پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 27 Nov 2021 11:55:35 +0330Sat, 27 Nov 2021 11:55:35 +03302024متن کامل مصاحبه بعد از نشست با معاونین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری-<p style="text-align: justify;"> <strong>بسم الله الرحمن الرحیم</strong><br /> سال 93 به عنوان سال رونق در بخشهای مختلف کشور که برای کارآفرینی و اشتغال هست باید فعال بشوند و ما بتوانیم رونقی به کل بخش اقتصاد بدهیم و مخصوصاً زمینهای را برای اشتغال جوانان آماده کنیم. این سازمان یکی از بخشهای مهمی هست که میتواند در زمینة اشتغال فعال شود. ضمن اینکه این سازمان هم سازمان فرهنگی هست و هم سازمان اقتصادی و هم میراث فرهنگی ماست. ابتدا سابقة تمدنی این سرزمین و ملت را بیان میکنیم و جهانیان میبینند ایرانیان در طول هزاران سال پیش دارای چه تمدن، فرهنگ، علم، دانش و هنری بودند. در کنار مسائل فرهنگی میتوانیم حرکتهای تاریخی ملت ایران را به دنیا نشان بدهیم. ما باید آثار باقیمانده از دوران مشروطیت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را به گردشگران خارجی و داخلی نشان بدهیم تا جوانان ما و گردشگران خارجی بدانند ملت ما در طول یک قرن گذشته چگونه توانسته تحولات بسیار بزرگ اجتماعی و سیاسی را به وجود بیاورد. <br /> علاوه بر این در بخش صنایع دستی در ایران توانمندی و هنرمندی بسیار زیادی وجود دارد. امروز حدود 2 میلیون نفر در این زمینه مشغول به کار هستند. ما باید این بخش را توسعه بدهیم. زمینهها و امکانات جدیدی را فراهم بکنیم، مخصوصاً در بخش صنایع دستی بانوان ما میتوانند بخش بزرگی از این صنایع دستی را در داخل خانه انجام بدهند، در کنار وظیفة مادریشان میتوانند بار این بخش را برای درآمد خود و عظمت کشور و هم برای صادرات بر دوش بگیرند. در زمینة فرش میبینیم که بانوان ما فعال هستند و در داخل خانهها در زمینة لباس، مخصوصاً لباسهای محلی فعال هستند به ویژه در لباسهایی که دارای هنر فراوانی است و برای صادرات یا فروش در بازار داخلی است.<br /> دولت در همة زمینهها اقداماتی باید انجام بدهد و در زمینة جذب گردشگران خارجی بخشی از آن باید به عنوان صنایع توریستی مورد توجه قرار بگیرد اعم از فرودگاهها، قطار، جادهها، هتلها و زمینههای جذب توریسم از لحاظ تبلیغاتی، سیاسی و اقداماتی که برای ویزا باید انجام بگیرد، در همة این زمینهها دولت فعال خواهد بود، اما عمدتاً بخش خصوصی باید سرمایهگذاری انجام بدهد. <br /> الان ما در برخی شهرها هتل برای اقامت گردشگران خارجی کم داریم. برخی از شهرهای ما به خاطر گردشگران خارجی تا پایان آبان یا آذر همة اتاقهایشان رزرو هست. بحمدلله ما در زمینة گردشگرهایی که برای زیارت میآیند، افزایش خوبی داریم. امسال هم افزایش داشتیم. <br /> آمار گردشگرانی که میآیند آثار فرهنگی این سرزمین، طبیعت زیبای ایران و میراث فرهنگی ما را ببینند افزایش خیلی خوبی دارد. یعنی در دو ماهة اول امسال نسبت به دو ماهة سال گذشته تقریباً 3 برابر شده است و این به معنی رشد و حرکت بسیار مثبتی در این زمینه هست که میتواند اشتغالهای فراوانی را برای ما در داخل کشور ایجاد کند. اما باید سرمایهگذارها سرمایهگذاری بکنند. اتفاقاً سرمایهگذاری در زمینة گردشگری، چه برای گردشگران داخلی و چه گردشگران خارجی پرسود خواهد بود. <br /> در مجموع این سازمان میتواند با برنامههایی که دارد برای صادرات، معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی، اسلامی و انقلابی ما و هم برای رونق صنایع دستی، فعال بشود. ارزآوری ما بیشتر خواهد شد. اشتغال افزایش پیدا خواهد کرد و همان فرهنگ و اقتصادی که امسال باید بیشتر مورد توجه باشد، تحقق پیدا خواهد کرد. اتفاقاً این سازمان میتواند در زمینة فرهنگ و اقتصاد فعال باشد و در اجرای اقتصاد مقاومتی این سازمان باید به وظایف خودش عمل بکند. انشاءالله ما میتوانیم در سایة فعالیت این سازمان و بخش خصوصی شرایط بهتری را برای جذب گردشگر و صادرات بیشتر صنایع دستی و هم برای اشتغال بیشتر جوانهای عزیز فراهم کنیم.<br /> <em><strong>گزارشگر: </strong><br /> با توجه به اینکه ایران از نظر آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی در ردة 15 کشور برتر دنیاست، برنامة دولت برای اینکه بتواند به طور سازماندهی شده از این ظرفیت عظیم استفاده کند و اینها تبدیل به درآمد شود، چیست؟ آیا برنامة بلندمدتی دارید؟ </em><br /> <strong>رئیس جمهور:</strong><br /> برای اینکه از همة این آثار چه مذهبی، چه تاریخی به خوبی استفاده کنیم، دولت باید سرمایهگذاری بکند؛ هم برای حفظ و مرمت این آثار و معرفی این آثار به دنیا که مردم بشناسند و جذب بشوند و هم زمینه برای حضور و ورود گردشگران از لحاظ سیاسی (مسائل مربوط به ورود و خروج آنها به کشور) و همچنین سرمایهگذاریهایی در بخش حمل و نقل و اسکان باید انجام بگیرد. دولت در این زمینه مصمم است و اقدامات خوبی شروع شده است. انشاءالله تعداد زیادی هتل تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد. برای سالهای آینده از سرمایهگذاران بخشهای مختلف مخصوصاً بخشهای خصوصی در این حوزه دعوت میکنم.<br /> دولت هم در این زمینه از طریق صندوق کمک خواهد کرد برای اینکه بتوانیم زمینه را فراهم بکنیم و انشاءالله همینطور که در دو ماهة اول شاهد 3 برابر شدن در بخشی از زمینهها برای جذب گردشگر هستیم، در ادامة سال هم بتوانیم این روند را ادامه بدهیم.<br /> &emsp;</p> http://www.president.ir/fa/808572014-05-26 13:45:167795977957779582045287151631