پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 05 Dec 2021 11:32:53 +0330Sun, 05 Dec 2021 11:32:53 +03302024 رونق اقتصادی در گرو بزرگ کردن اقتصاد با حضور و مشارکت مردم است/ نسخه شفابخش در همه عرصه‌ها، اعتماد و حضور مردم است/ اصلاح فرهنگ و اقتصاد باید همزمان پیگیری شود/ مردم شایسته اعتماد هستند/ باید مثبت اندیشی و امید و به آینده را ترویج کرد دکتر نهاوندیان در جلسه شورای اداری استان همدان:رییس دفتر رییس جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در جلسه شورای اداری استان همدان، ضمن اشاره به آغاز حرکتی صحیح ، سازنده و رو به جلو در این استان، تصریح کرد: انقلاب اسلامی یک حرکت کاملاً مردم محور و به دنبال ارتقاء فرهنگ عمومی بود و اگر بخواهیم اهداف فرهنگی انقلاب را محقق کنیم، اهتمام به اقتصاد باید در صدر اولویت ها باشد.رییس دفتر رییس جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در جلسه شورای اداری استان همدان، ضمن اشاره به آغاز حرکتی صحیح ، سازنده و رو به جلو در این استان، تصریح کرد: انقلاب اسلامی یک حرکت کاملاً مردم محور و به دنبال ارتقاء فرهنگ عمومی بود و اگر بخواهیم اهداف فرهنگی انقلاب را محقق کنیم، اهتمام به اقتصاد باید در صدر اولویت ها باشد.<br /> دکتر محمد نهاوندیان در این جلسه که روز سه شنبه در شهرستان تویسرکان برگزار شد، ریشه بسیاری از فسادها و ناهنجاری های اجتماعی را فقر و بیکاری دانست و گفت: باید به جای سر دادن شعارهای بیعمل بینش همراه با شناخت را برای پرداختن به علل و ریشه مشکلات بکار گیریم. چرا که اگر جوانان ما به موقع صاحب شغل شده و بتوانند تشکیل خانواده دهند، بسیاری از مفاسد مجال بروز پیدا نمیکنند.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری با تأکید دوباره بر اینکه باید با رویکرد فرهنگی بیش از پیش بر اقتصاد اهتمام ورزیم، اضافه کرد: قطعاً حکمت نامگذاری امسال نیز همین بوده که هرکسی در هر جایگاهی و هر فرصتی بر لزوم پیوند اقتصاد و فرهنگ تأکید نماید، تا بتوانیم بیش از پیش برای اصلاح اقتصاد از فرهنگ و برای اصلاح فرهنگ از اقتصاد بهرهگیریم .<br /> دکتر نهاوندیان، احیای اقتصاد را یکی از محورهای سهگانه برنامه دولت تدبیر و امید برشمرد و اظهار داشت: مردم در انتخابات سال 92 به برنامه دولت تدبیر و امید رأی دادند و از دولت خواستند در شرایطی که با کمال تأسف اقتصاد کشور تورم بالای 40 درصد را بجای رشد اقتصادی متوسط 8 درصدی که در سندچشمانداز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تاکید شده بود، تجربه میکرد، اقتصاد کشور را بازسازی و نوسازی کند.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به اینکه در سالهای سپری شده از اجرای سند چشمانداز تا آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید، رشد اقتصادی کشور بجای 8 درصد به رشد منفی تغییر یافته بود، تصریح کرد: در این شرایط مردم رأی به احیای اقتصاد دادند و در 16 ماه سپری شده از این حرکت جدید ملت، دولت تدبیر و امید فقط به اتکای اعتماد مردم، تورم بالای 40 درصد را به حدود 17 درصد رسانده است.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: هرچند راه زیادی تا عمل به همه خواستههای مردم باقی مانده، اما همین مقدار کاهش تورم و رکود و حرکت توأمان از رکود به سوی رونق اقتصادی نیز در تاریخ کشور بیسابقه است.<br /> دکتر نهاوندیان با بیان اینکه گاهی برخی فکر میکنند، عدالت یعنی توزیع وضعیت موجود، گفت: راه ایجاد اشتغال برای جوانان این نیست که هرکس نامهای به نمایندهای و یا مسئولی بدهد تا جوانش به سیستم دولتی جذب شود. این فقط متورم کردن بدنه دولت است در حالی که تنها راه عبور از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی، بزرگ کردن اقتصاد با حضور و مشارکت مردم است.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری ادامه داد: همانگونه که از ابتدای انقلاب اسلامی حضور مردم در همه عرصهها راهگشا و نجاتبخش بوده است، امروز نیز باید همین نسخه شفابخش را که نجاتدهنده کشور در عرصههای سیاسی و فرهنگی و در کارزار حساس دفاع مقدس بوده است، بکار گیریم و با باز کردن میدان برای مردم و اعتماد به توانمندی آنان ، اجازه دهیم مردم نقش سازنده خود را در اقتصاد ایفا کنند.<br /> دکتر نهاوندیان با تأکید بر اینکه دولت موظف به توانمندسازی بخش خصوصی است، گفت: زمانی به بخش خصوصی به چشم رقیب بخش دولتی نگاه میشد و حسن نظر نسبت به فعالیت بخش خصوصی وجود نداشت، اما باید آن حرفها و مفاهیم غیردینی را کنار بگذاریم، چرا که دولت دینی، دولت مردم است و نباید و نمیتواند به ولینعمتان خود بدبین باشد.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری با تاکید بر اینکه "مردم شایسته اعتماد هستند" ، افزود: درست است که همواره استثناء هم وجود دارد، اما نباید بر اساس موارد استثناء حکم کرد.<br /> دکتر نهاوندیان اظهار داشت: بنای این دولت بر اعتماد به مردم است، چرا که تمام سرمایه خود را همین مردم میداند، لذا باید در مورد مردم و مشارکت آنان در عرصههای مختلف اصل را بر برائت بگذاریم و اگر چه باید با تخلف عمد و خیانت مقابله کرد اما گاهی لازم است از برخی خطاها نیز، تغافل کرد چرا که در شرایطی، این یک اصل مورد تأکید ائمه نیز بوده است.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه باید فضای کسب و کار را بهبود بخشیم و به شرایطی برسانیم که هرکس در منطقه خواست کاری کند، احساس کند که ایران بهترین فضا و شرایط را برای کسب و کار و فعالیت اقتصادی فراهم کرده است، اظهار داشت: متأسفانه در گذشته نسبت به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بیتوجهی شد، اما دولت یازدهم بر اجرای این قانون اهتمام ورزیده است.<br /> دکتر نهاوندیان در ادامه تخصیص بهینه منابع بر مبنای عقل و تدبیر را از دیگر لوازم احیاء و نجات اقتصاد کشور برشمرد و تصریح کرد: بین کسی که منابع را آگاهانه ضایع میکند با کسی که ناآگاهانه این خطا را مرتکب میشود، فرقی نیست و نتیجه هر دو خیانت به بیت المال است. نمیشود با بیتالمال کلاس آموزشی گذاشت و تمرین مدیریت کرد، بلکه باید از شایستهترین افراد برای مدیریت بیتالمال و منابع بهره گرفت.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری با تصریح به اینکه دولت منابع خود را شفاف اعلام کرده و از پنهانکاری در توزیع منابع پرهیز دارد، گفت: اگر مردم ببینند که دولت در توزیع منابع شفاف عمل میکند، آنها نیز منابع در دسترس خود را به میدان میآورند.<br /> دکتر نهاوندیان با بیان اینکه دولت در راستای شفافسازی قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات را که جزو حقوق بدیهی مردم است با تهیه و تصویب آییننامه اجرایی عملیاتی کرده است، افزود: دولت یازدهم حدود 6 سال پس از تصویب این قانون، آییننامه نحوه اجرای آن را در دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. <br /> رییس دفتر رییس جمهوری ایجاد و تأمین زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصادی را از دیگر لوازم نجات اقتصاد کشور برشمرد و تصریح کرد: دولت خود را موظف میداند تا در حد امکان زیرساختهای لازم را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم کند.<br /> دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه در سفر به استانهای مختلف همواره کمبود آب یکی از مشکلات و نگرانیها بوده است، خاطر نشان کرد: این مایه تاسف است که پس از این همه سال به هر استانی که سفر میکنیم، مشکل کمبود آب داریم و باید پرسید این همه منابعی که در سالهای گذشته در اختیار بوده، کجا صرف شده است؟<br /> رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به اینکه در دولت یازدهم، دکتر روحانی یکی از اولویتهای جدی خود را رسیدگی به مسأله آب قرار داده است، گفت: متأسفانه در اجرای فاز اول قانون هدفمندی لطمه جدی به منابع آب و برق کشور وارد شد و در یک رویکرد مصرفگرایانه این امکان و توان ملی بخاطر سیاستهای غلط تضعیف شده و کاهش یافت به شکلی که تابستان امسال با خطر احتمالی خاموشیهای گسترده مواجه بودیم، اما بحمدالله قدمهای مؤثری برای حل این مشکلات برداشته شده است.<br /> دکتر نهاوندیان در ادامه اظهار داشت: در کنار بحث ضرورت مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و وظایف دولت برای احیای اقتصاد، باید به بحث وظیفه روحانیون، فرهیختگان، دانشگاهیان و فرهنگیان پرداخت چرا که اصلاح امور اقتصادی جز با یک حمایت جدی فرهنگی ممکن نیست و باید فرهنگ مثبتاندیشی، تلاش و توسعه را گسترش داد.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری با تأکید بر اینکه منفیبافی افتخار نیست، گفت: زمانی میتوانیم به خود افتخار کنیم که بتوانیم به برخاستن، پیشرفتن و تلاش مردم کمک کنیم و روحیه امید به آینده و عزم به اصلاح را در مردم تقویت کنیم، چرا که اسلام نیز به ما آموخته است که منفیبافی کفران نعمت خداست.<br /> دکتر نهاوندیان تصریح کرد: باید در همه خطبهها، کرسیهای دانشگاهی، کلاسهای درس و حتی صحبتها و محافل خانگی مثبتاندیشی و امید به آینده را ترویج کنیم و نگرشهای راهحل جو را در جامعه گسترش دهیم. متأسفانه به دلیل فرهنگ غلط، منفیبافی در برخی محافل یک ارزش کاذب تبدیل شده که باید این رویه را اصلاح کنیم.<br /> دکتر نهاوندیان در ابتدای سخنان خود نیز با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت دکتر مفتح، به تشریح نقش ارزشمند ایشان در شکلگیری و پیروزی انقلاب پرداخت و گفت: اگر نسل بعد بخواهد بر آرمانهای اصیل انقلاب پافشاری کرده و راه را گم نکند، باید بر یاد، آثار، افکار و فرهنگ بزرگانی چون شهید مفتح اصرار ورزد.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری اظهارداشت: شهید دکتر مفتح که از حوزه برآمده و در دانشگاه به شهادت رسیدند، به عنوان نماد علم و فضیلت و ارتباط حوزه و دانشگاه بودند. <br /> دکتر نهاوندیان اظهار داشت: امثال شهید مفتح متفکران و معلمان انقلاب بودند که باید پیرامون آثار آنان، کار و تحقیق فراوان صورت گیرد.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری در ادامه، فرزند برومند شهید مفتح را نیز از سرمایههای قوه مقننه در ادوار مختلف توصیف کرد و افزود: ایشان همواره با اشرافی که به مسایل مختلف کشور دارند، رویکرد، تحلیل و موضعگیریهایی منصفانه در مسایل مختلف داشته است.<br /> <br /> http://www.president.ir/fa/831152014-12-16 12:35:368312669183164289