پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 09 Dec 2021 02:10:25 +0330Thu, 09 Dec 2021 02:10:25 +03302024افراطی‌گری نباید به هیچ ملیت، تمدن و گروه قومی نسبت داده شودمعاون رییس‌جمهور در نشست «همگرایی علیه افراطی‌گری»:شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده عصر چهارشنبه با حضور در دانشگاه الزهرا در نشست همگرایی علیه افراطیگری (حمایت از دختران ربوده شده نیجریه) شرکت کرد.شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده عصر چهارشنبه با حضور در دانشگاه الزهرا در نشست همگرایی علیه افراطیگری (حمایت از دختران ربوده شده نیجریه) شرکت کرد.<br /> معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در این نشست گفت: کمتر از یکسال پیش به ابتکار رییس جمهور قطعنامه ای علیه افراطیگری و خشونت در سازمان ملل به تصویب رسید.<br /> مولاوردی افزود: طبق مفاد این قطعنامه هرگونه استفاده از خشونت و افراطیگری صرف نظر از هر انگیزهای که در آن باشد محکوم شده است و در آن اشاره شده که خشونت و افراطیگری نگرانی جدی و مشترک همه دولت هاست و هیچ توجیهی برای افراطی گری توام با خشونت صرف نظر از انگیزه آن وجود ندارد. <br /> وی گفت: در این قطعنامه همچنین تاکید شده که افراطیگری توام با خشونت در همه اشکال آن نمی تواند و نباید به هیچ ملیت، تمدن و گروه قومی نسبت داده شود. <br /> معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: نکته مهم که در این قطعنامه بر آن تاکید شده این است که هدف قرار دادن زنان و کودکان نقض حقوق بینالمللی و تلاش برای ممانعت و منحرف ساختن خواست عمومی برای اصلاحات سیاسی، اعتدال و توسعه همه جانبه در جوامع و نیز منحرف کردن تلاشهای معطوف به توسعه است و دولتها باید برای مقابله با افراطی گری خشن در همه اشکال و ظواهر آن و نیز خشونت های فرقهای، متحد شوند. <br /> مولاوردی تصریح کرد: اعمالی مانند ربودن 238 دختر نیجریهای به جرم تحصیل به پای دین و به نام دین نوشته میشود، این در حالی است که دین اسلام با چهره رحمانی و انسانی خود، ارتباطی با اینگونه اقدامات ندارد.<br /> وی ادامه داد: گویا اعضای گروه رباینده دختران نیجریه ای معتقدند که دختران باید به جای مدرسه رفتن ازدواج کنند و آنها را اموال خدا و خود را نماینده خدا بر روی زمین میدانند. این گروه، افراطگرایی و افکار خرافی را با اسلام درمیآمیزد در حالی که اعمال و اهداف آن، ترویج دینستیزی و دینگریزی است.<br /> مولاوردی اضافه کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به محض اطلاع از این جنایت با صدور بیانیهای آن را محکوم کرد و از تمام مسئولان مربوطه و خیرخواهان درخواست کردیم که آنان را به آغوش اسلام و خانواده بازگردانند.<br /> بعد از سخنان معاون رییس جمهور خانم خزعلی رییس دانشگاه الزهرا و سفیر نیجریه نیز به ارائه نظراتی در این خصوص پرداختند.<br /> http://www.president.ir/fa/777692014-05-22 08:11:527776722184151383