پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 18 Aug 2022 05:26:27 +0430Thu, 18 Aug 2022 05:26:27 +04302024ایران با موقعیتی راهبردی، هابِ ترانزیتی منحصر به فردی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است/ ایران آماده همکاری های گسترده تر با قدرتهای اقتصادی نوظهور جهان استدکتر روحانی در نشست سران سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اوراسیا:رییس جمهوری با تاکید بر اینکه "ایران،اکنون بیش از هر زمان دیگر، ایرانِ دوستی وهمکاری و تعامل و تفاهم است"، گفت: ایرانِ فردای توافق با شش قدرت بزرگ جهانی و شروع دوران پس از تحریم، آماده همکاریهای گستردهتر با قدرتهای اقتصادی نوظهور جهان است تا ضمن کسب توانمندی بیشتر در برآوردن نیازهای جمعیت بزرگ خود، سهم افزون تری در صلح، ثبات و امنیت جهانی ایفا کند.رییس جمهوری با تاکید بر اینکه "ایران،اکنون بیش از هر زمان دیگر، ایرانِ دوستی وهمکاری و تعامل و تفاهم است"، گفت: ایرانِ فردای توافق با شش قدرت بزرگ جهانی و شروع دوران پس از تحریم، آماده همکاریهای گستردهتر با قدرتهای اقتصادی نوظهور جهان است تا ضمن کسب توانمندی بیشتر در برآوردن نیازهای جمعیت بزرگ خود، سهم افزون تری در صلح، ثبات و امنیت جهانی ایفا کند.<br /> حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی که شامگاه پنجشنبه در نشست سران سازمان همکاری شانگهای، اعضای گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شهر اوفا روسیه صحبت می کرد، اظهارداشت:دوران تهدید و تحریم به سرآمده است وآنانکه سالیان دراز، در مسیر نادرستی حرکت می کرده اند، اکنون در وین گرد هم آمده اند تا ازاین بحران خود ساخته، با منطق وگفتگو، عبور نمایند. <br /> رییس جمهوری تاکید کرد: خوشبختانه مذاکرات هسته ای با تدبیر و تفاهم به انتهای خود نزدیک شده است و قدرتهای غربی سرانجام با تکریم اذعان نموده اند که رشد و توسعه علمی ایران توقف ناپذیر است. <br /> دکتر روحانی خطاب به سران سه سازمان تاثیرگذار در عرصه سیاسی و اقتصادی جهان گفت: ما با اتکا به سهم بیش از 50 درصدی از جمعیت جهان، نهادسازیهای قدرتمند اقتصادی با حضور تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بزرگ انرژی جهان، از توانایی و ظرفیت لازم برای استقرار رویکردهای متناسب با شرایط جدید قرن 21 برخوردار هستیم.<br /> رییس جمهوری با اشاره به اینکه "پیشرفتهای علمی و فناورانه، تأثیراتی گسترده بر فرایند رشد اقتصادی و توسعه پایدار در تمامی کشورهای جهان داشته و موجب ارتقای مراودات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و نهایتاً پدید آمدن اقتصادهای بزرگ نوظهور شده"، گفت: ایران با جمعیت 80 میلیون نفری، منابع کمنظیر انرژی، معادن فراوان کانیهای فلزی و غیرفلزی و قرار گرفتن در میان بازاری وسیع، کانونی ویژه برای همافزاییهای اقتصادی است. <br /> دکتر روحانی با تاکید بر اینکه" ایران به شکلی جدی علاقمند است تا برای متنوعسازی روابط اقتصادی خود، در همکاریهای بینالمللی حضور و مشارکتی فعالتر داشته باشد"، اظهارداشت: ایران نقطه استراتژیک پیوند شرق و غرب است و با موقعیتی راهبردی، شبکه مناسب حمل و نقل ریلی وجاده ای، فرودگاههای مجهز و استاندارد، بنادر تجاری در شمال و جنوب، عبور کریدورهای ترانزیتی شمال- جنوب، جاده ابریشم، راهآهن و بزرگراه سراسری آسیایی، گذرگاه اتصال اروپا &ndash; قفقاز - آسیا موسوم به تراسیکا و نیز کریدور جادهای و ریلی اتصال چین و آسیای مرکزی به دریای عمان، هابِ ترانزیتی منحصر به فردی را برای سرمایهگذاری ایجاد کرده است. <br /> رییس جمهوری، قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران موسوم به فیپا را یکی از مترقیترین و جامعترین قوانین حمایت از سرمایهگذاری خارجی در سطح منطقه برشمرد و گفت: ما در چارچوب این قانون،سرمایهگذاران خارجی را از حقوقی همانند اتباع داخلی برخوردار کردهایم و حمایت از سرمایهها و سرمایهگذاران در اولویتهای مهم ایران قرار گرفته است.<br /> دکتر روحانی تصریح کرد: در این راستا، جمهوری اسلامی ایران افتخار خواهد داشت در &laquo;مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز&raquo; در نوامبر سال جاری در تهران، میزبان ابتکاری مهم برای &laquo;پیوند اقتصاد و انرژی&raquo; باشد. <br /> رییس جمهوری در ادامه، غلبه بر چالشهای جهان در قرن 21 را نیازمند چند جانبهگرایی، احترام به حقوق بینالملل، اصلاح نهادهای حاکمیت سیاسی و اقتصادی و توسعه همکاریهای بینالمللی دانست و تصریح کرد: در این مسیر، امنیت ملی و منطقهای و مقابله با تروریسم و افراطیگراییِ خشونت بار، مهمترین عرصه همکاریهای نوین است. <br /> دکتر روحانی افزود: ما باید بتوانیم کشورها و مردم درگیر در بحرانهای موجود بویژه تروریسم کور را نجات داده و از ادامه و گسترش این پدیده شوم در میان ملتها جلوگیری نماییم. متاسفانه عدم حضور جدی و نا هماهنگیهای موجود در کشورهای ما، درمقابله با این پدیده زشت، بسیاری از کشورهای منطقه را دستخوش بحرانهای جدی نموده است. <br /> رییس جمهوری تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از با ثباتترین کشورهای منطقه، پیشنهاد میکند تا با اراده جدیتر و همکاری بیشتر به مبارزه با افراط و تروریسم بپردازیم. من بار دیگر و پس از تصویب قطعنامه پیشنهادیام در سازمان ملل متحد، برای مقابله با افراط گرایی خشونت بار، دست یاری و همکاری را به سوی شما دراز می کنم و بر این باورم که با کمک یکدیگر خواهیم توانست منطقه را از لوث وجود خشونتبارترین جنایات قرن بیست ویکم پاک نماییم. <br /> دکتر روحانی در پایان با قدردانی از رییس جمهور روسیه و دولت این کشور برای برگزاری این نشست مهم و میهماننوازی صمیمانه، ابراز امیدواری کرد: حضور سران در این نشست و هماندیشی، موجبات نقشآفرینی و ارتقاء جایگاه این سه مجموعه را در نظام بینالملل فراهم آورد. http://www.president.ir/fa/879842015-07-09 20:40:53879408798529287177957