پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 03 Jul 2022 12:18:54 +0430Sun, 03 Jul 2022 12:18:54 +04302024 دستور رییس جمهوری برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت پیرو ابلاغیه رهبر معظم انقلاب صورت گرفت؛<span style="font-size: 12px;">رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نامهای سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری را بر اساس دستور رییس جمهوری برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.</span><span style="font-size: 12px;">رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نامهای سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری را بر اساس دستور رییس جمهوری برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.</span><br /> در نامه دکتر محمد نهاوندیان آمده است:<br /> سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری جهت برنامهریزیهای لازم، تهیه لوایح مورد نیاز و اقدامات اجرایی ابلاغ میگردد.<br /> 1- کلیه جهتگیریهای اصلی این سیاست کلی در زمینههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد توجه دقیق قرار گیرد.<br /> 2- تسهیل در رشد کمی جمعیت و مهمتر تربیت نسل صالح و کارآمد، مورد تأکید است.<br /> 3- سیاستهای دولت تدبیر و امید در تأمین بیمه همگانی، درمانی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی و اجرای طرح تحول سلامت با جدیت دنبال شود.<br /> 4- رصد مستمر سیاستهای جمعیت با ساز و کار گزارش مستمر دستگاههای ذیربط در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور سامان یابد.<br /> این نامه خطاب به معاون اول رییس جمهور و وزرای کشور، بهداشت و کار صادر شده است.<br /> http://www.president.ir/fa/780112014-05-28 20:55:3613287