پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 01 Dec 2021 01:26:49 +0330Wed, 01 Dec 2021 01:26:49 +03302024 تداوم تحریم ها،ادامه اشتباهی راهبردی علیه ایران است /خاورمیانه تشنه توسعه و خسته از جنگ است/ اجتناب از زیاده خواهی در مذاکرات، ضرورتی تام است/ راه حل اختلافات ،مذاکره و تکریم است نه منازعه و تحریمرییس جمهوری در جمع سران کشورها در سازمان ملل متحد:رییس جمهوری روز پنجشنبه در شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه خاورمیانه تشنه توسعه و خسته از جنگ است، تصریح کرد: اشتباهات راهبردی غرب، خاورمیانه را به بهشت تروریست ها تبدیل کرده است.رییس جمهوری روز پنجشنبه در شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه خاورمیانه تشنه توسعه و خسته از جنگ است، تصریح کرد: اشتباهات راهبردی غرب، خاورمیانه را به بهشت تروریست ها تبدیل کرده است.<br /> حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی با تشریح مواضع اصولی ایران اسلامی در عرصه های منطقه ای و جهانی، به مذاکرات هسته ای اشاره کرد و تداوم تحریمهای ظالمانه علیه ایران را ادامه اشتباهی راهبردی علیۀ یک ملتِ معتدل و مستقل، در شرایط حساس منطقۀ خواند.<br /> رییس جمهوری گفت: ما در یک سال گذشته، به شفافترین گفتوگوها، برای اعتمادسازی در موضوع هسته ای ایران دست زدهایم؛ و نه در اثر تهدید و تحریم که بر مبنای ارادۀ ملت خود، مذاکره جدی و صادقانه را در دستور کار قرار دادهایم زیرا براین باوریم که موضوع هسته ای، یک راه حل، بیشتر ندارد و آن فقط مذاکره است.<br /> دکتر روحانی افزود: اگر برخی که در تخیل خویش، به راههای دیگری میاندیشند، سخت در اشتباهند. هرگونه تأخیر در حصول توافق نهایی، تنها هزینهها را بالا میبرد و این هزینهها نه فقط بر ما، که بر اقتصاد و تجارت طرف مقابل و بر توسعه و امنیت منطقهای تحمیل میشود وهیچکس نباید در این حقیقت تردیدی داشته باشد که مصالحه و توافق با ایران، به نفع همگان، بخصوص کشورهای منطقه است. <br /> رییس جمهوری با ابراز امیدواری به اینکه مذاکرات جاری در فرصت کوتاه باقیمانده، به توافق نهایی بینجامد، گفت: ما به ادامۀ برنامۀ هستهای صلحآمیز خود، شامل اِعمال حق غنی سازی و سایر حقوق هستهای در خاک ایران، در چارچوب مقررات بینالمللی ، مصممیم. ما با انگیزۀ مثبت، حسننیت وجدیت، به تداوم مذاکرات هستهای با کشورهای طرف مذاکره، بر مبنای اعتماد متقابل، رفع دوسویۀ ابهامات، موضع برابر، احترام متقابل و اصول پذیرفته شدۀ بینالمللی، پایبندیم.<br /> دکتر روحانی تاکید کرد: از دیدگاه ما، التزام به تعهدات و اجرای دقیق تفاهمات و اجتناب از زیادهخواهی در مذاکرات، از سوی طرفهای مذاکره&lrm;کننده با ایران، ضرورتی تامّ دارد زیرا توافق نهایی در مورد برنامۀ هستهای صلحآمیز ایران، میتواند سرآغاز همکاری های همهجانبه، در راستای پیشبرد امنیت، صلح و توسعه و در منطقه و جهان باشد.<br /> رییس جمهوری افزود: دستیابی به توافق جامع هستهای با ایران، فرصتی تاریخی برای غرب است که نشان دهد با پیشرفت و توسعه دیگران مخالف نیست و تبعیض در مقررات بینالمللی را دنبال نمیکند این توافق می تواند پیامی جهانی برای صلح و امنیت نیز داشته باشد که راهحل اختلافات، مذاکره و تکریم است نه منازعه و تحریم.<br /> دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سیاست اصولی کشور من، تلاش برای تعامل سازنده با همسایگان بر اساس احترام متقابل و با تأکید بر منافع مشترک است. طرح مسئلۀ سلطۀ ایران بر کشورهای مسلمان منطقه، افسانهای بیش نیست که در قالب پروژه ایرانهراسی در سالهای اخیر برآن دمیده میشود. آنها که در این شیپور میدمند، نیاز به جعل دشمنی موهوم دارند تا تنش را تداوم دهند و با تشدید تضادّ و تفرقه، منابع توسعه ملتها را به انحراف کشند. <br /> رییس جمهوری تصریح کرد: رویکرد اصولی ما، پایان بخشیدن به توهم ایرانهراسی، و زمینهسازی برای مشارکت راهبردی با همسایگان است. <br /> دکتر روحانی افزود: همانطور که در سال گذشته نسبت به توسعه خشونت و افراطیگری هشدار دادم، امسال نیز تأکید میکنم، که اگر رویکرد درست برای مواجهه با این مسئله، اتخاذ نشود، به سمت منطقهای، ناآرام و پرتلاطم با بازتابهای جهانی، خواهیم رفت. راهحل درستِ برخورد با این مسئله مهم، نه از بیرون بلکه با محوریت و ابتکار درونی و البته همکاری های بین المللی قابل تصور است. <br /> رییس شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه افراطی گری به مسئلهای جهانی تبدیل شده است، گفت: برخی از کشورها در پیدایش افراطی گری موثر بوده و در مبارزه با آن ناکام. و اکنون ملتهای ما، تاوان آن را پس میدهند. <br /> دکتر روحانی اظهارداشت: همه آنان که در ایجاد و تقویت این گروههای تروریستی نقش داشتهاند، باید به اشتباهات خود در پدیدار شدن افراطیگری اعتراف، و نه تنها در پیشگاه گذشته که در برابر آینده نیز عذرخواهی کنند.<br /> رییس جمهوری با اشاره به اینکه برای مقابله اصولی با تروریسم، باید ریشههای آن را شناخت و چشمههای آن را خشکاند، گفت : . تروریسم در بستر فقر بیکاری، تبعیض، تحقیر و بی عدالتی میروید و با فرهنگ خشونت رشد میکند و برای ریشه کن کردن آن باید عدالت و توسعه را گستراند و از تحریف ادیان الهی برای توجیه قساوت و بیرحمی جلوگیری کرد. <br /> دکتر روحانی تصریح کرد: اشتباهات راهبردی غرب در مسائل منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز، این نقطه از جهان را به بهشت تروریستها و افراطیون بدل کرده است. تجاوز نظامی به افغانستان و عراق و مداخلاتهای نادرست در تحولات سوریه نمونههای روشنی از این راهبرد غلط در منطقۀ خاورمیانه است. <br /> رییس جمهوری با تاکید بر اینکه "ما همواره معتقد بودیم که دموکراسی، با کولهپشتی، نمیآید؛ دموکراسی، محصول رشد و توسعه است، نه جنگ و تجاوز"، گفت: دموکراسی یک کالای صادراتی نیست که از غرب به شرق تجارت شود. در یک جامعۀ توسعه نیافته، دموکراسی وارداتی، به دولتِ ضعیف، منتهی میشود و، دولت ضعیف هم، به شدت آسیبپذیر. <br /> دکتر روحانی اظهارداشت: وقتی پای ژنرالها به منطقه باز شد، انتظار نداشته باشید دیپلماتها به استقبال آنان بروند. وقتی جنگ شروع شد، دیپلماسی به پایان میرسد. وقتی تحریم آغاز شد، نفرتِ عمیق از تحریمکنندگان هم، شروع میشود. وقتی فضای خاورمیانه امنیتی شد، پاسخ آن هم امنیتی میشود. <br /> رییس جمهوری افزود: منافع کشورهای غربی در این منطقه، در گرو به رسمیت شناختن باورها و خواست مردم منطقه در قالب نظامهای مردم سالار است. <br /> دکتر روحانی گفت: تجربۀ پیدایش القاعده، طالبان و گروههای افراطی اخیر، نشان داد که نمیشود از گروههای افراطی، برای مقابله با کشورهای مخالف، استفاده کرد، و پس از آن، از عوارض پیدایش این افراط، در امان ماند. <br /> رییس جمهوری با اشاره به اینکه اگر چرایی بُروز پدیدۀ کنونی را بهدرستی تحلیل نکنیم، نخواهیم توانست راه حلِ درستِ بُرونرفت از آن را پیدا کنیم، تصریح کرد: امروز هم، دوباره نسبت به خطرِ گسترشِ افراطی گری و همچنین خطرِ درکِ نادرست و برخورد غلط با این پدیده ، هشدار میدهم.<br /> دکتر روحانی با تاکید بر اینکه خاورمیانه، تشنۀ توسعه است و خسته از جنگ، افزود: در منطقۀ ما، سیاستمداران، و نخبگانِ معتدلی وجود دارند که مورد اعتماد ملتهای خویشاند. آنان، نه غربستیزند و نه غربگرا. به نقش استعمار در عقبافتادگی ملتهای منطقه، آگاه ند اما از نقش ملتهای خویش در راه توسعهیافتگی نیز، غفلت نمیورزند؛ غرب را از خطاهایش مبرا نمی کنند، اما به غفلتهای خویش نیز توجه دارند. این نخبگان ، می توانند با جلب اعتماد مردم، قویترین ائتلافهای ملی و بینالمللی علیه خشونت را تشکیل دهند.<br /> رییس جمهوری تصریح کرد: من اعلام میکنم، اگر امروز همۀ توان خود را علیه افراط و خشونت، بهکار نگیریم، و کار را به کاردان نسپریم، فردا جهان برای هیچ کس، جای امنی نخواهد بود.<br /> رییس جمهوری با اشاره به ارائه طرح &laquo;مبارزه با خشونت و افراطی گری&raquo; از سوی ایران و استقبال گسترده از آن گفت : در منطقه پرآشوب و پرتلاطم خاورمیانه، ایران یکی از با ثبات ترین و امن ترین کشورهای این منطقه است. همه کشورهای منطقه باید در نظر داشته باشند که، همه ما در یک کشتی نشستهایم، در مسائل سیاسی و اجتماعی، تا امنیتی و نظامی، همۀ ما نیازمند همکاری های گسترده برای دستیابی به تفاهم مشترک و دائمی هستیم.<br /> دکتر روحانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصهها ، مبنای حل مشکلات را تعامل و اعتمادسازی پایدار میان قدرتهای منطقهای میداند و از هرگونه همکاری میان کشورهای مسلمان برای مبارزه با افراطیگری، تهدید و تجاوز، حمایت میکند و آمادهاست نقش دائمی سازنده و مؤثرِ خود را، ایفا کند.http://www.president.ir/fa/813202014-09-25 18:03:58813268133529287159335