تقدیم استوارنامه سفیر سوئد

شناسه خبر: 112418 -

سه شنبه 28 آبان 1398 - 13:00

شناسه خبر: 112418

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی