پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 13 Aug 2022 14:13:07 +0430Sat, 13 Aug 2022 14:13:07 +04302024 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شداز سوی دکتر روحانی؛<p> رییس جمهوری سیاستهای کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب مقام معظم رهبری را برای تهیه برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با توجه به جهتگیریهای اساسی در این سیاستها و رعایت اولویتهای مورد تاکید دولت تدبیر و امید ، به رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغ کرد.<p> رییس جمهوری سیاستهای کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب مقام معظم رهبری را برای تهیه برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با توجه به جهتگیریهای اساسی در این سیاستها و رعایت اولویتهای مورد تاکید دولت تدبیر و امید ، به رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغ کرد.<br /> متن ابلاغیه حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به شرح زیر است:</p> <p style="text-align: center;"> بسم الله الرحمن الرحیم</p> <p style="text-align: justify;"> جناب آقای دکتر نوبخت<br /> معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور<br /> سیاستهای کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب مقام معظم رهبری &laquo;مدظلهالعالی&raquo; ابلاغ میگردد.<br /> مقتضی است با مدنظر قرار دادن این سیاستها، برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پنج ساله طبق اصول 134 و 126 قانون اساسی با مشارکت دستگاههای اجرایی، صاحبنظران، دانشگاهیان و متخصصین تهیه شود. با توجه به جهتگیریهای اساسی در این سیاستها و رعایت اولویتهای مورد تاکید در برنامه دولت تدبیر و امید، لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی شامل مواردی باشد که برای اجرای برنامه، نیاز به قانون دارد.<br /> بدیهی است دستیابی به اهداف بلندی که در این سیاستها ترسیم شده است، مستلزم طراحی مسیر تحولی است که اقتصاد کشور را با جهشی بیسابقه به رشد متوسط 8 درصد در پنجساله سوم دوره چشمانداز 20 ساله برساند و این خود نیازمند ایجاد محیط مساعد کسب و کار، توسعه سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی و فراهم آمدن فضای فرهنگی و سیاسی مناسب با رویکرد اقتصاد مقاومتی است که بیشک با تفضل الهی و همدلی و همکاری مردم و دولت و همه نهادها و قوای دیگر امکانپذیر خواهد شد.<br /> لازم است با تشکیل ستاد برنامه، ساز و کار و زمانبندی لازم را ارائه نموده و منظماَ پیشرفت کار را به اینجانب گزارش نمایید.<br /> حسن روحانی<br /> رییس جمهوری اسلامی ایران</p> http://www.president.ir/fa/878762015-07-01 20:30:2221287144515