پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 19 May 2022 14:09:01 +0430Thu, 19 May 2022 14:09:01 +04302024 فاجعه غزه ، نه کشتار انسان‌‌‌ها بلکه قتل عام انسانیت استرییس جمهوری در پیامی به اجتماع «کودکان غزه، کودکان ایران»:رییس جمهوری روز پنجشنبه در پیامی به اجتماع &laquo;کودکان غزه، کودکان ایران&raquo;، فاجعه غزه را نه کشتار انسانها بلکه قتل عام انسانیت دانست و تصریح کرد: دولتهای غربی باید برای جلوگیری از این نسلکشی بزرگ ، با کنار گذاشتن منافع و مطامع مادی و سیاسی خود، با مردم و کشورهای آزادی خواه جهان همراهی کنند.رییس جمهوری روز پنجشنبه در پیامی به اجتماع &laquo;کودکان غزه، کودکان ایران&raquo;، فاجعه غزه را نه کشتار انسانها بلکه قتل عام انسانیت دانست و تصریح کرد: دولتهای غربی باید برای جلوگیری از این نسلکشی بزرگ ، با کنار گذاشتن منافع و مطامع مادی و سیاسی خود، با مردم و کشورهای آزادی خواه جهان همراهی کنند.<br /> حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این پیام با اشاره به حمایت کودکان ایران از کودکان غزه که ریشه در تمدن ،فرهنگ و هویت اسلامی و اخلاقمداری و آزادگی ایرانیان دارد، افزوده است: کودکان ایران با این حرکت خود به جهانیان اعلام می کنند که&laquo;کودکان غزه، کودکان ایرانند&raquo;.<br /> متن پیام رییس جمهوری به این شرح است:<br /> <strong>بسمالله الرحمن الرحیم<br /> </strong>تجاوز بیرحمانه، کشتار وحشیانه و به خصوص قساوت روزهای اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و کودکان معصوم و زنان بیدفاع غزه ، ماهیت پلید این رژیمِ کودک کش را بیش از پیش برای جهانیان آشکار ساخت. <br /> بیتردید بمباران مدارس و قطعه قطعه کردن کودکان فلسطینی مصداق کامل و عینی نسلکشی در جهان امروز است؛ فاجعه غزه، نه کشتار انسانها بلکه قتل عام انسانیت است .<br /> عمق این جنایات اتحادی انسانی و اجماعی جهانی میان مردم و کودکان بسیاری از کشورهای دنیا برای حمایت از کودکان غزه بوجود آورده است. چگونه می توان پیکر بیجان و آغشته به خون کودکان بیدفاع را دید و سکوت کرد؟ پیشنهاد ملت ایران برای ساختن &laquo;جهان عاری از خشونت و افراط گری&raquo; که سال گذشته در سازمان ملل متحد مطرح شد، پاسخی بهنگام و مسئولانه در قبال انفعال نهادهای بین المللی در مقابل کشتاری چنین سبعانه بود.<br /> جهانیان می دانند که هیچ منطقی نمیتواند از کشته شدن کودکان بیگناه و بیپناه غزه دفاع کند. کشتار زنان و کودکان بیگناه توسط رژیم صهیونیستی معنایی غیر از عجز اشغالگران قدس شریف در مقابله با مردم مبارز و مقاوم فلسطین ندارد؛ بیشک نام این مردمان به عنوان نماد مقاومت و ظلمستیزی در تاریخ جاودانه خواهد شد.<br /> حمایت مردم و بویژه کودکان ایرانی از کودکان غزه، ریشه در تمدن ،فرهنگ و هویت اسلامی و اخلاقمداری و آزادگی ایرانیان دارد که همواره الگویی برای سایر ملت ها بوده است. کودکان ایران بر مبنای این نگاه بشردوستانه آلام کودکان غزه را آلام خود میدانند و با آنها همدردی میکنند و با اقدام شایسته رسانه ملی در تمهیدِ این اجتماع؛ به جهانیان اعلام می کنند که:&laquo;کودکان غزه، کودکان ایرانند.&raquo;<br /> جهانیان اکنون شاهد دوگانگی در رفتار غرب و برخی نهادهای بینالمللی به مقوله حقوق بشر هستند و سکوت آنها را اینچنین تعبیر کردهاند که معنای حقوق بشر در قاموس آنها صرفاً حمایت از حقوق غربیها است. <br /> صدای شما جوانان و نوجوانان و کودکان ایران، صدای زنده بودن &laquo;وجدان انسانی&raquo; است. صدای محکومیت جنایت و خشونت سازمان یافته دولتی، صدای محکومیت معیارهای دوگانه در مناسبات جهانی، صدای محکومیت بیتفاوتی و بیتفاوتهای جهان است. <br /> صدای شما، &laquo;صدای افکار عمومی&raquo;، صدای جامعه انسانی، صدای جامعه اخلاقی و صدای جامعه اسلامی است. این صدا، صدایی است بلندتر از ظلم ستمکاران و کیست نداند که تنها صداست که میماند.<br /> امروز اگر دولتها و سازمانهای بینالمللی ساکتاند، بچهها و جوانانی که وجدان پاک دارند، صدای مظلومیت مردم فلسطیناند.<br /> صلح و آرامش و پرهیز از جنگ و خونریزی در جهان، خواست اصلی و حق واقعی و مسلم کودکان جهان و نسلی است که بدنبال افقی روشن، انسان محور و اخلاقمدار برای آینده است. انتظار میرود دولتهای غربی نیز در این زمینه منافع و مطامع مادی و سیاسی خود را کنار بگذارند و با مردم و کشورهای آزادی خواه جهان برای جلوگیری از این نسلکشی بزرگ همراهی نمایند.<br /> <strong>حسن روحانی<br /> رییس جمهوری اسلامی ایران</strong><br /> http://www.president.ir/fa/797532014-08-07 18:54:5113287143775