نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی

شناسه خبر: 87569 -

شنبه 23 خرداد 1394 - 19:45

شناسه خبر: 87569

- مصاحبه ها

- رئیس‌جمهوری