پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 28 Oct 2021 00:12:18 +0330Thu, 28 Oct 2021 00:12:18 +03302024 امضای 9 سند و یادداشت تفاهم همکاری میان ایران و پاکستانبا حضور دکتر جهانگیری و نخست وزیر پاکستان صورت گرفت؛به منظور تعمیق روابط و تحکیم مناسبات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان 9 سند و یادداشت تفاهم همکاری میان دو کشور به امضا رسید.به منظور تعمیق روابط و تحکیم مناسبات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان 9 سند و یادداشت تفاهم همکاری میان دو کشور به امضا رسید.<br /> با حضور دکتر اسحاق جهانگیری و محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان عصر امروز (یکشنبه)، 9 سند همکاری در زمینههای مختلف از سوی مسئولین دو کشور امضا شد.<br /> یادداشت تفاهم تشکیل کمیسیون عالی مرزی، یادداشت تفاهم همکاری دو جانبه در جهت جلوگیری و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تفاهمنامه فیمابین واحد اطلاعات مالی ایران و واحد نظارت مالی پاکستان در خصوص همکاری در زمینه تبادل اطلاعات مالی مربوط به مبارزه با پولشویی، یادداشت تفاهم همکاریهای آماری ایران و پاکستان، یادداشت تفاهم همکاری در خصوص پیشگیری و مقابله با آلودگی ناشی از کشتیها، برنامه مبادلات فرهنگی، علمی، آموزشی، فنی، بهداشتی، امور جوانان و خانواده، رسانهای و ورزشی، یادداشت تفاهم همکاری ورزشی، موافقتنامه همکاری در زمینه انتقال محکومین، تفاهمنامه همکاری متقابل میان شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی پاکستان اسناد همکاری بودند که از سوی مقامات و مسئولین دو کشور به امضا رسید.<br /> http://www.president.ir/fa/774162014-05-11 20:26:537741931185150861