کلیپ

مراسم بهره برداری از مرحله سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس :
آمریکا علیه سلامت و جان مردم ایران دشمنی می کند/ از طرف ملت ایران از مهندسان و کارکنان صنعت نفت و سپاه پاسداران تشکر می کنم

مراسم بهره برداری از مرحله سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس : آمریکا علیه سلامت و جان مردم ایران دشمنی می کند/ از طرف ملت ایران از مهندسان و کارکنان صنعت نفت و سپاه پاسداران تشکر می کنم

مراسم بهره برداری از مرحله سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس :
عملیاتی شدن زیردریایی فاتح و افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس، افتخار ملت ایران است

مراسم بهره برداری از مرحله سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس : عملیاتی شدن زیردریایی فاتح و افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس، افتخار ملت ایران است

مراسم بهره برداری از مرحله سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس :
تنها ماندن ترامپ علیرغم ریاست شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، افتضاح تاریخی برای او و پیروزی بزرگ ما بود/ پیروزیهای بزرگ را برجسته نمی کنیم، اما برای مشکلات کوچک یقه مسوولان را می گیریم

مراسم بهره برداری از مرحله سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس : تنها ماندن ترامپ علیرغم ریاست شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، افتضاح تاریخی برای او و پیروزی بزرگ ما بود/ پیروزیهای بزرگ را برجسته نمی کنیم، اما برای مشکلات کوچک یقه مسوولان را می گیریم

مراسم بهره برداری از مرحله سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس :
امنیت پایدار؛ حاصل تلاش سپاه، ارتش ونیروهای امنیتی و انتظامی است/ در شرایط عادی نیستیم؛ قطعا در جنگ اقتصادی دشمن وادار به عقب نشینی خواهد شد

مراسم بهره برداری از مرحله سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس : امنیت پایدار؛ حاصل تلاش سپاه، ارتش ونیروهای امنیتی و انتظامی است/ در شرایط عادی نیستیم؛ قطعا در جنگ اقتصادی دشمن وادار به عقب نشینی خواهد شد

مراسم بهره برداری از مرحله سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس :
در این دولت خودکفایی در 5 محصول اساسی محقق شد

مراسم بهره برداری از مرحله سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس : در این دولت خودکفایی در 5 محصول اساسی محقق شد

مراسم بهره برداری از مرحله سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس :
انتخابات 4 سال یکبار است تا ملت به هر دیدگاهی رای داد، کشور بر آن مبنا اداره شود

مراسم بهره برداری از مرحله سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس : انتخابات 4 سال یکبار است تا ملت به هر دیدگاهی رای داد، کشور بر آن مبنا اداره شود

مراسم بهره برداری از مرحله سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس :
همه دنیا به صدام کمک کردند، ولی ایستادیم/ اگر زمان جنگ هم عده ای می جنگیدند و عده ای در تهران آنان را بازخواست می کردند؛ به نتیجه نمی رسیدیم

مراسم بهره برداری از مرحله سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس : همه دنیا به صدام کمک کردند، ولی ایستادیم/ اگر زمان جنگ هم عده ای می جنگیدند و عده ای در تهران آنان را بازخواست می کردند؛ به نتیجه نمی رسیدیم