پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 27 Nov 2021 13:06:33 +0330Sat, 27 Nov 2021 13:06:33 +03302024 بدون مشارکت مردم حل بحران آب امکان ندارد / تلاش داریم موضوع آب را به یک گفتمان اجتماعی تبدیل کنیم* تحولی که در ذهن و عمل سیاست‌گذاران گذشته در زمینه آب، محیط زیست و سد سازی اتفاق افتاده باید برای مردم منعکس شود و فایده آن برای جامعه‌ این خواهد بود که از این به بعد مردم در انتخاب کسانی که می‌خواهند برایشان تصمیم بگیرند، حساسیت بیشتری نشان می‌دهند * اگر در بین جناح‌های سیاسی بر سر مسایل اصلی کشور و دغدغه های عمومی مردم رقابت صورت نگیرد، در چنین حالتی هر روز سیاست‌ورزان به دنبال چالش روی مسایل و موضوعات کم‌ارزش می‌روند * موضوع آب امروز به بحران تبدیل نشده بلکه از آن روزی که تصمیمات غلط در عرصه مدیریت کشمشاور فرهنگی رییس‌جمهوری در نشست مطبوعاتی بحران آب در ایران:سرپرست مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری گفت: تاکنون مسأله آب، گویا مسأله دولت بوده و این دولت بود که هم تصمیمات غلط میگرفت و هم مردم را الزام میکرد که از آن تصمیمات تبعیت کنند، ولی امروز تلاش داریم موضوع و بحران آب را به یک گفتمان اجتماعی تبدیل کنیم چرا که معتقدیم بدون مشارکت مردم امکان ندارد مسأله و بحران آب حل شود و مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری قصد دارد در این زمینه گام بردارد. سرپرست مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری گفت: تاکنون مسأله آب، گویا مسأله دولت بوده و این دولت بود که هم تصمیمات غلط میگرفت و هم مردم را الزام میکرد که از آن تصمیمات تبعیت کنند، ولی امروز تلاش داریم موضوع و بحران آب را به یک گفتمان اجتماعی تبدیل کنیم چرا که معتقدیم بدون مشارکت مردم امکان ندارد مسأله و بحران آب حل شود و مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری قصد دارد در این زمینه گام بردارد. <br /> دکترحسامالدین آشنا مشاور فرهنگی رییسجمهوری و سرپرست مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری در نشست مطبوعاتی بحران آب در ایران که با حضور رییس و نماینده انجمن علمی جامعه شناسی ، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات و اندیشکده تدبیر آب ایران در محل مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل شد،اظهار داشت: حوزه سیاستگذاری عمومی غیرسیاسیترین بخش علوم انسانی است، سیاستگذاری عمومی به دنبال حل مسایل عمومی کشور از طریق مشارکت همگانی است، در مباحث سیاستگذاری عمومی دغدغههای سیاسی، جناحی و قدرت ورزی موضوعیت ندارد بلکه مشارکت همگان برای حل مسایل اساسی کشور مطالبه میشود.<br /> مشاور فرهنگی رییسجمهوری افزود: اگر در بین جناحهای سیاسی بر سر مسایل اصلی کشور و دغدغه های عمومی مردم رقابت صورت نگیرد، در چنین حالتی هر روز سیاستورزان به دنبال چالش روی مسایل و موضوعات کمارزش میروند.<br /> وی خاطر نشان کرد: تلاش مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری بر این است تا مسایل جدی و واقعی کشور را در دستور کار سیاسی، اجتماعی و رسانهای قرار دهد و با دستور کارهای مناسب، جایگاه و اولویت مسایل ملی را ارتقا دهد.<br /> سرپرست مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه بحران آب از مسایلی است که در اقدامات و سیاستگذاریهای گذشته ریشه دارد،اظهار داشت: موضوع آب امروز به بحران تبدیل نشده بلکه از آن روزی که تصمیمات غلط در عرصه مدیریت کشور اتخاذ گردید ،این مسأله به بحران تبدیل گردید و امروز به حدی رسیده که دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت و یا به گردن کسان دیگری انداخت.<br /> دکتر آشنا اظهار داشت: برگزاری نشست هایی مانند نشست آب ،فرهنگ و جامعه ، برای اعلام ضرورت یک توبه دستهجمعی از سیاستگذاریهای غلط، توبه از مدیریتهای بخشی و موردی دیدن مسایل ملی و توبه از عدم تأکید بر رعایت استانداردهای ملی و از همه بالاتر توبه نسبت به بیتوجهی درباره آینده تمدن ایرانی و نسلهای آینده است.<br /> مشاور فرهنگی رییسجمهوری تصریح کرد: اگر آب نباشد، تمدن ایرانی نه در دراز مدت بلکه در میان مدت و با سرعتی غیرقابل تصور رو به ضعف خواهد رفت. <br /> وی با بیان اینکه مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری نهادی دولتی برای ارائه مشورتهای راهبردی به شخص رییسجمهور است ، گفت: در وعدههای دولت تدبیر و امید آمده بود که بدون در نظر گرفتن دیدگاههای نهادهای تخصصی و مدنی، تصمیمات بزرگ گرفته نشود، لذا این جلسه و نشست برای همکاری و مشارکت دادن نهادهای مدنی و تخصصی در یک موضوع ملی تشکیل شده است.<br /> آشنا تصریح کرد: برای حل بحران آب نیازمند مشارکت همه کسانی هستیم که زندگی و محیط زیست آنها تحت تاثیر تصمیمات اتخاذ شده در زمینه آب قرار گرفته است و با تشکیل چنین جلساتی این امکان فراهم میشود که صدای همه آنها به سیاستگذاران و نهاد های مسئول برسد و جلساتی که تا آخر سال با مشارکت انجمن جامعهشناسی، اندیشکده تدبیر آب ایران و انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار خواهد شد، صدای بلند کسانی خواهد بود که تاکنون صدای آنها شنیده نشده است.<br /> وی خاطر نشان کرد: در نشستهای تخصصی باید همه متخصصین و بهرهبرداران واقعی آب در قالب تشکلهای تخصصی خود مشارکت داشته باشند.<br /> مشاور فرهنگی رییسجمهوری اظهار داشت: امیدوارم مرکز بررسیاستراتژیک ریاست جمهوری بتواند نقش رابط را در خصوص مسایل ملی میان متخصصین، انجمنهای علمی و مدنی با تصمیمگیران برقرار کند.<br /> آشنا گفت: تحولی که در ذهن و عمل سیاستگذاران گذشته در زمینه آب ، محیط زیست و سد سازی اتفاق افتاده باید برای مردم منعکس شود و فایده آن برای جامعه این خواهد بود که از این به بعد مردم در انتخاب کسانی که میخواهند برایشان تصمیم بگیرند، حساسیت بیشتری نشان میدهند.<br /> سرپرست مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری تصریح کرد: متأسفانه قصه توسعه کشور از دیدگاه عده ای براساس مهندسی سازه بوده است و امروز زمان آن است و ضرورت دارد که مهندسان در قالب تصمیمات اجتماعی عمل کنند نه مردم در قالب تصمیمات مهندسان. <br /> سرپرست مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: تشکیل این جلسات همچنین می تواند تلنگری باشد به علوم اجتماعی ایران، تا محققین این عرصه به مسایل بومی و واقعی سرزمین خود بیش از پیش توجه کنند.<br /> در این نشست محمدامین قانعیراد از انجمن جامعهشناسی ایران، مهندس اسفندیاری از اندیشکده تدبیر آب ایران و هادی خانیکی رییس انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات در سخنانی دیدگاه های خود را در خصوص بحران آب و ضرورت تعامل دولت ،نهادهای مدنی، علمی و رسانه ای کشور برای غلبه بر این بحران و جلوگیری از گسترش آن مطرح کردند.<br /> سلسله نشست های و میزگردهای تخصصی &laquo;آب، فرهنگ و جامعه&raquo; به عنوان اقدامی مشترک از طرف مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن علمی جامعه شناسی ایران و سازمان مردم نهاد اندیشکده تدبیر آب در قالب چهار میزگرد و 10 نشست تخصصی از اواسط مهرماه تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد.<br /> http://www.president.ir/fa/817052014-10-06 20:25:478170616184160104