پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 05 Dec 2021 11:41:39 +0330Sun, 05 Dec 2021 11:41:39 +03302024 تأکید دکتر جهانگیری بر اجرایی شدن سریعتر دولت الکترونیک در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات صورت گرفت؛<p style="text-align: justify;"> معاون اول رییس جمهور با تأکید مجدد بر اجرایی شدن سریعتر دولت الکترونیک در سطح کشور گفت: اجرای این طرح در بهبود اقتصاد کشور و روند خدمترسانی به مردم نقش مهمی دارد و همه دستگاهها باید تکمیل زیر ساخت های لازم آن را با جدیت دنبال کنند.<p style="text-align: justify;"> معاون اول رییس جمهور با تأکید مجدد بر اجرایی شدن سریعتر دولت الکترونیک در سطح کشور گفت: اجرای این طرح در بهبود اقتصاد کشور و روند خدمترسانی به مردم نقش مهمی دارد و همه دستگاهها باید تکمیل زیر ساخت های لازم آن را با جدیت دنبال کنند.<br /> دکتر اسحاق جهانگیری عصر امروز (دو شنبه) در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور ؛ توسعه و ارتباط منسجم سامانههای خدماتی را از دغدغههای اصلی همه بخشها و دستگاهها دانست و اظهار داشت : در فرایند یکپارچه سازی امور مربوط به فناوری اطلاعات؛ اصالت با انعطاف روندها مطابق با برنامه ها و سیاستهای دولت است و نباید نهادها و ساختاری های اداری مانع پیشرفت کشور همگام با توسعه فن آوریهای نوین شوند. <br /> دکتر جهانگیری اظهار امیدواری کرد با توسعه دولت الکترونیک ، شاهد گامهای مثبتی در جهت خدمترسانی بیشتر به مردم در حوزه سلامت باشیم .<br /> در این جلسه که وزرای دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، صنعت،معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و نمایندگان وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاههای عضو شورا حضور داشتند، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات گزارشی از میزان پیشرفت پروژه سلامت الکترونیکی، افزایش تعامل پذیری و به اشتراک گذاری سامانههای دستگاههای اجرایی و نیز پروژههای مختلف توسعه دولت الکترونیکی ارایه نمود. <br /> در ادامه جلسه، پس از بحث و بررسی آیین نامه داخلی توسعه دولت الکترونیک، آیین نامه نظام اجرایی طرح نشانی استاندارد مکانی ملی ، آیین نامه اجرایی رعایت الزامات گذر به پروتکل اینترنت نسخه6 و دستور العمل تشکیل ، وظایف و اختیارات کارگروه خدمات الکترونکی سلامت با اصلاحاتی به تصویب رسید.</p> http://www.president.ir/fa/837882015-01-12 18:46:508378722185165594