پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 05 Dec 2021 11:51:34 +0330Sun, 05 Dec 2021 11:51:34 +03302024 همکاری مشترک برای توانمندسازی اقتصادی زنان مسلماندر دیدار مولاوردی با دبیر کل سازمان دی 8 تأکید شد؛معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده روز شنبه در دیدار با دبیر کل سازمان دی 8 آمادگی این معاونت را برای همکاری مشترک در جهت یافتن راهکارهایی به منظور توانمندسازی اقتصادی زنان مسلمان بهویژه زنان کشورهای عضو این سازمان اعلام کرد.معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده روز شنبه در دیدار با دبیر کل سازمان دی 8 آمادگی این معاونت را برای همکاری مشترک در جهت یافتن راهکارهایی به منظور توانمندسازی اقتصادی زنان مسلمان بهویژه زنان کشورهای عضو این سازمان اعلام کرد.<br /> شهیندخت مولاوردی به زمینهها و ظرفیتهای بالای همکاری در چارچوب سازمان دی 8 که متشکل از هشت کشور بزرگ اسلامی است، اشاره و ابراز امیدواری کرد: اجرای پروژههای مشترک، موجب ارتقاء جایگاه زن مسلمان در عرصههای منطقهای و بینالمللی شود.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان این مطلب که یکی از محورهای فعالیت این معاونت در عرصه بینالمللی گسترش تعاملات بینالمللی در حوزه زنان با اولویت کشورهای اسلامی است، تصریح کرد: تصحیح نگاه و ارتقاء جایگاه زن مسلمان در دنیا و ارایه چهره واقعی آنان بویژه زن ایرانی از مهمترین اهداف این معاونت در تعاملات بینالمللی است که میتواند در چارچوب کشورهای عضو سازمان دی 8، سمت و سو یافته و اجرایی شود.<br /> مولاوردی کارآفرینی و تشویق زنان کارآفرین در کشورهای اسلامی را یکی از برنامههای معاونت رییسجمهوری در امور زنان و خانواده برای ارتقاء زن مسلمان در عرصههای جهانی ذکر کرد و گفت: این معاونت از توانمندسازی زنان کشورهای اسلامی در چارچوب اجلاس دی8، استقبال میکند.<br /> دبیر کل سازمان دی8 نیز در این دیدار، ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص تاریخچه تشکیل، اجلاسهای برگزار شده و دستاوردهای این سازمان تاکنون، به ظرفیتهای انسانی و اقتصادی کشورهای عضو اشاره کرد و خواستار همکاری مشترک این سازمان با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای بهرهبرداری از این ظرفیتها در جهت ارتقاء جایگاه زن مسلمان شد.<br /> سیدعلیمحمد موسوی تصریح کرد: سازمان دی8 از هر طرح و پروژهای در حوزه زنان بویژه با رویکرد اقتصادی استقبال میکند و همکاری مشترک برای توانمندسازی زنان مسلمان و کارآفرین را از جمله ظرفیتهای خوب همکاری با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دانست.http://www.president.ir/fa/796352014-08-02 18:50:267963414184155408