پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 05 Aug 2021 03:31:11 +0430Thu, 05 Aug 2021 03:31:11 +04302024 ﻣﻠﺖ ایران از ﺗﻬﺪید و ﺗﺤﺮیم نمی‌ترسد و راه ﺗﻮﺳﻌﻪ را اداﻣﻪ می‌دهد/اولین راه‌آهن سریع‌السیر کشور بین تهران، قم، اصفهان راه‌اندازی می‌شود/برنامه گسترده دولت برای استفاده بهینه از منابع آب رییس جمهوری:رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺪ و راه ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر را با وحدت و اتحاد خود اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد، تصریح کرد: ﻣﺮدم ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﺮان طی 36 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻀﻼت را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و امروز هم دولت یازدهم با رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻠﺖ بزرگ ایران، از ﻣﻌﻀﻼت ﭘﯿﺶ رو ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺪ و راه ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر را با وحدت و اتحاد خود اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد، تصریح کرد: ﻣﺮدم ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﺮان طی 36 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻀﻼت را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و امروز هم دولت یازدهم با رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻠﺖ بزرگ ایران، از ﻣﻌﻀﻼت ﭘﯿﺶ رو ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.<br /> ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و در اجتماع بزرگ ﻣﺮدم استان اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) با تبریک ایام الله دهه فجر و با قدردانی از افتخار آفرینی مردم اصفهان در دوره پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس گفت: امروز با سپری شدن 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، برای دفاع از راه و خط امام (ره) و مقام معظم رهبری و خط تشیع ، آماده تر هستیم.<br /> <strong>* ملت ایران، ملتی بزرگ، فداکار، یکپارچه و متحد است</strong><br /> رییس جمهوری با اشاره به اینکه عدهای، چنین ادعا میکنند که ما نمیخواهیم ایران بمب اتم بسازد، خطاب به آنان تصریح کرد: شما که بمب اتم ساختهاید و به جنایتکاری همچون رژیم اشغالگر صهیونیستی بمب اتم دادهاید، آیا توانستهاید با این بمبها برای خود و آن رژیم امنیت ایجاد کنید؟ <br /> دکتر روحانی با تأکید بر اینکه ما نیاز به بمب اتم نداریم، گفت: ملت ایران، ملتی بزرگ، فداکار، یکپارچه و متحد است و جوانان با استعدادی داریم که همگان در روزهای اخیر مشاهده کردهاند که به رغم تمامی فشارها و تحریمها، ماهواره جدید را این ملت به فضا پرتاب کرد و ما به دانشمندان بزرگ خود در زمینه فناوری های نوین از جمله فضایی، هستهای، بیوتکنولوژی و نانو، افتخار میکنیم.<br /> <strong>*دستاوردهای ارزشمند ایران در زمینه سلامت و بهداشت</strong><br /> رییس جمهوری با اشاره به دستاوردهای ارزشمند ایران در زمینه سلامت و بهداشت، خطاب به کشورهای غربی، اظهار داشت: شما نتوانستهاید، همه مردم خود را زیر پوشش بیمه قرار دهید، اما دولت یازدهم با همراهی و همکاری مردم بزرگ ایران، توانسته است همه مردم ایران را زیر پوشش بیمه درمانی قرار دهد.<br /> دکتر روحانی اضافه کرد: شما در آمریکا موفق نشدهاید مسأله درمان را حل و فصل نمایید، اما دولت یازدهم به نمایندگی از ملت بزرگ ایران، کاری کرده است که از 38 درصد که مردم برای درمان در بیمارستانهای دولتی پرداخت میکردند، امروز به طور متوسط فقط 4 درصد پرداخت کنند.<br /> <strong>* ملت ایران از تهدید و تحریم هراسی ندارد</strong><br /> رییس جمهوری تصریح کرد: ملت ایران از تهدید و تحریم هراسی ندارد و راه توسعه و آبادانی کشور را ادامه داده و با قوت ادامه خواهد داد.<br /> <strong>* اصفهان مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی است</strong><br /> دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگیها و جایگاه استان اصفهان در زمینههای تاریخی ، فرهنگی و صنعتی اشاره کرد و گفت: اصفهان مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی است و به عنوان نماد تمدن اسلامی و حکومت یکپارچه ایران، شناخته میشود.<br /> رییس جمهوری خاطر نشان کرد: امروز اصفهان قطب صنعتی، کشاورزی، فناوریهای نوین، دانشگاه، حوزه علمیه و مرکز آثار گرانقدر تاریخی است.<br /> <strong>*کمبود آب و هوای ناسالم دومعضل اصفهان که باید حل شوند</strong><br /> دکتر روحانی با بیان اینکه استان اصفهان از دو معضل کمبود آب و بعضی از روزها از هوای ناسالم رنج میبرد، اظهار داشت: اگر این دو معضل را دست به دست هم حل و فصل کنیم، اصفهان دُر گرانبهایی است که چشم جهانیان را خیره میکند.<br /> رییس جمهوری با اشاره به مشکل آب استان اصفهان گفت: از آغاز دولت یازدهم جلسات متعدد شورای عالی آب تشکیل شده است و مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز در سراسر کشور به تصویب رسید و امروز به واسطه مصوبات این جلسات بعد از 1.5 سال در آبانماه شاهد کشت پاییزه هستیم.<br /> <strong>* دولت سامانه دوم آب شرب اصفهان را با همه توان اجرا خواهد کرد</strong><br /> دکتر روحانی خاطر نشان کرد: سامانه دوم آب شرب اصفهان در دست اجرا قرار دارد و دولت با همه توان آن را اجرا خواهد کرد تا آب قابل اعتماد و اطمینان مورد نیاز 5 میلیون نفر در اصفهان تامین شود.<br /> <strong>*تا پایان سال 94 سامانه آبرسانی 4 شهرستان استان به اتمام خواهد رسید</strong><br /> رییس جمهوری افزود: با تلاش دولت و تا پایان سال 94 سامانه آبرسانی 4 شهرستان استان به اتمام خواهد رسید و امروز حفاری تونل سوم پایان یافت و به داخل این تونل 23 کیلومتری بعد از 20 سال، آب پمپاژ و منتقل شد.<br /> <strong>*همه باید برای حل معضل آب در سراسر کشور دست به دست هم دهیم</strong><br /> دکتر روحانی با بیان اینکه همه باید برای حل معضل آب در سراسر کشور دست به دست هم دهیم، اظهار داشت: با توجه به اینکه دچار خشکسالی ممتد هستیم و از آب موجود کشور با مدیریت مناسب همه بتوانند استفاده کنند، ضرورت دارد الگوی آبیاری و کشت و همچنین نحوه استفاده از آب در سراسر کشور تغییر کند تا بتوانیم آب موجود در کشور را هم برای شرب و هم برای صنعت و کشاورزی به صورت بهینه مورد استفاده قرار دهیم.<br /> <strong>*برنامه های گسترده دولت برای استفاده بهینه از منابع آبی</strong><br /> رییس جمهوری خاطر نشان کرد: تلاش دولت این است که آب مورد نیاز تمام صنایع بزرگ به تدریج از طریق پساب آب شهری تأمین شود و آبیاری کشاورزی نیز در سراسر کشور مدرن گردد.<br /> <strong>*کاری خواهیم کرد که زایندهرود، زنده رود و زاینده بماند</strong><br /> دکتر روحانی با اشاره به شعارها و پلاکاردهای مردم اصفهان در خصوص زایندهرود، اظهار داشت: زایندهرود حق مسلم همه ما است و کاری خواهیم کرد که با همت شما و وحدت و یکپارچگی، زایندهرود، زنده رود و زاینده بماند.<br /> رییس جمهوری افزود: زایندهرود نه تنها مظهر تمدن اصفهان و اصفهانیهاست بلکه از آن مردم سراسر ایران است. <br /> دکتر روحانی خاطر نشان کرد: به وزارت نیرو دستور میدهم، اگر هم آب زایندهرود به اندازه کافی نباشد، اما کاری کنند که زایندهرود خشک نباشد.<br /> <strong>* دولت با دل و جان و همه توان تلاش خواهد کرد تا اصفهان، آباد و سرزنده باشد</strong><br /> رییس جمهوری تصریح کرد: دولت با دل و جان و همه توان خود تلاش خواهد کرد تا اصفهان، آباد و سرزنده باشد و از نظر آب، هوا و سایر نیازمندیها، اصفهان را به جایی برسانیم که همه مردم آن خوشحال و مسرور باشند.<br /> <strong>*اولین راهآهن سریعالسیر کشور بین تهران، قم، اصفهان راهاندازی می شود</strong><br /> دکتر روحانی در ادامه به برخی از تصمیمات دولت برای عمران و آبادانی استان اصفهان اشاره کرد و گفت: تصمیم دولت بر این است که اولین راهآهن سریعالسیر کشور بین تهران، قم، اصفهان را راهاندازی کند و منابع لازم برای اجرای این پروژه را که 2 میلیارد و 600 میلیون دلار است ، تأمین کرده ایم و به حول و قوه الهی کار اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.<br /> رییس جمهوری گفت: برای تسهیلات به بخش کشاورزی و به ویژه کشاورزی گلخانهای نیز اعتبارات لازم مد نظر قرار گرفته و دستورات لازم نیز به بانک مرکزی و سایر بانک های کشور ابلاغ شده است.<br /> دکتر روحانی تصریح کرد: برای صنعت و سرمایه در گردش استان نیز تسهیلات لازم اختصاص مییابد و تا پایان سال 94 حدود 31 هزار و تا پایان سال 95 حدود 40 هزار اشتغال در استان بوجود خواهیم آورد.<br /> رییس جمهوری افزود: برای ارتقاء کیفیت هوای استان نیز دولت اقدامات لازم را شروع کرده و آن را با قوت ادامه خواهد داد و همچنین در زمینه گردشگری و مرمت و تکمیل آثار تاریخی استان اصفهان اعتبارات لازم مد نظر قرار گرفته است.<br /> <strong>*28 پروژه مهم با مبلغ 651 میلیارد تومان برای شتاب بخشیدن به توسعه استان اصفهان</strong><br /> دکتر روحانی گفت: دولت مجموعاً 28 پروژه مهم با مبلغ 651 میلیارد تومان برای شتاب بخشیدن به توسعه استان در نظر گرفته است که همه این پروژهها در طول سالهای 94 و 95 اجرایی و عملیاتی خواهد شد.<br /> رییس جمهوری در ابتدای سخنان خود با اشاره به نقش و جایگاه اصفهان در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: اصفهان را حدوداً از سال 54 به خوبی میشناسم مردمی که برای به اهتزاز در آوردن پرچم لا اله الا الله محمداً رسول الله و علی ولی الله کارها ، فداکاریها و ایثارگریهای بزرگی را انجام دادند. <br /> دکتر روحانی خاطر نشان کرد: مردم اصفهان با همه وجود پای اسلام و انقلاب آمدند و اولین شهری که رژیم گذشته ناچار شد در آن حکومت نظامی اعلام کند، اصفهان سرافراز بود و همچنین اولین شهری بود که قبل از ورود امام به ایران مردم به خیابانها ریخته و حکومت اسلامی اعلام کردند.<br /> رییس جمهوری گفت: مردم اصفهان با قرار گرفتن کنار امام(ره ) و انقلاب توانستند پیروزی بزرگ و پیروزی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را برای این سرزمین به ارمغان بیاورند.<br /> دکتر روحانی با گرامیداشت یاد سرداران و علمای شهید استان اصفهان، اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در همه صحنهها مخصوصاً در دوران دفاع مقدس هر کجا که دچار مشکل میشدیم، دست ما به سوی لشکر امام حسین(ع) اصفهان بود و در هر محوری که پیچیدگی داشت چشمها به سوی لشکر نجف اشرف اصفهان بود.<br /> در ابتدای این مراسم آیتالله طباطبایینژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، ضمن خیر مقدم و با قدردانی از خدمات ارزشمند دولت یازدهم به مردم، اظهار داشت: دولت یازدهم و رییس جمهور در خصوص طرح سلامت کار بزرگی انجام دادند و امروز همه مردم بخصوص اقشار ضعیف، دعاگوی ایشان هستند.<br /> وی همچنین با قدردانی از تیم دیپلماسی کشورمان، اظهار داشت: در دوره دولت یازدهم، کار بسیار عظیمی در عرصه دیپلماسی جمهوری اسلامی انجام شده است، امروز همه قدرتهای بزرگ و با تمام حقوقدانان بینالمللی در یک طرف قرار دارند و جمهوری اسلامی در طرف دیگر. با این حال نتوانستند کوچکترین راه نفوذی پیدا کنند و تیم دیپلماسی کشورمان حتی یک سانتیمتر هم از پیشرفتهای جمهوری اسلامی در انرژی هستهای عقبنشینی نکرده است.<br /> نماینده ولی فقیه در استان اصفهان خاطر نشان کرد: با تلاشهای دولت و تیم دیپلماسی به دنیا فهماندهایم که اهل تعارف و سازش نیستیم، بلکه اهل گفتگو و منطق میباشیم و به دنبال طرحی مناسب میباشیم که منافع دو طرف را تأمین کند.<br /> آیتالله طباطبایینژاد خاطر نشان کرد: رفتار بسیار زیبا و جوانمردانه جمهوری اسلامی و دولت یازدهم به دنیا فهمانده است که نمیتواند با تهدید و تحریم ما را از مواضع اصولی عقب براند.<br /> http://www.president.ir/fa/843452015-02-04 12:44:5484330843481516287167098