پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 10 Aug 2022 00:46:31 +0430Wed, 10 Aug 2022 00:46:31 +04302024 همه دستگاه‌ها باید از زنان در معرض آسیب‌های اجتماعی حمایت کنندمولاوردی در بازدید از موسسه «زنان سرزمین خورشید»:معاون رییسجمهوری در امور زنان و خانواده ضرورت حمایت همه دستگاهها از &laquo;زنان در معرض آسیبهای اجتماعی&raquo; را مورد تأکید قرار داد و گفت: دولت بدون حمایت و مشارکت سازمانهای مردم نهاد و بخش غیردولتی، نمیتواند به خوبی از عهده انجام چنین مسئولیتهای مهم اجتماعی برآید.معاون رییسجمهوری در امور زنان و خانواده ضرورت حمایت همه دستگاهها از &laquo;زنان در معرض آسیبهای اجتماعی&raquo; را مورد تأکید قرار داد و گفت: دولت بدون حمایت و مشارکت سازمانهای مردم نهاد و بخش غیردولتی، نمیتواند به خوبی از عهده انجام چنین مسئولیتهای مهم اجتماعی برآید.<br /> شهیندخت مولاوردی روز یکشنبه در بازدید از مؤسسه &laquo;زنان سرزمین خورشید&raquo;، اظهار داشت: هدف این بازدید اطلاع یافتن از نحوه فعالیتهای چنین موسساتی در راستای توانمندسازی زنان بهبودیافته، تلاش برای کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی عملکرد، حمایت و حل بخشی از مشکلات اینگونه مؤسسات است.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به تأکید دکتر روحانی به جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد برای همکاری در ایفای مسئولیتهای اجتماعی، اضافه کرد: با واگذاری مسئولیتهای اجتماعی به مردم نتیجه مطلوبتر و کارآمدتری به دست خواهد آمد.<br /> مولاوردی با بیان اینکه دستگاههای متعددی در حوزه زنان و آسیبهای اجتماعی مسئولیت دارند، گفت: نباید انتظار داشته باشیم که سازمان بهزیستی و معاونت امور زنان ریاست جمهوری این مسئولیت را به تنهایی انجام دهند و تمام انتظارات متوجه این دو سازمان شود. این نگاهی غیرواقعبینانه است، همه باید به عنوان مسئول و شهروند جامعه وظیفهای بر عهده بگیرند.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، با بیان اینکه قوانین شفاف و جامعی برای حمایت از زنان بهبود یافته تدوین نشده است، اظهار داشت: قرار است برای اصلاح قوانین در این حوزه، اقداماتی انجام گیرد. در دو سال گذشته با مشارکت سازمان بهزیستی و سازمانهای مرتبط دیگر در حال شناسایی و پیگیری مشکلات موجود این قشر از زنان بودهایم و اگر لازم باشد مصوبه هیأت وزیران را اخذ کرده و یا لوایحی را در این مورد تنظیم خواهیم کرد.<br /> مجید رضازاده رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور نیز ضمن سخنانی با بیان اینکه ظرفیتهای ارزشمندی در جامعه برای تأسیس مؤسسات مردم نهاد وجود دارد، گفت: با گسترش، توسعه و برنامهریزی مؤسسات مردم نهاد و همچنین همکاری 13 دستگاه مرتبط در این زمینه، میتوانیم از عمیق شدن آسیبهای اجتماعی و تحمیل هزینه به جامعه و دولت جلوگیری کنیم.<br /> مدیر مؤسسه زنان سرزمین خورشید نیز معضلات و مشکلات متعدد اینگونه مؤسسات و زنان بهبود یافته، از جمله کمتوجهی دستگاههای مرتبط و عدم وجود بودجه، فقدان مدارک شناسایی کودکان و زنان آسیب دیده، کاهش سن اعتیاد، نبود بازار کار برای زنان بهبودیافته، نداشتن مهد کودک و کمبود محل اسکان مناسب برای زنان آسیبدیده را یادآور شد و اظهار داشت: این دسته از زنان نیازمند حمایت اجتماعی هستند و باید به این مسأله یک نگاه ملی شود.<br /> مولاوردی در جریان این بازدید از بخشهای مختلف این مؤسسه از جمله کارگاه حرفهآموزی، پایگاه خدمات اجتماعی، آموزش و دفتر مشاوره این مؤسسه بازدید کرد.<br /> مؤسسه زنان سرزمین خورشید از سال 1385 در منطقه 12 شهرداری تهران تأسیس و تاکنون 1200 نفر از زنان آسیبدیده اجتماعی را در قالب گروههای هدف پذیرش نموده و روزانه حدود 20 نفر از خدمات اجتماعی، پزشکی، بهداشتی، آموزشی، مددکاری و مشاوره، مهارتآموزی و اشتغال این مؤسسه بهرهمند میشوند که در صورت حمایت ارگانها و مؤسسات دولتی، این رقم روزانه به 60 نفر خواهد رسید.<br /> اولویت خدمات و فعالیتهای این مؤسسه به زنان بهبود یافته و فرزندانشان که نیازمند دریافت حمایتهای اجتماعی جهت حفظ سلامت خود و خانواده هستند، اختصاص یافته است.<br /> هدف از تأسیس این مؤسسه &laquo;افزایش و ارتقاء سطح سلامت جسمی و روحی، بهداشت فردی و تغذیه مددجویان&raquo;، &laquo;افزایش حمایتهای اجتماعی جهت بهبود سطح زندگی مددجویان و کودکان آنها&raquo;، &laquo;انتقال تجربیات به برنامهریزان و دستاندرکاران پیشگیری و درمان آسیبهای اجتماعی زنان&raquo;، &laquo;ایجاد مهارتهای زندگی، شغلی و حرفهای&raquo; برای زنانی است که از حداقل امکانات زندگی نیز برخوردار نبوده و گرفتار ناهنجاریهای اجتماعی شدهاند. <br /> http://www.president.ir/fa/879112015-07-05 13:47:218791014184177759