پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 02 Dec 2021 07:15:27 +0330Thu, 02 Dec 2021 07:15:27 +03302024 پیشرفت های دولت در زمینه های اقتصادی، درمانی و پزشکی مؤثر و ملموس است/ مذاکرات هسته ای تا به حال به صورت آبرومند پیش رفته است/ یارانه‌ها آثار سوئی بر اقتصاد کشور داشته، دولت و مجلس با هم حل کنندآیت الله مکارم شیرازی با تمجید از عملکرد دولت:آیتالله مکارم شیرازی با ابراز رضایت از روند مذاکرات هستهای، تصریح کردند: مسأله مذاکرات تا به حال به صورت آبرومند پیش رفته و دعا میکنیم این مذاکرات به صورت آبرومند ادامه یابد، چه این مذاکرات به موفقیت برسد، چه موفقیتی حاصل نشود.آیتالله مکارم شیرازی با ابراز رضایت از روند مذاکرات هستهای، تصریح کردند: مسأله مذاکرات تا به حال به صورت آبرومند پیش رفته و دعا میکنیم این مذاکرات به صورت آبرومند ادامه یابد، چه این مذاکرات به موفقیت برسد، چه موفقیتی حاصل نشود.<br /> ایشان در دیدار با رییس دفتر رییسجمهوری ضمن تمجید از عملکرد دولت گفتند: کارهای خوبی در دولت یازدهم انجام شده است، در مسایل اقتصادی گامهای مؤثر و مفیدی برداشته شده و در زمینه مسایل درمانی و پزشکی پیشرفتها مؤثر و ملموس است، البته مشکلاتی نیز وجود دارد که امیدواریم با همت دولتمردان، مرتفع شود.<br /> آیتالله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مخالفتش با پرداخت یارانه نقدی از ابتدای شروع این طرح افزودند: دولت و مجلس باید دست در دست هم بدهند تا بتوانند معضل یارانهها را که آثار سوئی بر اقتصاد کشور داشته است، حل کنند.<br /> ایشان با تأکید بر حفظ و صیانت از ارزشهای اسلامی، خاطر نشان ساختند: اگر پسوند &laquo;اسلامی&raquo; از &laquo;جمهوری&raquo; گرفته شود دشمنان به راحتی ایران را خواهند بلعید. لذا باید در مسایل فرهنگی ارزشهای اسلامی را همواره مد نظر قرار داد.<br /> آیتالله مکارم شیرازی با اشاره به برگزاری کنگره ضدتکفیری با حضور صدها اندیشمند از کشورهای اسلامی در قم برای مواجهه با خطر گروههای تروریستی نظیر داعش، تصریح کردند: ریشه تفکر تکفیری با کار فرهنگی و فکری خشکانده میشود و باید در این زمینه فعال بود.<br /> ایشان با ابلاغ سلام به رییس جمهوری، از استان قم به عنوان مرکز دینی فراکشوری و پناهگاه شیعیان و خاستگاه انقلاب ، یاد کرده و پرسشهایی پیرامون طرحهای عمرانی استان نظیر طرحآبرسانی به این شهر مطرح کردند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور نیز در این دیدار با ابلاغ سلام دکتر روحانی، به سفر قریبالوقوع رییس جمهوری به استان قم اشاره کرد و گفت: استان قم جایگاه ویژهای در برنامهریزیهای کشوری دارد و دولت تلاش میکند، راههای ارتباطی و مواصلاتی قم را به استانهای همجوار تسهیل کند که از آن جمله میتوان به راهاندازی، راهآهن سریعالسیر تهران &ndash; قم - اصفهان ظرف سه سال آینده اشاره کرد.<br /> دکتر نهاوندیان با تشریح برنامههای دولت در ایجاد رونق اقتصادی و طرح نظام سلامت، گفت: توجه به زیرساختهای اقتصادی و زیستمحیطی، نظیر تأمین آب مورد نیاز همه استانها از وظایف حاکمیتی است که دولت به دنبال اجرای آنهاست.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با اشاره به برگزاری کنگره ضدتکفیری در قم ، انجام فعالیتهای فرهنگی و فکری را در شناسایی تفکر سلفی و تکفیری، نیاز امروز جامعه بشری دانست و از عملکرد حوزه علمیه قم در این زمینه تجلیل کرد.<br /> دکتر نهاوندیان همچنین با اشاره به تأکید دولت بر رعایت نظر مراجع و حوزههای علمیه در تصمیمگیریها و برنامهسازیها، آمادگی دولت برای شنیدن نظر روحانیت و حوزههای علمیه و مراجع در همه زمینهها را اعلام کرد.http://www.president.ir/fa/847692015-02-20 10:13:168476869183168357