پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 10 Aug 2022 19:39:23 +0430Wed, 10 Aug 2022 19:39:23 +04302024 رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر از سوی ایران درحال اجرا است/کشورهای در مسیر ترانزیت، باید مورد مساعدت‌های فنی و تجهیزاتی قرار گیرند/ضرورت برداشتن گام‌های اساسی‌تر برای جهانی عاری از موادمخدردکتر روحانی در پیامی به همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر:رییس جمهوری در پیامی به همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و با گرامیداشت یاد و خاطره بیش از 3700 شهید و 12000 جانباز دلاور کشورمان در این پیکار خطیر، با ارائه راهکارهایی خواهان برداشتن گام های اساسیتری برای داشتن جهانی عاری از مواد مخدر شد.رییس جمهوری در پیامی به همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و با گرامیداشت یاد و خاطره بیش از 3700 شهید و 12000 جانباز دلاور کشورمان در این پیکار خطیر، با ارائه راهکارهایی خواهان برداشتن گام های اساسیتری برای داشتن جهانی عاری از مواد مخدر شد.<br /> متن پیام حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی که توسط وزیر کشور در این همایش قرائت شد، به این شرح است:<br /> <strong>بسمالله الرحمن الرحیم</strong><br /> روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، فرصتی مغتنم برای گسترش آگاهی و جلب حمایت عمومی علیه آسیبهای ویرانگر مواد مخدر و همچنین ارایه راهکارهای کارساز در پیکار بیامان و همهجانبه با این معضل بزرگ اجتماعی است.<br /> متأسفانه جوانان که نیروی مولد و پشتوانه توسعه آینده به شمار میآیند، جزء اولین قربانیان این سوداگری مرگبار هستند. کشور ما به واسطه همجواری با کشوری که اصلیترین منشاء کشت و تولید و به تبع آن فعالیت مجرمان جرایم سازمان یافته و فرامرزی است، در معرض بیشترین خسارات انسانی و عواقب مخرب ناشی از قاچاق و اعتیار قرار دارد.<br /> هماکنون جمهوری اسلامی ایران به موازات اقدامات و تدابیر مقابلهای، با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی بومی و جلب مشارکت حداکثری سازمانهای مردم نهاد، برنامههای فراگیر پیشگیری، درمان و کاهش این آسیب را در دست اجرا دارد. بیش از 85 درصد اقدامات توسط این سازمانها انجام میگیرد که میتواند الگوی مناسب برای دیگر کشورها باشد.<br /> شعار روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در سال 2015 این است که &laquo;بیایید با هم زندگی، جامعه و هویتمان را عاری از مواد مخدر سازیم&raquo;. امید است با عنایت به این شعار و همسو با سیاست و رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر که از سوی جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست، با همت عمومی بتوانیم گامهای اساسیتری برای داشتن جهانی عاری از مواد مخدر برداریم.<br /> ضرورت دارد تا جامعه جهانی به ویژه نهادهای بینالمللی در تعیین سیاستها و تنظیم برنامهها موارد ذیل را مدنظر قرار دهند:<br /> 1- توجه به معیشت جایگزین در مناطق اصلی کشت و تولید با حمایت جامعه جهانی؛<br /> 2- همکاری مستمر جهت جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر به سیستمهای مالی بینالمللی؛<br /> 3- تحقق اصل مسئولیت مشترک با مساعدتهای فنی و تجهیزاتی به کشورهای در مسیر ترانزیت و مبادله اطلاعات عملیاتی؛<br /> 4- انتقال تجارب جمعی در زمینه کاهش تقاضا و کاهش آسیب مواد مخدر؛<br /> با گرامیداشت یاد و خاطره بیش از 3700 شهید و 12000 جانباز دلاور کشورمان در این پیکار خطیر و ادای احترام به تمامی کسانی که در سراسر جهان در این مسیر جان خود را فدا کردهاند، از برگزارکنندگان این مراسم و تمامی دستاندرکارانی که با همتی بلند در این نهضت انساندوستانه در تلاش هستند، تشکر و قدردانی میکنم.<br /> <strong>حسن روحانی<br /> رییس جمهوری اسلامی ایران</strong><br /> http://www.president.ir/fa/877992015-06-27 10:56:3213287140979