كليپ

در مراسم تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان‌های امام راحل:
جامعه قوی در کنار دولت، رهبری و انقلاب قوی است/ با تضعیف دولت کسی تقویت نمی شود؛ فقط راه برای دشمنان بازتر می شود/ برای خدمت به مردم محکم تر گام بر می داریم

در مراسم تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان‌های امام راحل: جامعه قوی در کنار دولت، رهبری و انقلاب قوی است/ با تضعیف دولت کسی تقویت نمی شود؛ فقط راه برای دشمنان بازتر می شود/ برای خدمت به مردم محکم تر گام بر می داریم

در مراسم تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان‌های امام راحل:
فشارها طی یکسال اخیر فزاینده بود و مردم همچنان در سختی اند، اما طی ماههای اخیر تورم کاهنده بود/ مشکلات گاهی ناشی از کوتاهی ها، گاهی ناشی از تقصیرها و گاهی ناشی از اقدامات دشمن است

در مراسم تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان‌های امام راحل: فشارها طی یکسال اخیر فزاینده بود و مردم همچنان در سختی اند، اما طی ماههای اخیر تورم کاهنده بود/ مشکلات گاهی ناشی از کوتاهی ها، گاهی ناشی از تقصیرها و گاهی ناشی از اقدامات دشمن است

در مراسم تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان‌های امام راحل:
یاس دشمن و امیدواری ملت به آینده، هدف بزرگ ما است

در مراسم تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان‌های امام راحل: یاس دشمن و امیدواری ملت به آینده، هدف بزرگ ما است

در مراسم تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان‌های امام راحل:
امروز روز حمایت بیشتر مردم از دولت، و خدمت بیشتر دولت به مردم است/ انتقاد بی هزینه، از آثار این دولت است که امیدواریم برای همیشه باقی بماند/ کشور نیازمند نقد دلسوزانه، و نه تخریب کینه توزانه است/ تاکید امام و رهبری؛ بار سنگین بر عهده دولت است و همه باید دولت را یاری کنند

در مراسم تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان‌های امام راحل: امروز روز حمایت بیشتر مردم از دولت، و خدمت بیشتر دولت به مردم است/ انتقاد بی هزینه، از آثار این دولت است که امیدواریم برای همیشه باقی بماند/ کشور نیازمند نقد دلسوزانه، و نه تخریب کینه توزانه است/ تاکید امام و رهبری؛ بار سنگین بر عهده دولت است و همه باید دولت را یاری کنند

در مراسم تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان‌های امام راحل:
"میزان رای ملت است" نظریه سیاسی، حقوقی و فقهی امام بود/ باقی ماندن نظام نتیجه اداره کشور با رای مردم است / تا نظام بر رای مردم متکی است، هیچ گزندی آن را تهدید نمی کند

در مراسم تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان‌های امام راحل: "میزان رای ملت است" نظریه سیاسی، حقوقی و فقهی امام بود/ باقی ماندن نظام نتیجه اداره کشور با رای مردم است / تا نظام بر رای مردم متکی است، هیچ گزندی آن را تهدید نمی کند

در مراسم تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان‌های امام راحل:
هر گاه لازم باشد جمهوری اسلامی را در تطبیق با گفتمان انقلاب بازنگری و اصلاح می کنیم/ همه توان دولت برای اجرای آرمانهای انقلاب به کار گرفته می شود/ در گفتمان امام دولتی موفق است که مورد حمایت مردم و خدمتگزار آنان باشد

در مراسم تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان‌های امام راحل: هر گاه لازم باشد جمهوری اسلامی را در تطبیق با گفتمان انقلاب بازنگری و اصلاح می کنیم/ همه توان دولت برای اجرای آرمانهای انقلاب به کار گرفته می شود/ در گفتمان امام دولتی موفق است که مورد حمایت مردم و خدمتگزار آنان باشد

در مراسم تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان‌های امام راحل:
حضور دولت در کنار مرقد امام، تعهد چند باره به سیره ایشان است/ امام (ره) به عنوان معمار نظام، مسیر خدمت به مردم را به ما نشان داد

در مراسم تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان‌های امام راحل: حضور دولت در کنار مرقد امام، تعهد چند باره به سیره ایشان است/ امام (ره) به عنوان معمار نظام، مسیر خدمت به مردم را به ما نشان داد