كليپ

در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی :
حمله شرورانه و غلط به کشتی ایرانی، اقدام تروریستی و کار فرد و گروهک نیست بلکه کار یک دولت است

در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : حمله شرورانه و غلط به کشتی ایرانی، اقدام تروریستی و کار فرد و گروهک نیست بلکه کار یک دولت است

در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی :
وقتی در سخنرانی ها به بعضی از اصل‌های قانون اساسی اشاره می کنم بعضی‌ها عصبانی می‌شوند  مثل اینکه از قانون اساسی آسمان هفتم حرف می‌زنم/اصل همه پرسی در همین قانون اساسی است، اگر بد است بیاییم حذف کنیم اگر خوب است چرا نگران و ناراحت هستیم

در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : وقتی در سخنرانی ها به بعضی از اصل‌های قانون اساسی اشاره می کنم بعضی‌ها عصبانی می‌شوند مثل اینکه از قانون اساسی آسمان هفتم حرف می‌زنم/اصل همه پرسی در همین قانون اساسی است، اگر بد است بیاییم حذف کنیم اگر خوب است چرا نگران و ناراحت هستیم

در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی :
دنبال برداشتن یارانه سوخت و واقعی کردن قیمت آن نیستیم اما دنبال راه حلی در این زمینه هستیم

در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : دنبال برداشتن یارانه سوخت و واقعی کردن قیمت آن نیستیم اما دنبال راه حلی در این زمینه هستیم

در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی :
راه‌حل تامین امنیت ترکیه و رفع نگرانی‌هایش نسبت به شمال سوریه، حضور ارتش سوریه در این منطقه است

در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : راه‌حل تامین امنیت ترکیه و رفع نگرانی‌هایش نسبت به شمال سوریه، حضور ارتش سوریه در این منطقه است

در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی :
حضور پررنگ و با نشاط مردم در انتخابات اسفند در قالب رقابت آزادتر و بهتر ، یک شکست جدیدی برای دشمنان ما  و آمریکا است و ملت ما را در دنیا قوی‌تر نشان می‌دهد

در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : حضور پررنگ و با نشاط مردم در انتخابات اسفند در قالب رقابت آزادتر و بهتر ، یک شکست جدیدی برای دشمنان ما و آمریکا است و ملت ما را در دنیا قوی‌تر نشان می‌دهد

در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی :
باید با فساد به صورتی جامع، ریشه‌ای و اصولی مبارزه کنیم و ریشه فساد را از بین ببریم

در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : باید با فساد به صورتی جامع، ریشه‌ای و اصولی مبارزه کنیم و ریشه فساد را از بین ببریم

در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی :
دولت برنامه‌ریز است؛ قادریم از سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی در زمان کوتاه خارج شویم

در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : دولت برنامه‌ریز است؛ قادریم از سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی در زمان کوتاه خارج شویم