پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 17 Aug 2022 22:10:59 +0430Wed, 17 Aug 2022 22:10:59 +04302024 در پی تدوین قانون «ساعت کار شناور» برای دانشجویان هستیم/ تاکید بر اهمیت نقش زنان در تحقق سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکودباید با سرمایه‌گذاری در بخش نیروی کار زنان،در مسیر رشد اقتصادی گامهای بلندتری برداریممولاوردی در نشست هم‌اندیشی ظرفیت‌های ناشناخته فرهنگی – اجتماعی زنان کارگر:معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان این که زنان در سراسر جهان با طیف وسیعی از جمله &laquo;مشکلات کار&raquo;، &laquo;موقعیت نامناسب شغلی&raquo;، &laquo;عدم برابری کار و حقوق جنسیتی&raquo; مواجه هستند، گفت: ما باید به سمت تعادل و توازن جنسیتی در بازار کار حرکت کنیم.معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان این که زنان در سراسر جهان با طیف وسیعی از جمله &laquo;مشکلات کار&raquo;، &laquo;موقعیت نامناسب شغلی&raquo;، &laquo;عدم برابری کار و حقوق جنسیتی&raquo; مواجه هستند، گفت: ما باید به سمت تعادل و توازن جنسیتی در بازار کار حرکت کنیم.<br /> شهیندخت مولاوردی روز سه شنبه در اولین نشست هماندیشی ظرفیتهای ناشناخته فرهنگی &ndash; اجتماعی زنان کارگر، به ارایه آماری از اشتغال زنان پرداخت و گفت: آمار سرشماری سال 90، غیر فعال بودن اشتغال جامعه زنان را 87 درصد نشان داده است.<br /> مولاوردی با اشاره به بحران اقتصادی و مالی جهان، تصریح کرد: باید با &laquo;سرمایهگذاری در بخش نیروی کار زنان جامعه&raquo; و &laquo;برابری جنسیتی در بازار کار&raquo; و &laquo;مقابله با آسیبهای ناشی از مشکلات اقتصادی و فقر زنان&raquo; در جهت افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی جامعه گامهای بلندتری برداریم.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطر نشان کرد: برآورد بانک جهانی نشان میدهد که بکارگیری زنان در بازار کار موجب رشد اقتصادی در تولید ناخالص هر کشور خواهد شد و ما باید با مشارکت زنان به یک مدل پیشرفت دست یابیم.<br /> وی با اشاره به اینکه در مناطق در حال توسعه، 95 درصد زنان به طور غیررسمی به فعالیت در بازار کار مشغول هستند و زنان، فاقد حمایت اجتماعی بوده و قوانین به طور جامع و کامل از حقوق زنان کارگر حمایت نمیکند، گفت: در جمهوری اسلامی ایران نیز برای تحقق اهداف، برنامهها و سیاستهای اسناد بالادستی بویژه در حوزه &laquo;اجرای بنیادین کار&raquo; در حال فعالیت و تلاش هستیم و در این زمینه برای رسیدن به جایگاه مناسب قدمهای مثبتی برداشته شده است.<br /> مولاوردی &laquo;آزادی انجمنها&raquo;، &laquo;رعایت حداقل سن کار&raquo;، &laquo;ممنوعیت کار کودک&raquo;، &laquo;گسترش حمایتهای اجتماعی&raquo;، &laquo;ایجاد، توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی&raquo;، &laquo;حمایت اجتماعی از شاغلین بازار غیررسمی&raquo;، &laquo;توانبخشی معلولین&raquo;، &laquo;برابری فرصتهای زنان و مردان&raquo; و &laquo;توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب&raquo; را از جمله حقوق بنیادین کار دانست و اظهار امیدواری کرد، حقوق بنیادین کار به نحو شایسته بتواند جایگاه خود را در برنامه ششم توسعه پیدا کند.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به تدوین برنامه ششم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم با ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار، به سمت توسعه متوازن که لازمه یک جامعه سالم است، برسیم.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اهمیت نقش زنان در تحقق سیاستهای دولت برای خروج از رکود، گفت: روی آوردن زنان خانواده برای استفاده از کالاهای تولید داخلی و نیز پرهیز از مصرفگرایی و اسراف، میتواند نقش تعیینکنندهای در رونق داخلی و اقتصادی جامعه ایفا کند.<br /> مولاوردی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر بکارگیری نیروی انسانی کارآمد در بخشهای مختلف ، گفت: ما باید از فضا و فرصت ایجاد شده برای شناسایی نیروی کارآمد زنان استفاده کنیم.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در ایران زنان فعالی وجود دارند ولی در آمار محاسبه نمیشوند، گفت: زنان کشاورز و زنان خانهدار که مسئولیتهای گوناگونی را برعهده دارند در سرشماری جزو بیکاران جامعه محسوب میشوند و باید در محاسبات اقتصادی و آماری لحاظ گردند و در تلاشیم دادههای آماری را به واقعیت جامعه نزدیک کنیم.<br /> مولاوردی با بیان اینکه مناطق مختلف جغرافیایی در سطح استانها از اشتغال متوازن برخوردار نیستند، گفت: باید با برنامهریزی درست و آمارهای دقیق بتوانیم برای هر منطقهای از کشور راهبردی مناسب برای توسعه و ساماندهی امور معیشتی اقتصادی زنان در نظر بگیریم.<br /> مولاوردی با اشاره به اشکال نوین کار و تأسیس شرکتهای تک نفره دانش بنیان که مورد علاقه زنان قشر تحصیلکرده است، گفت: در این زمینه با معاونت علمی و فناوری تفاهمنامهای را امضا کردیم و حمایت لازم را برای زنانی که خواهان تأسیس شرکت دانشبنیان هستند، انجام خواهیم داد. ما باید کاری کنیم که اشکال نوین کار جایگزین اشکال سنتی شود تا بدین صورت زنان و دختران جویای کار، به صورت راحتتری به شغل مناسب دست یابند.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: برای دانشجویان جویای کار، در پی تدوین قانون &laquo;ساعت کار شناور&raquo; هستیم که بعد از تصویب اطلاعرسانی خواهد شد.<br /> مولاوردی به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه کار زنان جامعه باید دیده شود اشاره کرد و اظهار داشت: امیدوارم در سال 94 و 95 ارزشگذاری کار زنان که سالهاست مطرح است نهایی و اجرایی شود.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده &laquo;نرخ مشارکت زنان در جامعه&raquo; را شاخص شکاف جنسیتی در جهان دانست و گفت: با مشارکت زنان در جامعه به ارتقاء شاخص ها کمک خواهد شد و باید با حساسسازی مسئولین در افزایش نرخ مشارکت زنان در جامعه شاهد رشد این شاخص در جهان باشیم.<br /> مولاوردی به بحران زیستمحیطی و کمبود آب در کشور اشاره کرد و گفت: زنان به عنوان مدیران خانواده نقش مؤثر و بیبدیلی در برون رفت کشور از بحران آب ایفا میکنند و باید با کمک و همکاری زنان خانواده بتوانیم از وضعیت فعلی رهایی یابیم.<br /> دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سخنانی &laquo;واقعیت اجتماعی زن&raquo; و &laquo;سیاستگذاری حساس به جنسیت&raquo; را دو واقعیت مهم دانست و اظهار کرد: در صورتی که این دو امر محقق شود، اشتغال زنان ارتقا پیدا خواهد کرد. زنان در رشد اقتصادی و سیاسی جامعه جایگاه مهمی دارند.<br /> وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: واقعیت اجتماعی زن جامعه امروزی این است که نسبت به سالهای گذشته، به سرعت در حال تغییر است.<br /> دکتر ربیعی با اشاره به اهمیت تشکلها در بهبود شرایط اشتغال زنان گفت: ما در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تشکلهای زنان در حوزههای رفاه و کار هستیم و به حوزه سرمایهگذاری و بنیان کسب و کارها نیاز داریم.<br /> وی تصریح کرد: جامعه ما به همکاری، فعالیت و مشارکت زنان فرهیخته با ارزشهای اسلامی- ایرانی و برخاسته از کانون خانواده نیاز دارد و همچنین حمایت از تشکلها از برنامههای دولت است.<br /> در ابتدای این نشست خانم جلالی مدیرکل امور فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اولین هماندیشی ظرفیتهای ناشناخته فرهنگی &ndash; اجتماعی زنان کار به میزبانی وزارت کار و با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان برگزار شد و در آینده اینگونه نشستها جهت ارتقای جایگاه زنان کارگر به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.<br /> وی گفت: از اهداف این نشست میتوان به بسترسازی و ایجاد فضای مناسب فرهنگی و اجتماعی و تغییر دیدگاه جامعه نسبت به زنان کارگر با توجه به بالارفتن سطح تحصیلات و توانمندی دانش و فن این قشر جامعه اشاره کرد.<br /> در این نشست با حضور مولاوردی، سهیلا جلودارزاده مشاور امور بانوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و سید ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سوالات برخی از زنان کارگر از جمله مرخصی زایمان، بازنشستگی پیش از موعد و تعطیلی روزهای پنجشنبه پاسخ داده شد.<br /> در پایان این نشست از تعدادی از زنان کارگر فعال در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تقدیر و تشکر شد.<br /> http://www.president.ir/fa/882682015-07-21 14:57:358826914184178410