پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 27 Nov 2021 13:07:55 +0330Sat, 27 Nov 2021 13:07:55 +03302024 خشونت و افراطی گری خطری برای امنیت همه انسانها است/ باید از گفتمان اعتدال بدون هیچ‌گونه افراط و تفریطی حمایت کردمعاون حقوقی رییس جمهوری در کنفرانس جهان علیه خشونت و افراطی گری:معاون حقوقی رییسجمهوری روز سهشنبه در کنفرانس جهان علیه خشونت و افراطیگری که در دانشگاه تهران برگزار شد، تصریح کرد: خشونت و افراطی گری معاون حقوقی رییسجمهوری روز سهشنبه در کنفرانس جهان علیه خشونت و افراطیگری که در دانشگاه تهران برگزار شد، تصریح کرد: خشونت و افراطی گری <br /> خطری برای صلح ، امنیت و رفاه همه انسانها است و مبارزه با آن، همکاری همه کشورها را می طلبد.<br /> دکتر الهام امینزاده با بیان اینکه در شرایط امروز باید جهانی بیندیشیم و جهانی عمل کنیم و از تفکر محلی و منطقه ای دست برداریم، گفت: امیدواریم در کشورهای مختلف جهان، شاهد همایشهایی باشیم که فرهنگ مقابله با افراط و خشونت را نهادینه میکند. <br /> وی با بیان اینکه فعالیت نخبگان باید در راستای صلح باشد نه برای جنگ و خشونت ، افزود: باید امید به ترجیح گفتوگو بر ستیز و اعتدال بر افراط داشته باشیم. <br /> معاون حقوقی رییسجمهوری با اشاره به ریشه های افراطی گری و خشونت، تصریح کرد: تمام ادیان، انسانها را به صلح و دوستی سفارش می کنند و آنچه که به افراط، خشونت و اختلاف بین مذاهب و قومیتها دامن میزند، ابزارهای کهنه و ناکارآمد قدرتهای سلطه گر است.<br /> امینزاده با طرح این سوال که &laquo;آیا امنیت تجزیهپذیر است؟ و اگر در بخشی از جهان شاهد کشتار کودکان، زنان و افراد غیرنظامی هستیم، آیا میتوان در گوشهای از جهان حرف از امنیت، رفاه، صلح و دوستی زد؟&raquo; خاطر نشان کرد: امنیت جهانی یک امر وابسته و پیوسته است. اگر جایی امنیت به خطر بیفتد، قطعاً این امنیت در جای دیگر نیز به خطر میافتد.<br /> معاون حقوقی رییسجمهوری ادامه داد: تهییج و تحریک افراطیون جهت اسلامهراسی و اسلامهراسی به اسلام ستیزی و نفرت از اسلام، نتیجه ای برای بانیان آن نخواهد داشت.<br /> دکتر امینزاده با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تعامل سازنده و مبارزه با خشونت و افراطیگری یک مسیر جدیدی را ترسیم کرده، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همیشه مدافع تنوع فرهنگی و احترام به حق تعیین سرنوشت ملتها بوده و حق استقلال سیاسی ملتها و کشورها را محترم شناخته است.<br /> معاون حقوقی رییسجمهوری با اشاره به اینکه باید در گفتمان حضور و در مسایل منطقه و جهان مشارکت داشته باشیم، گفت: این حضور و گفتمان برای این است که در دین ما میانهروی و اعتدال جزو اصول بوده و در همه امور فردی و اجتماعی پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) همگی به میانه روی سفارش کردند. <br /> وی ادامه داد: آنچه که حضرت رسول(ص) به عنوان اسوه حسنه به ما آموخته تبعیت از اعتدال و میانهروی است و امروز باید از گفتمان اعتدال بدون هیچگونه افراط و تفریطی حمایت کرد.<br /> حجتالاسلام والمسلمین علی یونسی دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی نیز در این نشست ، ملت ایران را همیشه بری از خشونت دانست و گفت: فرهنگ سیاسی و معاشرتی مردم ایران، فرهنگ مدارا، اخلاق و همزیستی بوده است. در ایران سابقه جنگ قومی، مذهبی، فرقهای بهگونهای که در جاهای دیگر شاهد آن هستیم، وجود نداشته و ندارد.<br /> دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی، اظهار داشت: آنچه که امروز در جهان اسلام به عنوان القاعده، طالبان، داعش و دهها گروههای دیگر افراطی است، بازمانده فرهنگ بازتولید بنیامیه است و امروز بلای جان وحدت اسلامی شده است.<br /> یونسی افزود: باید ریشه های خشونت را بررسی کرد و راهکارهای آن را چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی ارائه داد که یکی از ریشه های خشونت تعصبات جاهلانه در زمینه های مختلف همچون دینی، نژادی، قومیتی و فرقه ای است که هر نوع نژادپرستی مذموم می باشد.<br /> دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی، تصریح کرد: عواملی همچون فقر و شکاف طبقاتی، تبعیض و بی عدالتی و احساس تحقیر از جمله عوامل خشونت زا محسوب می شوند چرا که تبعیض و بی عدالتی و تحقیر، گاهی برادرکشی را در جهان به بار می آورد.<br /> وی راهکار مبارزه با خشونت را که اسلام به آن توصیه موکد کرده است، گفتگو دانست و گفت: جهانبینی اسلام به شدت ضدخشونت است، تمام تفاوتها، کثرتها، آثار، آیات و علایم در جهان نه تنها متضاد یکدیگر نیستند، بلکه جهان بدون تعدد و تکثر معنی پیدا نمیکند.http://www.president.ir/fa/819662014-10-21 17:04:258196316184161058