پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irMon, 06 Dec 2021 08:03:46 +0330Mon, 06 Dec 2021 08:03:46 +03302024 ایران می‌تواند مرکز انرژی مطمئنی برای اروپا باشد/ آماده اجرایی شدن شبکه انتقال گاز به اروپا از طریق اتریش هستیم* دکتر روحانی: مناسبات علمی و فرهنگی ایران و اتریش نیز باید همانند سایر عرصه‌ها در شأن این دو ملت بزرگ، ارتقاء ‌یابد * رییس جمهوری اتریش: هدف اتحادیه اروپا این است که در زمینه تأمین انرژی، خطوط متنوعی در اختیار داشته باشد و همکاری با ایران برای اتحادیه اروپا ثمربخش استدکتر روحانی در دیدار رییس جمهوری اتریش:رییسجمهوری بر گسترش همکاریهای اقتصادی میان ایران و اتریش تأکید کرد و گفت: ایران برای تکمیل برنامه توسعه خود در صدد گسترش شبکه راهآهن، توسعه بنادر و صنایع است و در این زمینه از همکاری با اتریش استقبال میکند.رییسجمهوری بر گسترش همکاریهای اقتصادی میان ایران و اتریش تأکید کرد و گفت: ایران برای تکمیل برنامه توسعه خود در صدد گسترش شبکه راهآهن، توسعه بنادر و صنایع است و در این زمینه از همکاری با اتریش استقبال میکند.<br /> حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی عصر سهشنبه به وقت نیویورک (صبح چهارشنبه به وقت تهران) در دیدار رییسجمهوری اتریش با بیان اینکه ایران در زمینه انرژی دارای شرایط بینظیری است به طوری که میتواند مرکز انرژی مطمئنی برای اروپا باشد، گفت: ما آماده اجرایی شدن شبکه انتقال گاز به اروپا از طریق اتریش هستیم.<br /> رییسجمهوری گفت: مناسبات علمی و فرهنگی ایران و اتریش نیز باید همانند سایر عرصهها در شأن این دو ملت بزرگ، ارتقاء یابد.<br /> دکتر روحانی با اشاره به مذاکرات هستهای ایران با 1+5 و تأکید بر دستیابی به توافق نهایی در صورت وجود اراده جدی طرفین، گفت: آنچه برای ایران مهم است، دستیابی به فناوری صلحآمیز هستهای به منظور توسعه کشور است.<br /> رییسجمهوری افزود: ما آماده هستیم در فرصت باقی مانده با طرف مقابل در زمینه هستهای به توافق نهایی دست پیدا کنیم، مهم این است که مسأله باید در چارچوب مقررات بینالمللی و معاهدات ان.پی.تی مورد توجه قرار گیرد.<br /> دکتر روحانی با اشاره به گزارشهای مثبت آژانس بینالمللی هستهای در 12 سال گذشته از فعالیتهای صلحآمیز کشورمان، گفت: اراده مردم و دولت ایران همواره فعالیت در مسیر صلحآمیز بوده است و اتحادیه اروپا و اتریش باید در زمینه دستیابی سریعتر به توافق نهایی مسئولیت خود را به خوبی ایفا کند.<br /> رییسجمهوری تأکید کرد: مطمئناً این توافق به نفع ایران، اتحادیه اروپا و همه طرفهای مذاکرهکننده خواهد بود.<br /> دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح اوضاع عراق و سوریه، گفت: برخی از کشورها فکر میکردند با تزریق کمکهای مالی و تسلیحاتی میتوانند در زمان کوتاهی حکومت سوریه را سرنگون کنند. متأسفانه همین گروهی که امروز در عراق جنایت میکند، ظرف سه سال گذشته در سوریه جنایت میکرد و همزمان با عراق جنایتهایش را در سوریه ادامه میدهد.<br /> رییسجمهوری افزود: اینکه ما یک گروه را مسلح کنیم، آموزش بدهیم، کار اشتباهی است این گروهها گاه با مردم و گاه با نیروهای دولتی میجنگند و نمیتوان با تروریستها جنگید، اما مرکزیت آن کشور را نادیده گرفت.<br /> دکتر روحانی ادامه داد: اگر چه ممکن است به حکومت مرکزی یک کشور انتقاد داشت ولیکن باید اول تروریسم را نابود کرد تا آوارگان به خانههایشان بازگردند و از طریق دمکراتیک هر اقدامی که میخواهند انجام دهند. به نظر من کشورهای فراوانی در مسأله سوریه اشتباه کردند و هنوز هم به نحوی اشتباه خود را ادامه میدهند.<br /> رییسجمهوری اتریش نیز در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه و تاریخی دو کشور از ارتقاء مناسبات اقتصادی، فرهنگی و علمی فیمابین استقبال کرد و گفت: هدف اتحادیه اروپا این است که در زمینه تأمین انرژی خطوط متنوعی در اختیار داشته باشد و همکاری با ایران برای اتحادیه اروپا ثمربخش است.<br /> &laquo;هانس فیشر&raquo; با اشاره به مذاکرات ایران با 1+5 اظهار امیدواری کرد با دستیابی به توافق جامع، زمینه برای افزایش تعاملات میان ایران و اتحادیه اروپا بیش از پیش فراهم شود.<br /> رییسجمهوری اتریش با تاکید بر نقش و جایگاه ایران در مبارزه با تروریسم و تشریح دیدگاههای خود، حضور جمهوری اسلامی ایران در تأمین صلح و ثبات در منطقه را ضروری ارزیابی کرد.<br /> http://www.president.ir/fa/811912014-09-24 01:42:258082581212811852931287159156