كليپ

بسیاری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، چه در جنوب و چه در شمال کشور ظرفیت و امکان جذب گردشگر و رونق فعالیت‌های مرتبط را دارند

بسیاری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، چه در جنوب و چه در شمال کشور ظرفیت و امکان جذب گردشگر و رونق فعالیت‌های مرتبط را دارند

مجلس لوایح ارائه شده از سوی دولت برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید را سریعتر بررسی و تصویب کند/تاکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه ها و قوای مختلف برای تسهیل فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مجلس لوایح ارائه شده از سوی دولت برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید را سریعتر بررسی و تصویب کند/تاکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه ها و قوای مختلف برای تسهیل فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

افزایش 56 درصدی سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد نسبت به سال گذشته، نشانه شکست فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی است / مناطق آزاد در شرایط تحریم به کمک اقتصاد کشور آمدند

افزایش 56 درصدی سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد نسبت به سال گذشته، نشانه شکست فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی است / مناطق آزاد در شرایط تحریم به کمک اقتصاد کشور آمدند

امروز به اعتبار توسعه و گسترش دولت الکترونیک مسیر راه‌اندازی کسب و کارها شفاف، کوتاه و عادلانه شده و به دلیل حذف مراجعات حضوری، فساد احتمالی از این روند نیز تا حدود زیادی رفع شده است

امروز به اعتبار توسعه و گسترش دولت الکترونیک مسیر راه‌اندازی کسب و کارها شفاف، کوتاه و عادلانه شده و به دلیل حذف مراجعات حضوری، فساد احتمالی از این روند نیز تا حدود زیادی رفع شده است

مبنای مناطق آزاد تجاری جذب سرمایه و تکنولوژی است / مناطق آزاد از اهمیت بالایی برای اقتصاد کشور برخوردار است

مبنای مناطق آزاد تجاری جذب سرمایه و تکنولوژی است / مناطق آزاد از اهمیت بالایی برای اقتصاد کشور برخوردار است

امنیت سرمایه گذاری با قوانین مجلس و دولت و همراهی قوه قضائیه تامین می شود

امنیت سرمایه گذاری با قوانین مجلس و دولت و همراهی قوه قضائیه تامین می شود

در لایحه بودجه نباید قانونگذاری انجام شود/دولت و مجلس باید در تصویب لایحه بودجه با یکدیگر همکاری و همراهی کنند

در لایحه بودجه نباید قانونگذاری انجام شود/دولت و مجلس باید در تصویب لایحه بودجه با یکدیگر همکاری و همراهی کنند