پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 05 Dec 2021 12:11:51 +0330Sun, 05 Dec 2021 12:11:51 +03302024 لزوم توجه به سه اصل بنیادین مورد نظر رهبری و عدم توجه به حاشیه‌ها در بخش دوم سخنان دکتر جهانگیری در همایش سفرای ایران در خارج از کشور تاکید شد؛معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه تأمین منافع ملی برای تبیین جایگاه و ایفای نقش ایران را در جامعه جهانی باید اولویت داد گفت: برای دستیابی به این جایگاه باید همان سه اصل بنیادین مورد نظر مقام معظم رهبری یعنی &laquo;عزت، حکمت و مصلحت&raquo; را مبنا قرار داد، نقش محوری دولت را در سیاست خارجی تقویت کرد و به حاشیهها در داخل و خارج هیچ توجهی نداشت .معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه تأمین منافع ملی برای تبیین جایگاه و ایفای نقش ایران را در جامعه جهانی باید اولویت داد گفت: برای دستیابی به این جایگاه باید همان سه اصل بنیادین مورد نظر مقام معظم رهبری یعنی &laquo;عزت، حکمت و مصلحت&raquo; را مبنا قرار داد، نقش محوری دولت را در سیاست خارجی تقویت کرد و به حاشیهها در داخل و خارج هیچ توجهی نداشت .<br /> دکتر اسحاق جهانگیری شامگاه چهارشنبه در بخش دوم سخنان خود در همایش روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که پس از بیان نظرات و دیدگاههای سفرا و وزرای شرکت کننده در این همایش انجام شد، تصریح کرد: دولت مصمم است، اعتدال را در متن برنامههای خود پیش برد و افراطیگری را در سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع به حاشیه براند. <br /> معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه به عنوان ایرانی، به عنوان مسلمان و به عنوان اعضای خانواده دولت، همه ما با مسئولیت های بزرگی رو به رو هستیم، اظهار داشت: یکی از این مسئولیت ها فراهم نمودن فرصتهای مساعد برای توسعه ملی و ارتقای منزلت بین المللی کشور است.<br /> وی همچنین با تاکید بر اینکه باید در پی استقرار و نهادی کردن &laquo;امید&raquo;، &laquo;اعتدال&raquo; و&laquo;تدبیر&raquo; در همه شئون اداره کشور باشیم، افزود: باید کشور را از رکود خارج کنیم و به &laquo;رونق&raquo; برسانیم، نه فقط در اقتصاد که در &laquo;اجتماع&raquo; و &laquo;فرهنگ&raquo; و &laquo;علم&raquo; و &laquo;سیاست&raquo; نیز همینگونه بوده است.<br /> دکتر جهانگیری افزود: رکورد تورمی تنها مسأله اقتصاد کشور در سالهای اخیر نبوده است، بلکه مساله اجتماعی ایران در همه شئون جامعه بوده است.<br /> معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه ما به جامعهای خواهان تحول و اصلاح در منطقهای با جغرافیای سیاسی دستخوش تغییر و جهانی مواجه با تحولات تاریخی رو به رو هستیم، خاطرنشان کرد: نمیتوان ضرورتهای اداره کشور و نیازهای جامعه را که در حماسه مشارکت سیاسی مردم در انتخابات 24 خرداد 92 عیان شد نادیده گرفت و یا به حد سیاست و رقابتهای سیاسی فروکاست.<br /> وی افزود: انتخابات 92 جهت نمای خواست ملی است، خواستی معطوف به دو وجه مشخص؛ گریز از افراط و تصلب و بی تدبیری و تمایل به اصلاح، اعتدال و عقلانیت.<br /> معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: این انتخابات که مرهون تدبیر و دوراندیشی رهبر معظم انقلاب، درک درست و حضور مؤثر شخصیتها و نیروهای سیاسی دلسوز کشور و مشارکت فعال مردم بود، سه اعتماد را به دنبال داشت: اعتماد به نفس مردم، اعتماد مردم به نظام و اعتماد به رویکردهایی که از دل آن دولت تدبیر و امید درآمد و مسئولیت امروز ما ارتقای این سه وجه است.<br /> معاون اول رییس جمهور گفت: این انتخابات سرمایه اجتماعی کشور، یعنی امید به آینده، اعتماد سیاسی و اجتماعی، مشارکت مردم و منزلت ملی را تاحد زیادی ترمیم کرد.<br /> دکتر جهانگیری ادامه داد: متأسفانه سوء عملکردهای گذشته فقط اتلاف منابع طبیعی و مادی نبود، جامعه از تخریب سرمایهاجتماعی زیان بیشتری دید و این یعنی آسیب دیدن اعتماد عمومی و مشارکت عموم در فعالیتهای عقلائی و مستمر و سازمان دهی شده در جامعه و پایین آمدن امید به آینده و میل به فعالیتهای قانونی، اگر چه تخریب سرمایه اجتماعی در ایران از حوزه سیاست و دولت آغاز شده اما آثار آن خیلی زود در اقتصاد ملی، روابط بین المللی و مناسبات اجتماعی و فرهنگی آشکار گردید.<br /> وی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی پایین آسیبهای اجتماعی را بالا میبرد، تصریح کرد: بالارفتن فساد اداری، مفاسد اجتماعی، فرار مغزها و سرمایهها، افزایش هزینههای فرهنگی و اجتماعی توسعه و گسست میان گروهها و اقوام و مذاهب و... حاصل سرمایه اجتماعی پایین است.<br /> معاون اول رییس جمهور از ترمیم سرمایه اجتماعی در ایران و ضرورت توجه به آن به عنوان یک مسئولیت دینی و ملی یاد و خاطرنشان کرد: امید مردم و بازگشت نشاط به جامعه و خارج شدن جامعه از &laquo;انفعال&raquo; و &laquo;تماشاگری&raquo; و روآوردن به &laquo;مشارکت&raquo; و &laquo;حضور موثر&raquo; و &laquo;دلگرمی&raquo; را باید به عنوان دستاوردی ملی و سرمایه ملی پاس داشت.<br /> دکتر جهانگیری خطاب به روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: شما سفیران و نمایندگان ایران باید به این مؤلفههای مهم تغییر در جامعه ایرانی و رویکردها و برنامههای دولت هم به خوبی توجه کنید و هم در فراهم کردن فرصتهای جدید و به تصویر در آوردن انگارههای واقعی از ایران و اسلام و جمهوری اسلامی نقش آفرین باشید .<br /> معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: شما میتوانید و باید از مولدان سرمایه اجتماعی برای کشور باشید و هم از حامیان گروههای مولد سرمایه اجتماعی، مفاخر دینی و ملی، میراث و تمدن و فرهنگ ایرانی و اسلامی ، اندیشهها و دستاوردهای حضرت امام (ره) و انقلاب اسلامی، سرمایه فداکاری و ایثار ملت در دوران دفاع مقدس، شخصیتهای انقلاب و سرمایه های نمادین کشور ، دانشمندان و علما و روشنفکران و هنرمندان ، نهادهای مدنی و سیاسی و ... از جمله سرمایههای اجتماعی این سرزمین که باید در نگاه ملی نمایندگان سیاسی و فرهنگی نظام در خارج از کشور بازشناسانده شوند و مورد حمایت قرار گیرند. <br /> دکتر جهانگیری گفت: دولت نقطه عزیمت خود را حل مسائل ملی با اولویت بندی آنها میداند: بازگشت به نقطه عقلانیت و تدبیر برای بازگرداندن قطار سیاست به ریل منافع ملی و خروج کشور از تورم فراگیر به رونق و تحرک و این فقط یک رویکرد اقتصادی نیست، کشور باید در همه جا از رکود تورمی خارج شود ، نه تنها برای توسعه سرمایه فیزیکی و مادی کشور بلکه برای توسعه سرمایه انسانی ،"سرمایه اجتماعی " و "سرمایه فرهنگی". توسعه همه جانبه کشور بدون توجه به الزامات توسعه سیاسی ،توسعه اجتماعی، توسعه علمی و توسعه فرهنگی ناممکن است.<br /> وی لازمه تحقق و پیشبرد این خواستهها و ضرورتها را، ارتقای جایگاه و منزلت جهانی ایران از طریق کم کردن تهدیدها و تقویت فرصتهای بین المللی، ورود فعال و موثر به عرصه افکار عمومی و حضور سازنده در جامعه بین المللی و پیشبرد منطق گفتوگو و تلاش برای ساختن جهانی امن و عاری از خشونت و افراط دانست و افزود: انزوا در جهان کنونی نه مفید است و نه ممکن و نه مطلوب و جهان واقعی در عین حالی که متأثر از سلطه و سلطهطلبی قدرتهای بزرگ، جنایت آفرینی های دو غده چرکین صهیونیسم و تحجر است ، جایی برای نقش آفرینی و اثر بخشی اسلام رحمانی و جمهوری اسلامی ایران بر پایه گفت و گو ، تعامل و اعتماد سازی در عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و علمی نیز هست. <br /> http://www.president.ir/fa/798882014-08-14 10:19:087988214185156094