پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 18 May 2022 01:41:40 +0430Wed, 18 May 2022 01:41:40 +04302024اقتصاد مقاومتی مستلزم قیام مردم با تدبیر و امید استدکتر نهاوندیان:رییس دفتر رییسجمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود را آغاز یک فصل جدید در اقتصاد ایران دانست و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی مستلزم برخاستن و قیام همراه با تدبیر و امید مردم برای یک حرکت رو به جلو است.رییس دفتر رییسجمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود را آغاز یک فصل جدید در اقتصاد ایران دانست و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی مستلزم برخاستن و قیام همراه با تدبیر و امید مردم برای یک حرکت رو به جلو است.<br /> دکتر محمد نهاوندیان روز سهشنبه در همایش &laquo;تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود&raquo; در جمع اندیشمندان اقتصادی، کارآفرینان، فعالان و سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و اجرایی کشور، گفت: ایرانیان از دیرباز آغاز کاشت و پایان برداشت محصولات کشاورزی را جشن میگرفتند. همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برقرای خروج از رکود، بیشباهت به این جشن نیست.<br /> رییس دفتر رییسجمهور همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود را به مثابه جشن شکر خدا برای به نتیجه رسیدن یک مرحله مهم در برگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد کشور و جشن عزم برای آغاز یک فصل جدید و فصل رویش نو در اقتصاد کشور دانست و گفت: نگاه دولت تدبیر و امید، نگاه توسعه مردممحور است.<br /> دکتر نهاوندیان با بیان اینکه دولت تدبیر و امید، برآمده از ملت تدبیر و امید است، تصریح کرد: با مردم باید تدبیر کرد و امید را باید با مردم زنده نگاه داشت؛ همچنین باید با مردم برخاست، با مردم به حرکت ادامه داد و با مردم به قله پیروزی رسید.<br /> رییس دفتر رییسجمهور همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود را نمادی از نگاه مردممحور دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی مستلزم خواست و قیام مردم برای یک حرکت رو به جلو است در حوزه اقتصاد، خداوند قوام را بر این قرار داده که کار به دست اهل عقل و تدبیر باشد، لازمه اقتصاد مقاومتی، قیام مردم با تدبیر و امید است؛ از اینرو در طراحی سیاستهای خروج اقتصاد ایران از رکود و آغاز فصل رونق، تلاش بر این بوده که از نظرات عالمان و عاملان اقتصاد استفاده شود.<br /> دکتر نهاوندیان مجموعه سیاستهای خروج از رکود را مجموعهای دانست که به طور مرتب باید اشکالات آن برطرف شود.<br /> رییس دفتر رییسجمهور در جمع کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت: عزم ما این است که با هم تدبیر کنیم، با هم امید بیافرینیم و با هم از اعتدال پاسداری کنیم.<br /> http://www.president.ir/fa/798452014-08-12 12:00:4214183