پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irTue, 24 May 2022 13:13:42 +0430Tue, 24 May 2022 13:13:42 +04302024بازدید دکتر مولاوردی از مرکز ملی مطالعات اعتیادمعاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده روز شنبه از مرکز ملی مطالعات اعتیاد بازدید کرد و با توضیحات کارشناسان ، مدیران و دستاندرکاران این مرکز در جریان جزئیات فعالیتهای مرکز ملی مطالعات اعتیاد قرار گرفت.معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده روز شنبه از مرکز ملی مطالعات اعتیاد بازدید کرد و با توضیحات کارشناسان ، مدیران و دستاندرکاران این مرکز در جریان جزئیات فعالیتهای مرکز ملی مطالعات اعتیاد قرار گرفت.<br /> شهیندخت مولاوردی در این دیدار با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای اساسی فعالیتهای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حمایت و کمک به زنان بهبود یافته از آسیبهای اجتماعی و زنان سرپرست خانوار است، گفت: کارگروههای متعددی به صورت مشترک با دستگاهها و وزارتخانههای یکدیگر و یا اختصاصاً در زیرمجموعه این معاونت مشغول مطالعه و فعالیت برای کمک به وضعیت این دسته از زنان هستند.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار داشت: این بازدید و اطلاعاتی که در حین آن برای ما حاصل شد، کمک خواهد کرد تا در این حوزه حساس یعنی اعتیاد و بویژه آسیبهای ناشی از آن برای زنان، در چارچوب مأموریتهای معاونت، به این مرکز و مجموعه فعالیتهای در حال اجرا در این عرصه کمک بیشتری کنیم.<br /> مولاوردی تصریح کرد: این معاونت از جایگاهی ستادی برخوردار است و به عنوان سیاستگذار، بدون دخالت در عرصههای اجرا و تصدیگری میتواند به خوبی همه ظرفیتهای بخشهای اجرایی در این عرصه را هماهنگ و مدیریت کند.<br /> وی در پایان آمادگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده را در این عرصه اعلام کرد.http://www.president.ir/fa/799262014-08-16 19:16:047992714184156228