پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 24 Oct 2021 07:02:07 +0330Sun, 24 Oct 2021 07:02:07 +03302024متن کامل سخنرانی در همایش توسعه و سرمایه گذاران استان ایلام-<p style="text-align: justify;"> <strong>بسم الله الرحمن الرحیم</strong></p> <div style="text-align: justify;"> <strong>الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین</strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> از حضور بخشهای توسعهای دولت و بخش خصوصی برای توسعة استان عزیز ایلام در این جلسه سپاسگزاری و تشکر میکنم.</div> <div style="text-align: justify;"> همة کشور به عنوان سرزمین ایران عزیز برای ما مساوی است و توسعة همة استانها از یک نظر توسعة کل کشور است، اما هر استان ویژگیهای خاص، مزیت و شرایط خود را دارد، از جمله برای کسانی که به آن استان تعلق دارند که خود بالاترین مزیت نسبی است؛ مزیت نسبی که میگویم فقط اقتصادی نیست، روحی، روانی و تعلق خاطر نیز هست. کسانی که در این استان بزرگ شدهاند و زادگاهشان این استان است، بیتردید مزیتشان به این است که حتماً به این استان کمک کنند و همینطور کسانی که از سراسر کشور میخواهند به یک استان مرزی که در دوران دفاع مقدس بار سنگینی را به دوش داشته، کمک کنند و دولت و مردم باید به نوعی به آن فداکاریها پاسخ دهند، این پاسخ جز آبادانی این سرزمین نیست.</div> <div style="text-align: justify;"> فرزندان این مرز و بوم در آن روزها با ایستادگی و مقاومت برای کشور عزت آفریدند و ما باید آن عزت را ادامه دهیم. امروز عزت به این است که سرزمینمان را آباد کرده و توسعه دهیم و ایران از هر نظر الگویی برای منطقه باشد. ایرانی این لیاقت، استعداد، دانش و توانمندی را دارد.</div> <div style="text-align: justify;"> در بسیاری از کشورها میبینیم که ایرانیها در سرمایهگذاری، علم و دانش، استاد دانشگاه، پزشک و جراح معروف آن کشور هستند و این بسیار اهمیت دارد و روشن است که ایرانی استعداد این کار را دارد. تمدن چندین هزار ساله کشور دلیل این استعداد است.</div> <div style="text-align: justify;"> پس از اسلام هم که این سرزمین اسلام را در آغوش کشید، به خاطر استعداد بالایی بود که داشت و توانست بیشترین خدمت را به فرهنگ اسلام کند که نشان از وجود توانمندی و استعداد است.</div> <div style="text-align: justify;"> شرکتهای خصوصی، شرکتهای توسعهای دولت همه باید دست به دست هم دهیم.</div> <div style="text-align: justify;"> استان ایلام از نظر رابطه با عراق بسیار حائز اهمیت است. عراق کشور همسایة ماست و میتوانیم با یکدیگر رابطه نزدیکی داشته باشیم. از لحاظ فرهنگی نیز یک اتصال فرهنگی دیرینه بین ملت ایران و ملت عراق وجود دارد، به جز دورهای که عدهای در داخل عراق و عدهای از قدرتهای منطقهای و ابرقدرتها خیانت کردند و به هیچ یک از اهداف خود هم نرسیدند. پس از سی و چند سال ببینید که ایران کجاست و آنهایی که با ایران جنگیدند کجا هستند و چه سرنوشتی دارند؟ اتصال با عراق از لحاظ فرهنگی و اقتصادی، هم برای توسعه و هم برای امنیت ملی ما مهم است.</div> <div style="text-align: justify;"> باید در این استان سرمایهگذاری شود. استعداد هم در این استان وجود دارد؛ از لحاظ گردشگری و اقتصاد آمادگی دارد و از لحاظ طبیعی و تاریخی جاذبه فراوانی دارد. ابتدا گردشگرهای کشور را جذب کنیم پس از آن گردشگرهای عراق و کشورهای دیگر را جذب کنیم. سازمان محیط زیست گزارشی از ایجاد یک پارک ملی در مرز دو کشور که هم برای ایرانیها و هم برای عراقیها جاذبه داشته باشد، ارائه کرده است.</div> <div style="text-align: justify;"> اگر در این استان در بخش گردشگری سرمایهگذاری کنیم سودآور خواهد بود و دولت باید نقشی ایفا کند که سرمایهگذار سود ببرد، والا معنی ندارد که کسی بیاید در سرزمینی سرمایهگذاری کند که هیچ سودی نداشته باشد یا حتی ضرر هم کند. ادامه و توسعة سرمایهگذاری منوط به سود معقول است.</div> <div style="text-align: justify;"> هر سرمایهگذاری بداند که دنیای امروز دنیای رقابت است، این طور نیست که فکر کنیم که یک صنعت در محلی با کمک صندوق و خزانه دولت میتواند ادامه دهد.</div> <div style="text-align: justify;"> جهان امروز جهان رقابت است. همه در صحنه هستند و ما باید در مسیر رقابت پیروز شویم. در یک جاده، تنها ما دونده نیستیم، دیگران هم هستند و باید خود را در کنار آنها مقایسه کرده و بتوانیم پیشتاز باشیم.</div> <div style="text-align: justify;"> این استان علاوه بر اینکه یک منطقه مرزی با جاذبههای گردشگری است، دارای نفت و گاز است و میتواند از لحاظ پتروشیمی و صنایع دیگر انرژیبر و صنایع صادراتی نیز با صادرات بخشی از محصولات صنعتی، لبنی و کشاورزی فعال باشد.</div> <div style="text-align: justify;"> دولت در حد توان خویش در بخش کشاورزی در تبدیل آبیاری سنتی به آبیاری مدرن سرمایهگذاری خواهد کرد و اکنون هم برای استانهای خوزستان و ایلام مجموعاً 550 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی که قرار است زیر پوشش آبیاری مدرن قرار گیرند تصمیمگیری شده است. اقدامات اجرایی و چارچوبهای قانونی آن انجام و منابع مالی مربوطه مهیا شده و در حال اجراست. امیدواریم ظرف مدت سه سال آینده بتوانیم به بهرهبرداری برسانیم.</div> <div style="text-align: justify;"> علاوه بر 50 هزار هکتار که مربوط به استان ایلام است، در طرح سامانه گرمسیری که مد نظر ماست، 38 هزار هکتار زمین دیگر در این استان تحت پوشش آبیاری مدرن قرار خواهد گرفت، که تحولی در بخش کشاورزی خواهد بود.</div> <div style="text-align: justify;"> با ایجاد این تحول، میتوان برای صنایع وابسته و صنایع غذایی برنامهریزی کرد. انشاءالله این برنامهها ظرف سه تا چهار سال آینده عملیاتی و اجرایی خواهد شد. تصمیم بر این است که هیچ چیزی را قبل از بحث و بررسی و مشورت با متخصصین و وزرا و حتی قبل از تصویب و مشخص شدن منابع، اعلام نشود و قولی داده نشود زیرا در این سالها مردم شعار و حرف زیاد شنیدهاند و باید وعدهها کاملاً حساب شده باشد.</div> <div style="text-align: justify;"> برنامههای دیگری برای نفت و گاز این استان داریم، منتها علیرغم اینکه تصمیمگیری درستی شده و باید عملیاتی شود چون یک مقدار بلند مدت است من وارد بحث نمیشوم ولی این مواردی را که الان اعلام میکنم مواردی است که عملیاتی شده و انشاءالله در دولت یازدهم اجرا خواهیم کرد. بخشی در سال جاری و بخشی نیز در سالهای آینده اجرا خواهد شد.</div> <div style="text-align: justify;"> شرایط کشور ما شرایطی است که سرمایهداران ما باید به آینده این کشور مطمئن باشند. دوران افراطیگری، سروصدا و شعار سپری شده و باید به فکر منافع بلند مدت کشورمان باشیم. البته اگر کسی بخواهد به ما زور بگوید و ظلم و تجاوز کند، طبیعی است که در برابرش خواهیم ایستاد و این حق ما و عزت و سربلندی ملت ماست ولی ادعایی هم نداریم چیزی که وجود ندارد را شروع و درست کنیم؛ چنین چیزی را این دولت نه قصد دارد، نه موافق آن است و نه به مصلحت کشور میداند.</div> <div style="text-align: justify;"> در دنیای امروز همه به دنبال منافع خودمان هستیم و این طبیعی است. در همة منافع رقابتی در دنیا وجود دارد که اگر این رقابت، رقابت سالمی است اشکالی ندارد. توسعة بشر در سایه رقابت است. اگر رقابت نبود توسعهای به وجود نمیآمد. این که میبینید دنیا متحول شده در سایه رقابت است؛ یک شرکت با شرکت دیگر، یک کشور با کشور دیگر و یک قوم با قوم دیگر رقابت کند که اشکالی ندارد. رقابت سالم موجب پیشرفت بشر میشود.</div> <div style="text-align: justify;"> شما در کلاس درس با همکلاسی خودتان هم رقابت میکنید و میخواهید نمرة بیشتری بگیرید، این اشکالی ندارد و بسیار هم خوب است و اساساً هم باید باشد. در جهان هم این رقابت وجود دارد و تا وقتی رقابت، رقابت سالمی است اشکال ندارد. زمانی که رقابت ناسالم است باید برای آن برنامهریزی کرد. اگر زمانی مسائل به تخاصم منجر شد بحث دیگری است، بحث خصومت و به خطر افتادن منافع ملی است.</div> <div style="text-align: justify;"> امروز جایگاه دولت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران هم در منطقه و هم در جهان جایگاه بسیار خوبی است. شرایط این کشور از نظر سرمایهگذاری ـ به دلایل مختلف که اکنون فرصت تشریح نیست و من باید به برنامة بعدیام برسم ـ به گونهای است که امروز جایگاه ایران در منطقه و جهان، جایگاه بلندی است. شرایط کشور ما هم به دلایلی در بسیاری از بخشهای اقتصادی بکر مانده است.</div> <div style="text-align: justify;"> امروز بحث سرمایهگذار ایرانی نیست، نگاه بسیاری از سرمایهگذاران در سراسر جهان به سمت ایران است زیرا میدانند این سرزمین استعدادهای فراوانی برای سرمایهگذاری دارد.</div> <div style="text-align: justify;"> دولت مصمم است در سالهای آینده هفتاد میلیارد دلار در بخش پتروشیمی سرمایهگذاری کند که این استعداد هم وجود دارد و این سرمایهگذاری عمدتاً مربوط به بخش خصوصی میشود و دولت فقط تسهیلات آن را فراهم میکند.</div> <div style="text-align: justify;"> بسیار خوشحال هستم از اینکه این جلسه تشکیل و این جمع دور هم جمع شدهاند. قولی که من میتوانم از طرف دولت یازدهم به شما بدهم؛ اولاً دولت معتقد است به اینکه باید تسهیلات لازم در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود. دولت معتقد است باید به بخش خصوصی کمک شود و اینکه چگونه این کمکها انجام پذیرد، قدمهایی برداشته شده و برداشته خواهد شد.</div> <div style="text-align: justify;"> این جلسات برای این است که شما نظرات خود را مطرح کنید و بخش دولتی نظرات خودش را مطرح کند تا بتوانیم به یک توافق نظر برای اجرا و عمل برسیم.</div> <div style="text-align: justify;"> نکتة دوم اینکه دولت زمینة بینالمللی را برای سرمایهگذاری آماده کرده و خواهد کرد زیرا وقتی شما سرمایهگذاری میکنید در یک بخش به دنبال صادرات و در بخش دیگر به دنبال واردات هستید. هر کس نیاز به واردات و صادرات دارد. اینکه در دنیای امروز بگوییم که ما فقط صادرکنندهایم درست نیست، یا بگوییم فقط واردکنندهایم اصلاً درست نیست. بنابراین باید با دنیا در ارتباط باشیم، مخصوصاً در سیستم مالی و بانکی.</div> <div style="text-align: justify;"> دولت در این زمینه، هم این نیاز را احساس میکند و هم این برنامهریزی را انجام داده و انشاءالله ادامه خواهد داد. شرایط منطقهای و بینالمللی کشور ما هم با عزت و سربلندی کشور قدم به قدم بهتر خواهد شد.</div> <div style="text-align: justify;"> امروز روابط ما با همه همسایهها ـ جز یکی دو کشور که هنوز مشکل داریم و باید حل کنیم ـ بسیار نزدیکتر از گذشته است. امروز با سفرهایی که انجام شده، سفرهایی که در حال انجام است و سرمایهگذاریهای مشترکی که در حال انجام است، نسبت به شرق و غرب دنیا شرایط بهتری داریم و انشاءالله روابط بهتری را در آینده خواهیم داشت.</div> <div style="text-align: justify;"> اینها شرایطی است که دولت باید مهیا کند، شما هم باید به صحنه بیایید. همه باید به کشور کمک کنند. آرزوی همه ما سربلندی ایران عزیز است. انشاءالله</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته</strong></div> http://www.president.ir/fa/823082014-05-07 20:01:197731777325773241542287150732