنیم چرا نتوانیم جمعیت‌های کمتر در یک حسینیه یا جایی بنا بوده هزار نفر باشد می‌گوییم 100 نفر باشد بقیه از طریق فضای مجازی ببینند این که چیز مهمی نیست. ما عدد را کم می‌کنیم اصلِ عزاداری را باید انجام دهیم به هرحال مراسم را باید برقرار کنیم، نذورات باید انجام بگیرد منتها آن وقت می‌شد سفره بیندازند غذا بخورند ما می‌گوییم نه اگر می‌خواهند در یک بسته بهداشتی تک نفری در اختیار قرار دهند فرد به منزل ببرد یا هر کجا و از این غذا استفاده کند پس ما امسال باید دقیقا سلامت مردم با سوگواری مردم را در کنار هم قرار دهیم و این تعادل بخشی را باید به خوبی انجام دهیم شدنی است دستورالعمل‌ها تهیه شده وزارت بهداشت زحمت کشیده ابلاغ شده برای این کار اول اطلاع‌رسانی است ...

نکته آخر شرکت‌های دانش بنیان ماست. قبلا هم گفتم البته این هفته یک جلسه ویژه دارم با آنهایی که در زمینه دارو و واکسن کار می‌کنند. دولت آماده هرگونه کمک است چون این مساله مساله ضروری است چه یافتن دارو حالا هر کدام زودتر و چه یافتن واکسن هر کدام از اینها برای ما اولویت دارد اشکالی هم ندارد کار موازی در این قسمت کار موازی هم اگر لازم است انجام بگیرد تا سریع‌تر انشاءالله به نتیجه برسیم.

نکته آخر شرکت‌های دانش بنیان ماست. قبلا هم گفتم البته این هفته یک جلسه ویژه دارم با آنهایی که در زمینه دارو و واکسن کار می‌کنند. دولت آماده هرگونه کمک است چون این مساله مساله ضروری است چه یافتن دارو حالا هر کدام زودتر و چه یافتن واکسن هر کدام از اینها برای ما اولویت دارد اشکالی هم ندارد کار موازی در این قسمت کار موازی هم اگر لازم است انجام بگیرد تا سریع‌تر انشاءالله به نتیجه برسیم.

نظام دیجیتال در کشور ما باید توسعه فزاینده و روزافزون پیدا کند وضع ما نسبتا خوب است اما نسبت به این بیماری و این شرایطی که داریم به نظر من کمی کند هستیم باید همه کارهای ما تا جایی که می‌شود و امکان پذیر است از طریق الکترونیک یا از سیستم دیجیتال استفاده کنیم برای اینکه رفت و آمدها کم شود، اجتماعات کم شود نیاز به حضور افراد در ادارات کم شود باید این کار را بکنیم.
من یک بار هم در این جلسه گفتم که اگر چیزی، این هم آقای رحمانی فضلی در مجازات‌ها بیاورد، اگر کاری از طریق الکترونیک امکان پذیر است و مسوول اداری به طرف بگوید باید بیایی اینجا آن مسوول اداره، آن انفصال خوب است، آن انفصال یک ماده یک سالی که درست کرده برای این آدم خوب است. این کسی که می‌تواند خدمات الکترونیکی به مردم بدهد،  مردم را از شهرستان به استان و از استان به تهران می‌کشد. موارد مشخص داشتم، به مسوولین گفتم به آنها تذکر دادم کار خیلی ساده‌ای که می‌شد از طریق همین سیستم فضای مجازی کار را انجام دهند گفتند شما باید بیایید تقاضا مطرح و امضا کنید فرد را 4 روز در سفر و اتفاقا آن فرد در همین سفر گرفتار شد، ...

نظام دیجیتال در کشور ما باید توسعه فزاینده و روزافزون پیدا کند وضع ما نسبتا خوب است اما نسبت به این بیماری و این شرایطی که داریم به نظر من کمی کند هستیم باید همه کارهای ما تا جایی که می‌شود و امکان پذیر است از طریق الکترونیک یا از سیستم دیجیتال استفاده کنیم برای اینکه رفت و آمدها کم شود، اجتماعات کم شود نیاز به حضور افراد در ادارات کم شود باید این کار را بکنیم. من یک بار هم در این جلسه گفتم که اگر چیزی، این هم آقای رحمانی فضلی در مجازات‌ها بیاورد، اگر کاری از طریق الکترونیک امکان پذیر است و مسوول اداری به طرف بگوید باید بیایی اینجا آن مسوول اداره، آن انفصال خوب است، آن انفصال یک ماده یک سالی که درست کرده برای این آدم خوب است. این کسی که می‌تواند خدمات الکترونیکی به مردم بدهد، مردم را از شهرستان به استان و از استان به تهران می‌کشد. موارد مشخص داشتم، به مسوولین گفتم به آنها تذکر دادم کار خیلی ساده‌ای که می‌شد از طریق همین سیستم فضای مجازی کار را انجام دهند گفتند شما باید بیایید تقاضا مطرح و امضا کنید فرد را 4 روز در سفر و اتفاقا آن فرد در همین سفر گرفتار شد، ...

موضوع دیگری که خیلی مهم است سبک زندگی است باید بپذیریم که از پایان بهمن پارسال زنگی به صدا درآمد و به ما گفت سبک زندگی اجتماعی شما باید تغییر یابد تا اطلاع ثانوی و هر که این زنگ را نشنیده ضرر کرده نمی‌شود مثل سابق رفت و آمد خانوادگی به آن صورت داشته باشیم، نمی‌شود مهمانی برقرار کنیم.
در بعضی از کشورهای اروپایی دیدید در اخبار که اعلام کردند کسی اگر مهمانی برگزار کند مجازات بسیار سنگینی بر آن برگزارکننده مهمانی در نظر گرفتند به هر حال نمی‌شود عروسی به آن صورت، نمی‌شود عزاداری به آن صورت سابق نمی‌شود اجتماعات به آن صورت سابق نمی‌شود. ترددهای غیرضرور را باید کم کنیم

موضوع دیگری که خیلی مهم است سبک زندگی است باید بپذیریم که از پایان بهمن پارسال زنگی به صدا درآمد و به ما گفت سبک زندگی اجتماعی شما باید تغییر یابد تا اطلاع ثانوی و هر که این زنگ را نشنیده ضرر کرده نمی‌شود مثل سابق رفت و آمد خانوادگی به آن صورت داشته باشیم، نمی‌شود مهمانی برقرار کنیم. در بعضی از کشورهای اروپایی دیدید در اخبار که اعلام کردند کسی اگر مهمانی برگزار کند مجازات بسیار سنگینی بر آن برگزارکننده مهمانی در نظر گرفتند به هر حال نمی‌شود عروسی به آن صورت، نمی‌شود عزاداری به آن صورت سابق نمی‌شود اجتماعات به آن صورت سابق نمی‌شود. ترددهای غیرضرور را باید کم کنیم

اعمال قانون در این جلسه مورد تاکید دوستان عزیز ما و وزارت بهداشت و درمان بود به هر حال البته عمدتا مردم ما با قانع شدن و اقناع همیشه نیازی نبوده با اینکه ما از مجازات استفاده کنیم ولی همیشه افرادی هستند که نیازمند هستند با یک تنبیه یا مجازاتی در مواردی نگذاریم تخلفات صورت گیرد، عده‌ای مراعات نمی‌کنند دیگران را هم گرفتار می‌کنند بنابراین اعمال قانون برای ما بسیار مهم است و باید مدنظر قرار دهیم امروز موارد مورد بحث قرار گرفت که انشاءالله این موارد تکمیل می‌شود و در جلسه بعد شنبه آینده این را نهایی و ابلاغ می‌کنیم هم برای ادارات، هم برای اصناف، هم برای جامعه برای عموم مردم در هر سه بخش انشاءالله اجرا می‌شود و ابلاغ می‌کنیم.

اعمال قانون در این جلسه مورد تاکید دوستان عزیز ما و وزارت بهداشت و درمان بود به هر حال البته عمدتا مردم ما با قانع شدن و اقناع همیشه نیازی نبوده با اینکه ما از مجازات استفاده کنیم ولی همیشه افرادی هستند که نیازمند هستند با یک تنبیه یا مجازاتی در مواردی نگذاریم تخلفات صورت گیرد، عده‌ای مراعات نمی‌کنند دیگران را هم گرفتار می‌کنند بنابراین اعمال قانون برای ما بسیار مهم است و باید مدنظر قرار دهیم امروز موارد مورد بحث قرار گرفت که انشاءالله این موارد تکمیل می‌شود و در جلسه بعد شنبه آینده این را نهایی و ابلاغ می‌کنیم هم برای ادارات، هم برای اصناف، هم برای جامعه برای عموم مردم در هر سه بخش انشاءالله اجرا می‌شود و ابلاغ می‌کنیم.

می‌خواهم این نکته را توضیح بدهم چون این روزها، می‌خواهم بر اعتدال تاکید کنم، ما این روزها دو طرف را می‌بینیم یک دفعه عده‌ای می‌آیند نامه می‌نویسند اظهارنظر می‌کنند که چرا محدودیت‌ها را می‌خواهید اینقدر زیاد کنید ماه محرم است، ماه عزاداری است درست است از این طرف، از آن طرف یک عده می‌آیند می‌نویسند می‌گویند امسال  اصلا محرم معنا ندارد. 
عده‌ای برای من نامه‌ نوشتند که امسال حج نبود آن که واجب بود عزاداری امام حسین که مستحب است شما اصرار می‌کنید.باید یک مسیر اعتدالی را انتخاب کنیم 
یک عده هم می‌گفتند مغازه‌ها نباید باز شود باید بسته باشد مردم نباید از خانه بیرون بیایند بله برای مدتی شاید این کارها لازم بود ولی نمی‌‌توانیم فعالیت‌های اقتصادی، ‌آموزشی،‌فرهنگی، اجتماعی را به طور کامل تعطیل کنیم این کار امکان پذیر نیست، نه می‌توانیم مثل سابق بگوییم اجرا شود این هم امکان پذیر نیست. ما یک حد وسط را نیازمند هستیم که آن حد را مورد مراعات قرار دهیم.
...

می‌خواهم این نکته را توضیح بدهم چون این روزها، می‌خواهم بر اعتدال تاکید کنم، ما این روزها دو طرف را می‌بینیم یک دفعه عده‌ای می‌آیند نامه می‌نویسند اظهارنظر می‌کنند که چرا محدودیت‌ها را می‌خواهید اینقدر زیاد کنید ماه محرم است، ماه عزاداری است درست است از این طرف، از آن طرف یک عده می‌آیند می‌نویسند می‌گویند امسال اصلا محرم معنا ندارد. عده‌ای برای من نامه‌ نوشتند که امسال حج نبود آن که واجب بود عزاداری امام حسین که مستحب است شما اصرار می‌کنید.باید یک مسیر اعتدالی را انتخاب کنیم یک عده هم می‌گفتند مغازه‌ها نباید باز شود باید بسته باشد مردم نباید از خانه بیرون بیایند بله برای مدتی شاید این کارها لازم بود ولی نمی‌‌توانیم فعالیت‌های اقتصادی، ‌آموزشی،‌فرهنگی، اجتماعی را به طور کامل تعطیل کنیم این کار امکان پذیر نیست، نه می‌توانیم مثل سابق بگوییم اجرا شود این هم امکان پذیر نیست. ما یک حد وسط را نیازمند هستیم که آن حد را مورد مراعات قرار دهیم. ...

تشکر و سپاسگزاری می‌کنم از اینکه این ایام مردم انفاق مومنانه‌ای را در سراسر کشور شروع کردند و انجام دادند و اتفاقا یکی از ویژگی‌های مولای ما امیرالمومنین دستگیری فقرا و انفاق است.  الذین ینفقون اموالهم فی سبیل‌الله لیلا و نهارا سرا و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون. این آیه را مفسرین گفتند که شأن نزول آن زندگی مولای ما امیرالمومنین صلوات‌الله علیه است که او هم انفاقش در شب بود هم در روز بود هم به صورت سری هم به صورت علانیه بود و بنابراین مردم هم همان راه مولا امیرالمومنین را تبعیت و اجرا کردند.

تشکر و سپاسگزاری می‌کنم از اینکه این ایام مردم انفاق مومنانه‌ای را در سراسر کشور شروع کردند و انجام دادند و اتفاقا یکی از ویژگی‌های مولای ما امیرالمومنین دستگیری فقرا و انفاق است. الذین ینفقون اموالهم فی سبیل‌الله لیلا و نهارا سرا و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون. این آیه را مفسرین گفتند که شأن نزول آن زندگی مولای ما امیرالمومنین صلوات‌الله علیه است که او هم انفاقش در شب بود هم در روز بود هم به صورت سری هم به صورت علانیه بود و بنابراین مردم هم همان راه مولا امیرالمومنین را تبعیت و اجرا کردند.