كليپ

دولت، قوای دیگر، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی همه در کنار مردم بوده و هستند

دولت، قوای دیگر، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی همه در کنار مردم بوده و هستند

امیدواریم بازسازی واحدهای مسکونی در کوتاهترین زمان انجام شود/لوازم زندگی آسیب دیدگان از سیل باید سریعتر و در حد متعارف تامین شود

امیدواریم بازسازی واحدهای مسکونی در کوتاهترین زمان انجام شود/لوازم زندگی آسیب دیدگان از سیل باید سریعتر و در حد متعارف تامین شود

مقام معظم رهبری تاکید داشتند فردی فرمانده قرارگاه بازسازی مناطق سیلزده شود و همه دستگاهها و نهادها زیر نظر او عمل کنند؛ وزیر کشور عهده دار این مسوولیت مهم است

مقام معظم رهبری تاکید داشتند فردی فرمانده قرارگاه بازسازی مناطق سیلزده شود و همه دستگاهها و نهادها زیر نظر او عمل کنند؛ وزیر کشور عهده دار این مسوولیت مهم است

از ۹۶۱ روستا، فقط بازسازی شبکه آبرسانی ۳ روستا باقیمانده است/۴۰۱ کیلومتر از راههای اصلی و ۱۶۰۰ کیلومتر راههای روستایی استان لرستان آسیب دید؛ دولت و نیروهای مسلح برای بازسازی راهها بسیج شدند

از ۹۶۱ روستا، فقط بازسازی شبکه آبرسانی ۳ روستا باقیمانده است/۴۰۱ کیلومتر از راههای اصلی و ۱۶۰۰ کیلومتر راههای روستایی استان لرستان آسیب دید؛ دولت و نیروهای مسلح برای بازسازی راهها بسیج شدند

کار بخشهای دولتی در ترمیم زیرساختهای آسیب دیده کم نظیر است

کار بخشهای دولتی در ترمیم زیرساختهای آسیب دیده کم نظیر است

هلال احمر، اورژانس، مسوولین اجرایی، سپاه، ارتش، بسیج و نیروی انتظامی کاری بزرگ و فداکارانه انجام دادند / محبت و برادری مردم با نیروهای مسلح، بار دیگر در سیل های اخیر اثبات شد

هلال احمر، اورژانس، مسوولین اجرایی، سپاه، ارتش، بسیج و نیروی انتظامی کاری بزرگ و فداکارانه انجام دادند / محبت و برادری مردم با نیروهای مسلح، بار دیگر در سیل های اخیر اثبات شد

در مقطع امداد و نجات، کار بزرگی ابتدا از سوی خود مردم آغاز شد/آموزش عمومی امداد در مواقع بحران باید گسترش یابد

در مقطع امداد و نجات، کار بزرگی ابتدا از سوی خود مردم آغاز شد/آموزش عمومی امداد در مواقع بحران باید گسترش یابد