پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 02 Dec 2021 06:35:16 +0330Thu, 02 Dec 2021 06:35:16 +03302024 ایران از هرگونه همکاری برای مبارزه واقعی با افراطی گری استقبال می کندمعاون اول رئیس جمهور:معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصه ها، مبنای حل مشکلات را تعامل و اعتمادسازی پایدار میان کشورهای منطقه می داند، گفت: ایران از هرگونه همکاری برای مبارزه واقعی با افراطی گری و خشونت استقبال می کند.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصه ها، مبنای حل مشکلات را تعامل و اعتمادسازی پایدار میان کشورهای منطقه می داند، گفت: ایران از هرگونه همکاری برای مبارزه واقعی با افراطی گری و خشونت استقبال می کند.<br /> دکتر اسحاق جهانگیری صبح امروز (سه شنبه) در سمپوزیوم بین المللی برای زمینه سازی گردشگری پایدار اظهار داشت: خوشبختانه امروزه همه ملتهای جهان ذهن حقیقتطلب و زبان حقیقتگو یافتهاند و در ژرفای اندیشههای خود جهانی عاری از فقر و خشونت و زندگی توام با توسعه پایدار را جستجو میکنند.<br /> متن کامل سخنرانی معاون اول رئیس جمهور بدین شرح است:<br /> بسمه تعالی<br /> مایلم درابتدا به میهمانان عالیقدری که رنج سفر را تحمل کرده و با شرکت در این همایش علمی و به اشتراک گذاشتن تجارب، گردشگری پایدار را به عنوان راه حلی شایسته برای یکی از چالشهای بزرگ فراروی بشر به بحث گذاشته اند، صمیمانه تشکر کنم و خیر مقدم عرض نمایم .<br /> میهمانان ارجمند<br /> خانمها و آقایان<br /> اگر روزی از فقرزدایی و کاهش فاصله شمال &ndash; جنوب سخن میگفتیم و از ناپایداری کشورهای تک محصولی یاد میکردیم امروزه، همه بدنبال یافتن روشهایی برای پایداری توسعه میباشند . این موضوع اگر چه در ظاهر گویای پیشرفت رو به جلو است،اما در واقع نشان از نگرانی به آینده زندگی بشریت دارد . نگرانی از منازعات قومی و مذهبی، عدم اشتغال پایدار و تامین اجتماعی مناسب، عدم احترام متقابل جوامع نسبت به همدیگر، تغییرات اقلیمی ،افزایش گازهای گلخانهای، خشکسالی و خطرات زیست محیطی که استمرار حیات بشر را با چالش مواجه نموده است.<br /> حصول توسعه مطمئن و پایدار بخشی از آرزوی ملتها و دولتهاست اما این نگرانی وجود دارد که در انجام این کار مهم توجه به جنبههای مادی و ابزارهای فنی بیش از مسائل فکری و فرهنگی و انسانی شود و دوباره مشکلی بر رنج جوامع بشری افزوده گردد. فرهنگ آگاهی بخش ،معنویت ،هنر و جنبههای انسانی توسعه نباید در هیاهوی جهان مدرن مغفول بماند.<br /> خانمها، آقایان<br /> جهان ما جهانی پر از بیم و امید است . بیم جنگ ،ترور ،خشونت ،بیم نهادینه شدن فاصله طبقاتی و تبعیض ،بیم تباهی و نابودی منابع طبیعی و حیاتی ،بیم بیتوجهی به کرامت حقوق انسانی و غفلت از اخلاق . در برابر این بیمها امیدهای جدیدی نیز رویش کرده است. اقبال مردم و نخبگان به صلح و دوستی،ترجیح گفتگو بر ستیز و اعتدال بر افراط و استفاده منطقی از منابع طبیعی و توجه به توسعه پایدار همه جانبه.<br /> درست است که امروزه منادیان خشونت در هر گوشهای از جهان و خصوصاً در منطقه خاورمیانه بر طبل وحشت میکوبند و جهان ما را با افکار و رفتارهای متعارض و آکنده از بیم و هراس خود ، زشت و ناموجه ترسیم میکنند اما در همین دوران، مردان و زنان از همه ملتها و جوامع با "همنوع دوستی و تعامل" و تلاش، جهانی صلح پذیر و توأم با دوستی را بشارت میدهند .<br /> باید همه تلاش کنیم که هزاره سوم دوران حاکمیت عقل ، تدبیر ، منطق ،گفتگو و برنامهریزی علمی برای پیشرفت و توسعه پایدار باشد. بشر امروز میبایست اندیشمندانه برای رسیدن به کمال تلاش کند . خردمندی و خردورزی ،اندیشهگری و اندیشهپیشگی ،منطق پذیری و منطق باوری باید از ویژگیهای مسلط هزاره سوم باشد.<br /> امید به آینده مطمئن ،داشتن نشاط و شادابی جزو حقوق اولیه انسانها است. مشارکت دادن مردم در اداره امور ،رمز شادکامی و توسعه است . مردم از زندگی در جامعهای رضایت دارند که احساس کنند مشارکت در اداره امور داشته باشند. در توسعه پایدار بدون مشارکت، حرمت حقوق شهروندان نه ممکن است و نه قابل تحقق .<br /> در منطقه پر آشوب و پر تلاطم خاورمیانه ،ایران یکی از با ثباتترین و امنترین کشورهاست و کشورهای منطقه برای دستیابی به تفاهم مشترک نیازمند همکاریهای گسترده سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی میباشند.<br /> جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصهها، مبنای حل مشکلات را تعامل و اعتمادسازی پایدار میان کشورهای منطقه می داند و از هر گونه همکاری برای مبارزه واقعی با افراطیگری و خشونت استقبال می کند. خوشبختانه امروزه همه ملتهای جهان ذهن حقیقتطلب و زبان حقیقتگو یافتهاند و در ژرفای اندیشههای خود جهانی عاری از فقر و خشونت و زندگی توام با توسعه پایدار را جستجو میکنند. استقبال ملل مختلف از پیشنهاد جهانی عاری از افراط و خشونت رییس جمهور اسلامی ایران که در سازمان ملل مطرح شد گویای این واقعیت است.<br /> حضار گرامی<br /> از اقدامات مهم سازمان ملل، توجه به بحث توسعه پایدار میباشد که از دهههای گذشته با پیشبینی درست روندها تلاش نمود تا توجهات جهانی را به خطرات زیست محیطی جلب نماید. نگاه سطحی و غیر علمی ، بخشی نگری، محیط زیست را ویران میکند . برنامههای توسعهای بایستی با تکیه بر پایداری منابع و بهرهوری اقتصادی تنظیم شود و توجه شود که منابع طبیعی متعلق به نسل امروز و سرمایه آیندگان است.<br /> گردشگری به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای دیپلماسی عمومی در ایجاد ارتباط و تعامل بین ملتها ، تقارب فرهنگها، شناخت اقوام گوناگون از یکدیگر، برقراری صلح و دوستی و ایجاد امید و نشاط نقش مهمی دارد.<br /> گردشگر در حقیقت پیام آور صلح و دوستی برای جهانیان است. با جذب گردشگرخارجی می توان ظرفیتهای گسترده میراث فرهنگی تمدنهای مختلف را برای همگان به خوبی تبیین کرد. تبیین مواریث فرهنگی می تواند به هم افزایی فرهنگ، سنن، آداب و رسوم ملتها منجر شود. من به عنوان نماینده کشوری با قدمت، تاریخ و تمدن 7هزار ساله که همواره به نوع دوستی و احترام حقوق بشر شهره بوده است صمیمانه از شما انتظار دارم به ترویج و توسعه این ابزار کارآمد جهت نیل به آرمانهای بلند پیش رو اهتمام ورزید.<br /> گردشگری، فرهنگیترین حوزه اقتصاد میباشد که در عین سودآوری و اشتغال زایی با مسائل فرهنگی گره خورده است. کشور ما که اقتصاد آن اتکاء زیادی به درآمدهای نفت دارد نباید از صنعت گردشگری غفلت نماید. چون توسعه صنعت گردشگری عامل بسیار مهمی برای تنوع بخشی به درآمدهای کشور میباشد و یکی از مطمئنترین ، پاک ترین و ارزانترین روشهای کسب درآمد ارزی است.<br /> از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران توجه به نسبت میان گردشگری پایدار و توسعه پایدار هم در سیاستها و هم در برنامه های توسعه ضروری است. از این رو موضوعات مطرح در این نشست را که معطوف به سه وجه "نگاه واقعی به فرهنگ" ، "نگاه واقعی به طبیعت" و "نگاه واقعی به اجتماع و اقتصاد" است هم در سطوح ملی و محلی و هم در سطوح منطقهای و بین المللی سودمند و مؤثر می دانم. <br /> ما می توانیم با فهم توسعه از مقوله گردشگری، با نگاه فرهنگی به "طبیعت" و با درک پیوندهای زنده میان اجتماع ، فرهنگ ، اقتصاد و سیاست ، جلوههای عملی از حکمروایی خوب را در استفاده بهینه از "منابع زیست محیطی" و "ظرفیتهای فرهنگی ، اجتماعی و تاریخی" برای ارتقای "گردشگری پایدار" و "تحقق توسعه همه جانبه" به کار گیریم .<br /> در این نگاه توسعه از توجه به نیازهای انسانی آغاز می شود که "گردش" یکی از وجوه آن است و این ظرفیت انسان و نهادهای اجتماعی است که تعیین کننده سطح و محتوای توسعه است ، بالا رفتن ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی ، ارتقای ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی را هم در پی دارد. باید به سطوح جدیدی از پیچیدگی ، نظم و نوآوری در توسعه منابع معنوی و مادی در جامعه دست یافت.<br /> حضار گرامی<br /> همانطور که روشن است ایران یکی از پرجاذبه ترین کشورهای جهان در زمینه گردشگری میباشد. آثار بی شمار و منحصر بفرد تاریخی ، باستانی و جاذبههای طبیعی آن اعم از جنگل، کویر و دریا به حدی است که هر گردشگری با هر سلیقه و یا هر بینش و تفکری به سوی خود جلب می کند. ماعلاقمندیم و در حال برنامهریزی هستیم که کشورمان به یکی از مقاصد مهم گردشگری در جهان تبدیل شود و گردشگری یکی از مهمترین عوامل توسعه پایدار کشور پیش بینی شده است. ما گردشگری و محیط زیست را مکمل و مقوم یکدیگر میدانیم.<br /> جمهوری اسلامی ایران با پیشینه تمدن درخشان و مفاخر ادبی، علمی و مذهبی، تنوع فرهنگی و قومی کمنظیر ،اقلیم چهارفصل و مردمان میهماننواز آمادگی خود را برای میزبانی شایسته از علاقمندان ابراز میدارد و از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای تحقق هدف مهم پیشبینی شده دعوت به همکاری مینماید . میزبانی از بیست میلیون گردشگر در سال، در افق چشم انداز و درآمد ارزی آن جز با عزم و اراده عمومی و بسیج کلیه امکانات و تامین زیرساختهای موردنیاز و فراهم کردن بستر قانونی میسر نمی باشد و پیش نیاز این هدف مهم مشارکت فعالانه بخش خصوصی در همه زمینههای مرتبط با گردشگری است و دولت حمایتهای لازم از آن به عمل خواهد آورد.<br /> لازم میدانم در اینجا از اقدام ارزنده و به موقع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به ویژه رئیس محترم این سازمان برای پذیرفتن میزبانی این همایش بزرگ علمی که با همکاری بخش اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل صورت گرفته است تشکر کنم و برای شرکت کنندگان ، ایدهپردازان و طراحان آن توفیق آرزو نمایم. <br /> <br /> <br /> http://www.president.ir/fa/818232014-10-14 11:54:198182414185160574