پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 09 Dec 2021 01:00:45 +0330Thu, 09 Dec 2021 01:00:45 +03302024رونمایی از سامانه جامع گمرکی از سوی معاون اول رییس جمهور صورت گرفت؛با حضور معاون اول رییس جمهور از سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرامرزی) رونمایی شد.با حضور معاون اول رییس جمهور از سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرامرزی) رونمایی شد.<br /> دکتر اسحاق جهانگیری عصر امروز (سه شنبه) به همراه وزیر اموراقتصادی و دارایی با حضور در مرکز همایشهای تخصصی گمرک ایران ضمن رونمایی از این سامانه از بخشهای مختلف بازدید کرد و با توضیحات رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و کارشناسان مستقر در جایگاهها در جریان چگونگی عملکرد، امکانات و مزایای این سامانه جامع قرار گرفت. <br /> برنامه عملیاتی هوشمندسازی موسوم به سامانه جامع گمرکی با هدف سادهسازی رویهها از نیمه دوم سال 1392 آغاز شد و تکمیل، توسعه، تولید و پیادهسازی آن با همکاری پژوهشگاه دانشگاه تهران انجام و از فناوریهای نوین اطلاعاتی و سیستمهای هوشمند جهت تحقق گمرک الکترونیکی بهرهگیری شده است. <br /> امکان پوشش کلیه فرایندها و عملیات ترخیص از لحظه ورود کالا به قلمرو گمرکی تا اتمام تشریفات گمرکی و خروج کالا در سامانه جامع گمرکی فراهم شده که در حال حاضر شامل واردات و صادرات، ترانزیت، اظهار از راه دور، کارنه تیر و سامانه مدیریت اطلاعات میباشد. <br /> پنجره واحد تجارت فرامرزی شامل سامانه جامع گمرکی، اعمال مدیریت ریسک و زمانسنجی ترخیص کالا و افزایش آگاهی و دسترسی اظهارکنندگان کالا به ارزشهای پایه کالا میباشد.<br /> http://www.president.ir/fa/817332014-10-07 18:01:5214185