پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 22 Jan 2022 21:26:55 +0330Sat, 22 Jan 2022 21:26:55 +03302024ایران اولویت ویژه‌ای برای روابط با کشورهای آفریقایی قائل استدکتر نهاوندیان در دیدار وزیر خارجه بنین:رییس دفتر رییس جمهوری روز سهشنبه در دیدار &laquo;نصیرو باکو&raquo; وزیر امور خارجه بنین ضمن اشاره به اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اهتمام و اولویت ویژهای برای کشورهای آفریقایی و از جمله بنین قائل است، گفت: اشتراکات دینی و جمعیت قابل توجه مسلمانان در بنین این اهمیت را مضاعف میکند.رییس دفتر رییس جمهوری روز سهشنبه در دیدار &laquo;نصیرو باکو&raquo; وزیر امور خارجه بنین ضمن اشاره به اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اهتمام و اولویت ویژهای برای کشورهای آفریقایی و از جمله بنین قائل است، گفت: اشتراکات دینی و جمعیت قابل توجه مسلمانان در بنین این اهمیت را مضاعف میکند.<br /> دکتر نهاوندیان افزود: دولت یازدهم بر اساس اصول نظام جمهوری اسلامی ایران گامهای بلندی در تحکیم روابط با دیگر کشورها برداشته و در مدت سپری شده از آغاز فعالیت این دولت شاهد گسترش مداوم روابط بینالمللی ایران هستیم.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز تهدید و چالش علیه ملتها از سطح منطقهای فراتر رفته و جنبه بینالمللی یافته است، به تمسک جستن برخی قدرتهای بزرگ بر حمایت و تسلیح گروههای تروریستی برای سقوط برخی دولتها اشاره کرد و اظهار داشت: مایه تاسف است که این قدرتها به حمایت از کثیفترین و وحشیانهترین روشها متوسل میشوند تا هم کشورهای اسلامی را دچار مشکل و چالش کنند و هم اسلام را دین خشونت و آدمکشی معرفی کنند و از گسترش پیام محبت آن ممانعت به عمل آورند.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری با طرح این سوال که &laquo;در چنین شرایطی چه چارهای میتوان اندیشید؟&raquo; تصریح کرد: در این شرایط مسلمانان باید با فهم درست از توطئه، پرچم مبارزه با افراط و خشونت را به اهتزاز درآورند و در کنار هم با تروریسم مبارزه کنند و این همان راهکاری است که دکتر روحانی سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.<br /> دکتر نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید با قدرت و از موضع استقلال و نه ضعف و تسلیم به مبارزه با این تهدیدات برویم، خاطرنشان کرد: قدرت ایران در منطقه و جهان به زیان هیچ کشوری نبوده و فقط در راستای ثبات و کمک به تامین منافع ملتها و محرومین منطقه قرار خواهد داشت.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در عین حال که از عوامل قدرت و استقلال خود به طور جدی صیانت میکند، اما منطق و استدلال خود را نیز به دنیا ارائه میکند، گفت: ایران از همین رو فرآیند جدیدی را در مذاکرات هستهای آغاز کرد که خوشبختانه در مرحله مقدماتی به پذیرش رسمی حقوق جمهوری اسلامی منتج شد و امروز پذیرش حق غنیسازی در ایران بخشی غیرقابل انکار در مذاکرات است.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری تصریح کرد: تسلیم در برابر زورگویان جهانی فایدهای ندارد و راهی جز استقامت و پیشرفت علمی با اتکا به ملتهایمان وجود ندارد.<br /> دکتر نهاوندیان تاکید کرد: ایران در این مناقشات و مذاکرهها پیروز نهایی صحنه خواهد بود.<br /> &laquo;نصیرو باکو&raquo; وزیر امور خارجه بنین نیز در این دیدار ضمن ارائه پیام رییس جمهوری کشورش برای دکتر حسن روحانی، تصریح کرد: تبادل هیاتهای عالیرتبه بین ایران و بنین در سالهای گذشته گواه سطح بالای روابط دو کشور است.<br /> وزیر امور خارجه بنین خاطرنشان کرد: دولت و ملت بنین اعتماد زیادی به عملکرد دولت و ملت شجاع و مستحکم ایران دارند، چرا که همواره شاهد ایستادگی شجاعانه آنها بر سر منافع و عزت و استقلال خود بودهاند.<br /> وی جمهوری اسلامی ایران را در منظر ملت و دولت بنین منبع قوی ثبات در منطقه توصیف کرد و گفت: رییس جمهوری کشورم همواره تحولات مذاکرات هستهای ایران را دنبال کرده و از اینکه ایران با شش قدرت جهانی بر سر میز مذاکره نشسته و با قامت برافراشته از منافع&rlm;، عزت و استقلال خود دفاع میکند، خوشحال است.<br /> http://www.president.ir/fa/825582014-11-18 17:02:078255531183162723