پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 02 Dec 2021 07:27:50 +0330Thu, 02 Dec 2021 07:27:50 +03302024 هیأت وزیران با رتبه‌بندی معلمان موافقت کرد/ افزایش ضریب حقوقی سال 1394 شاغلین، 14 درصد تعیین شددر جلسه ای به ریاست دکتر روحانی؛آخرین جلسه هیأت دولت در سال 1393 صبح چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد و اعضای دولت درباره مهمترین مسایل کشور با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.آخرین جلسه هیأت دولت در سال 1393 صبح چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد و اعضای دولت درباره مهمترین مسایل کشور با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.<br /> در این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.<br /> تعیین سود بازرگانی کالاها با معیار تقویت و حمایت از تولید داخلی، توسعه اشتغال و افزایش رقابتپذیری و رعایت حقوق مصرفکنندگان از مصوبات این جلسه هیأت وزیران بود.<br /> هیأت وزیران همچنین با رتبهبندی معلمان موافقت نمود. براساس این مصوبه، مشمولان طرح طبقهبندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمعهای آموزشی و تربیتی براساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، رتبهبندی حرفهای میشوند.<br /> مشمولانی که براساس ضوابط مصوب در یکی از رتبهها قرار میگیرند، به ترتیب از 15، 25، 35 و 50 درصد افزایش امتیاز حق شغل از مهرماه سال 1394 برخوردار خواهند شد.<br /> با تصویب دولت، افزایش ضریب حقوقی سال 1394 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، بازنشستگان ، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقها به میزان 14درصد تعیین شد و همچنین ضریب حقوقی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات نیز تعیین گردید.<br /> لایحه اصلاح و دایمی شدن قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که از اجرای آزمایشی آن بیش از 10 سال گذشته است، پس از ارزیابی نتایج حاصل از اجرا در دوره آزمایشی، به تصویب هیأت وزیران رسید.<br /> لایحه تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری از دیگر مصوبات جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران بود. با توجه به اقدامات صورت گرفته برای تنظیم پیشنویس اصلاحات و دایمی نمودن قانون مذکور و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در طول سال 1393، به دلیل عدم حصول اتفاق نظر کارشناسی در خصوص کمیت و کیفیت اصلاحات قانون، امکان تقدیم به موقع لایحه مربوط به مجلس شورای اسلامی میسر نبوده و به مدت زمان بیشتری نیاز است، لایحه تمدید مهلت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به مدت دو سال با قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد.<br /> با توجه به رویکرد دولت در حمایت از سلامت در جامعه و با هدف پیشگیری از افزایش پرداختی مردم پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، دولت مبلغ دریافتی از بیماران در خدمات بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع را معادل سه درصد و برای سایر بیمهشدگان معادل شش درصد تعیین نمود.<br /> در ادامه، هیأت وزیران مبلغ 250 میلیارد ریال اعتبار برای احداث 17 کیلومتر راه خروجی از شهر بوشهر به منظور ایمنسازی و خروج از بحران تردد و مقابله با حوادث و سوانح پیشبینی نشده در استان بوشهر اختصاص داد.<br /> دولت به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد برای اجرای قسمتی از آزادراه قم &ndash; تهران &ndash; مشهد حد فاصل سبزوار &ndash; نیشابور &ndash; مشهد به طور حدود 223 کیلومتر، شامل مطالعات، طراحی، تملک اراضی، احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهرهبرداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری آزادراه سبزوار &ndash; نیشابور &ndash; مشهد را با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.<br /> اصلاح تصویبنامه موضوع نحوه تسویه بدهیهای قانونی شرکتهای تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی، از دیگر مصوبات دولت بود.<br /> با تصویب هیأت وزیران مطالبات نیروگاه چابهار با بدهی خریداران آن نیروگاه به سازمان خصوصیسازی تهاتر یافت.<br /> http://www.president.ir/fa/854652015-03-18 14:18:088545722287170304