پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 09 Dec 2021 02:04:43 +0330Thu, 09 Dec 2021 02:04:43 +03302024ارتقاء روابط و مناسبات با کشورهای آفریقایی یک موضوع قطعی استدکتر جهانگیری در نشست مشترک سفرای کشورهای آفریقایی در ایران:نشست مشترک سفرا و روسای نمایندگیهای کشورهای آفریقایی در ایران، عصر امروز (سهشنبه) با حضور معاون اول رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.نشست مشترک سفرا و روسای نمایندگیهای کشورهای آفریقایی در ایران، عصر امروز (سهشنبه) با حضور معاون اول رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.<br /> دکتر اسحاق جهانگیری در این نشست با تقدیر و تشکر از حضور فعال سفرای کشورهای آفریقایی، اظهار امیدواری کرد این نشست سرآغازی برای پیگیری مجدد توافقات میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آفریقایی باشد و زمینه پیشرفت، ارتقاء و توسعه همهجانبه روابط را فراهم کند. <br /> معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه یکی از جهتگیریهای اساسی و اصولی جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط و گسترش مناسبات با کشورهای آفریقاییاست، تصریح کرد: ارتقاء سطح مناسبات و گسترش همکاریها در همه زمینههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای آفریقایی یک موضوع قطعی است که از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار داشته است. <br /> دکتر جهانگیری قرن حاضر را قرن آفریقا توصیف کرد و افزود: تحولاتی که در سالهای اخیر در قاره آفریقا رخ داده، گویای این حقیقت است که تحولات بزرگ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی در آفریقا رخ داده و اثرات خود را در دنیا برجای خواهد گذاشت. <br /> وی با تاکید بر پایدار بودن پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان آفریقا و ایران، بر نقش برجسته قاره آفریقا در مبارزات ضداستعماری و کسب استقلال سیاسی و کرامت انسانی بر پایه عدالت تاکید کرد و گفت: همه این مسائل مبنای مناسبی برای توسعه همکاریها میان ایران و کشورهای آفریقایی است. <br /> معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه تشریک مساعی جمهوری اسلامی ایران و آفریقا در مجامع بینالمللی و سایر کنفرانس ها، کنوانسیونها و مجامع جهانی امری لازم برای پیریزی نظامی مبتنی بر تکثرگرایی میباشد، افزود: باید تلاش کنیم در خصوص مهمترین موضوعات جهانی همچون صلح و امنیت بینالمللی، توسعه، فقرزدایی، چندجانبهگرایی، مبارزه با بیماریهای واگیر، حفظ محیط زیست و تنوع فرهنگی، مواضع مشترک و هماهنگ اتخاذ نماییم. <br /> معاون اول رییس جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران توانمندیهای فراوانی دارد و قادر است در زمینههای فنی و مهندسی و انتقال تکنولوژی و سرمایهگذاری، کارهایی جدی با کشورهای آفریقایی انجام دهد و لازمه این امر شناسایی موانع و تلاش در جهت رفع این موانع میباشد. <br /> دکتر جهانگیری یکی از برنامههای جدی دولت تدبیر و امید را تعامل سازنده با تمام جهان عنوان کرد و گفت: بیتردید قاره آفریقا از بخشهایی است که از اولویت خاصی در این زمینه برخوردار است. <br /> وی با اشاره به برخی مشکلات پیش رو که باعث کندی روابط ایران با کشورهای آفریقایی شده است، افزود: تحریمهای ظالمانه و مشکلات نقل و انتقال پول باعث شده مناسبات فیمابین قدری با مشکل مواجه شود اما در همین شرایط هم اگر عزم جدی داشته باشیم قادر خواهیم بود بسیاری از موانع را از پیش روی برداریم. <br /> وی افزود: در مدت یکسالی که از عمر دولت دکتر روحانی سپری شده، علیرغم آنکه تغییر جدی در وضعیت تحریمها ایجاد نشده، اما توانستهایم گامهای موثری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداریم. <br /> معاون اول رییس جمهور یکی از دلایل فعال نمودن ستاد آفریقا را تاکیدات مقام معظم رهبری و رییس جمهور عنوان کرد و گفت: مصمم هستیم روابط ایران با کشورهای آفریقایی در سختترین شرایط نیز روند توسعه را بپیماید. <br /> وی با تاکید براینکه مشکلات و موانع مطرح شده از سوی سفرای کشورهای آفریقایی در جلسه ستاد آفریقا مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: توسعه روابط و گسترش مناسبات تجاری نیازمند شرایطی خاص و تامین منابع مالی است و لازم است نحوه انتقال پول مشخص شود و بخش خصوصی نیز به عنوان محور امور تعیین گردد. <br /> دکتر جهانگیری افزود: البته بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و تجاری نیازمند تضمینهایی ازسوی دولتهای خود و دولتهای هدف هستند که باید به این نکته توجه ویژه معطوف شود. <br /> معاون اول رییس جمهور ادامه داد: ایران برای طرحهای سرمایه گذاری و عمرانی که در کشورهای آفریقایی پذیرفته اولویت ویژهای قائل است و حتماً برای اجرای این طرحها منابع لازم را تامین خواهد کرد. <br /> در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب همواره خواهان توسعه روابط با آفریقا بوده گفت: متاسفانه انتظارات و اهداف آن گونه که باید برآورده نشده و علیرغم روابط سیاسی بسیار خوب، هنوز از مکانیزم و روش های مناسبی برای ارتباطات اقتصادی برخوردار نیستیم. <br /> مهندس نعمتزاده با اشاره به کاهش حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای آفریقایی در سالهای اخیر گفت: دلیل عمده این مسئله ایجاد محدودیتهای بانکی است و لازم است برای حل این مشکلات تفاهمنامهای با اتحادیه آفریقا منعقد سازیم تا مشکلات ارتباطات بانکی کاهش یابد. <br /> وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تعداد کم پروازهای مستقیم میان ایران و کشورهای آفریقایی را از دیگر دلایل کاهش روابط اقتصادی برشمرد و اظهار امیدواری کرد با ایجاد یک گروه پیگیری در سازمان توسعه تجارت، شاهد ارتقاء سطح روابط اقتصادی و فنی میان ایران و کشورهای افریقایی باشیم. <br /> در این جلسه که رییس سازمان توسعه تجارت، معاون عربی و آفریقایی و همچنین مدیران بخش آفریقای وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند، شماری از سفرای کشورهای آفریقایی نیز در سخنانی دیدگاهها و نظرات خود را بیان کردند و به مشکلات موجود بر سر راه توسعه روابط ایران و کشورهای آفریقایی اشاره نمودند. <br /> روسای نمایندگیهای کشورهای آفریقایی مشکل عمده فراروی توسعه روابط با ایران را عدم اجرای توافقنامه ها و تفاهمنامههای گذشته عنوان کردند و خواستار پیگیری جدی برای رفع مشکلات بر سر راه اجرای این توافقات شدند.<br /> اهمیت نگاه به آفریقا به عنوان منطقهای مملو از فرصتها و وجود منابع طبیعی فراوان در کشورهای آفریقایی از دیگر موضوعات مورد تاکید سفرای کشورهای آفریقایی بود که ضمن اشاره به آن خواستار حضور و نقشآفرینی فعال ایران در اجرای پروژه های عمرانی، زیربنایی و توسعه بخش معادن در آفریقا شدند. <br /> سفرای کشورهای آفریقایی همچنین با اشاره به روابط سیاسی بسیار خوب با ایران، آن را فرصتی برای ارتقاء روابط اقتصادی برشمردند و بر لزوم بسترسازی برای تعمیق روابط و گسترش مناسبات تجاری تاکید کردند. <br /> http://www.president.ir/fa/818352014-10-14 18:50:488183231185160661