كليپ

ایران برغم تحریم و مشکلات اقتصادی، از نظر آمار فوتی ها نسبت به تعداد جمعیت ، پنجاه و یکمین کشور در دنیا است و 50 کشور از جمله آمریکا، سوئیس، آلمان ، فرانسه، برزیل، انگلیس، هند و ... از ایران وضعیت بدتری دارند که نشان می دهد در کشور ما کارهای بزرگی انجام شده است

ایران برغم تحریم و مشکلات اقتصادی، از نظر آمار فوتی ها نسبت به تعداد جمعیت ، پنجاه و یکمین کشور در دنیا است و 50 کشور از جمله آمریکا، سوئیس، آلمان ، فرانسه، برزیل، انگلیس، هند و ... از ایران وضعیت بدتری دارند که نشان می دهد در کشور ما کارهای بزرگی انجام شده است

برای واردات واکسن خارجی با موانع و مشکلات متعددی مواجه بودیم / به شرکت های خصوصی هم برای  واکسن خارجی مجوز داده شد اما این شرکت ها هم بخاطر کمبود واکسن، برای خرید با محدودیت مواجه بودند و موفق نشدند/ امیدواریم به زودی واکسن های تولید داخل وارد بازار شود

برای واردات واکسن خارجی با موانع و مشکلات متعددی مواجه بودیم / به شرکت های خصوصی هم برای واکسن خارجی مجوز داده شد اما این شرکت ها هم بخاطر کمبود واکسن، برای خرید با محدودیت مواجه بودند و موفق نشدند/ امیدواریم به زودی واکسن های تولید داخل وارد بازار شود

در مقابله با کرونا واکسن بسیار مهم است/ به محض حصول اطمینان نسبی نسبت به واکسن های خارجی، موضوع واردات واکسن خارجی را با قدرت در دستور کار قرار دادیم

در مقابله با کرونا واکسن بسیار مهم است/ به محض حصول اطمینان نسبی نسبت به واکسن های خارجی، موضوع واردات واکسن خارجی را با قدرت در دستور کار قرار دادیم

شفافیت از واضحات و بدیهیاتی است که نمی توانید از دولت یازدهم و دوازدهم بگیرید/ دسترسی مردم به اطلاعات و شفافیت مربوط به این دولت است

شفافیت از واضحات و بدیهیاتی است که نمی توانید از دولت یازدهم و دوازدهم بگیرید/ دسترسی مردم به اطلاعات و شفافیت مربوط به این دولت است

از روز اول که ویروس کرونا وارد کشور شد، در اطلاع رسانی یک لحظه مسامحه نشد/ ایران از منظم ترین کشورها در اعلام دقیق آمار مربوط به کرونا بوده است و بر مبنای استاندارد بین المللی آمارهای دقیق را روزانه و بدون وقفه و شفاف اعلام کردیم / اطلاع رسانی شفاف از بزرگترین افتخارات دولت دوازدهم و وزارت بهداشت و درمان بوده است

از روز اول که ویروس کرونا وارد کشور شد، در اطلاع رسانی یک لحظه مسامحه نشد/ ایران از منظم ترین کشورها در اعلام دقیق آمار مربوط به کرونا بوده است و بر مبنای استاندارد بین المللی آمارهای دقیق را روزانه و بدون وقفه و شفاف اعلام کردیم / اطلاع رسانی شفاف از بزرگترین افتخارات دولت دوازدهم و وزارت بهداشت و درمان بوده است

خدمات مدافعان سلامت که در خط مقدم مبارزه با کرونا بودند قابل ستایش و تقدیر است/ نقش مقام معظم رهبری، علما  و مراجع بسیار مهم بود و عمل و بیان رهبری در تقویت ستاد ملی کرونا و مصوبات آن نقش بسیار مهمی داشت

خدمات مدافعان سلامت که در خط مقدم مبارزه با کرونا بودند قابل ستایش و تقدیر است/ نقش مقام معظم رهبری، علما و مراجع بسیار مهم بود و عمل و بیان رهبری در تقویت ستاد ملی کرونا و مصوبات آن نقش بسیار مهمی داشت

نقش بخش صنعت در ایام کرونا بسیار مهم بود، تداوم تامین خدمات مورد نیاز مردم اهمیت زیادی دارد و قطع شدن خدمات حتی برای یک روز یا یک ساعت مشکلات زیادی ایجاد می کند/ چرخه تولید در این ایام به هیچ عنوان متوقف نشد

نقش بخش صنعت در ایام کرونا بسیار مهم بود، تداوم تامین خدمات مورد نیاز مردم اهمیت زیادی دارد و قطع شدن خدمات حتی برای یک روز یا یک ساعت مشکلات زیادی ایجاد می کند/ چرخه تولید در این ایام به هیچ عنوان متوقف نشد