پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 27 Oct 2021 23:01:47 +0330Wed, 27 Oct 2021 23:01:47 +03302024 برگزاری نشست مشترک معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور با مشاورین دستگاه‌های اجرایی با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده انجام شد؛دکتر شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده روز سهشنبه در نشست مشترک این معاونت با مشاورین امور زنان وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی کشور در سازمان آمار ایران حضور یافت.دکتر شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده روز سهشنبه در نشست مشترک این معاونت با مشاورین امور زنان وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی کشور در سازمان آمار ایران حضور یافت.<br /> وی در این جلسه ابراز امیدواری کرد که این نشستها زمینهساز ایجاد تعامل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با دستگاههای اجرایی باشد.<br /> معاون رییس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت جایگاه مرکز آمار ایران در برنامهریزیهای کشور گفت: مرکز آمار ایران بسترساز توسعه و پیشرفت کشور است و در این مرکز میتوانیم با برنامهریزی مبتنی بر آمار دقیق، زمینهای برای برطرف کردن چالشها در دستگاههای اجرایی ایجاد کنیم. <br /> مولاوردی اظهار امیدواری کرد که با ایجاد تعامل سازنده بین دستگاههای اجرایی با مرکز آمار بتوان خلأها و نواقص در زمینه آمار را برطرف کرده و به ارتقای جایگاه ایران در گزارشهای توسعه انسانی، توسعه عمرانی و جنسیتی کمک کنیم.<br /> وی افزود: بهرهگیری از قانون بودجه در اجرای برنامههای حوزه زنان و خانواده، بررسی وضعیت موجود شوراهای عالی و عضویت معاونت امور زنان و خانواده در این شوراها برای شرکت در تصمیمگیریهای مرتبط با زنان، تحت پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار و زنان آسیبدیده از آسیبهای اجتماعی و رسیدگی به مشکلات زنان و دختران در مناطق روستایی و محروم و بیمه زنان خانوار از جمله مسائلی است که معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور با بررسیهای کارشناسی در این زمینهها برنامههایی را در دست اقدام دارد.<br /> معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین از همکاری مشاورین امور زنان دستگاههای اجرایی در ایام بزرگداشت مقام زن تشکر کرد و گفت: یکی از برنامههای بزرگداشت مقام زن دیدار زنان نخبه و فرهیخته با مقام معظم رهبری بود که محقق شد و سخنان ایشان در آن جلسه نقشه راهی برای تحقق اهداف مدنظر ما ترسیم نمود.<br /> پیش از سخنان دکتر مولاوردی دکتر عادل آذر رییس مرکز آمار ایران و تعدادی از کارشناسان این مرکز گزارشی در خصوص عملکرد مرکز آمار ایران و آماری از زنان شاغل و بیکار در کشور ارائه کردند. <br /> http://www.president.ir/fa/776442014-05-20 15:28:22776447765522184151197