پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 20 Oct 2021 20:25:33 +0330Wed, 20 Oct 2021 20:25:33 +03302024 دولت به زودی درباره مرخصی زایمان تعیین تکلیف می‌کند امین زاده:معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت : نزدیکترین بخش به دولت و قوه قضائیه دیوان عدالت اداری است که میتواند در احقاق حقوق مردم گامی موثر بردارد. معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت : نزدیکترین بخش به دولت و قوه قضائیه دیوان عدالت اداری است که میتواند در احقاق حقوق مردم گامی موثر بردارد. <br /> الهام امینزاده با حضور در پنجمین نشست مشترک قضات، معاونین، مدیران حقوقی دستگاه اجرایی که در دیوان عدالت اداری برگزار شد، اظهار کرد: این هفته، هفته شهروند و روز دیوان عدالت اداری است، باید بگویم دستگاههای قضایی در زمینه پیشگیری نقش اساسی دارند و در حوزه سلامت در رفاه مردم نیز میتوانند موثر باشند. <br /> معاون حقوقی رئیس جمهوری اضافه کرد: دستگاههای اجرایی زمان اختلاف به هیچ وجه به دستگاه قانونی مراجعه نمیکنند و در واقع بار قضائی دستگاه قضائی را با توجه به تخلفی که دارند اضافه نکرده و در دولت مساله را حل میکنند. <br /> امینزاده ادامه داد: حفظ حقوق بیتالمال و تعهدات در زمینه امور ثبتی و املاک و کاهش ورودی دعاوی امری است که بارها به آن تاکید کردهایم که این امر میتواند در ارتقای تخصص و آگاهی صورت گیرد. <br /> وی خاطر نشان کرد: ما با وزرا در ارتباط هستیم که معاون حقوقی خود را از بین متخصصان انتخاب کنند. <br /> امینزاده گفت: کاهش دعاوی باید به شکل صحیح صورت گیرد همچنین سادهسازی و شفافسازی در موضوعات مختلف و برداشت درست از مسائل حقوقی امری است که از مردم انتظار میرود و باید در حوزه حقوقی با اساتید و کارشناسان مشورت شود و از اظهار نظر آنان بهرهمند شد. <br /> وی خاطر نشان کرد: وزارتخانهها از دستگاههای حقوقی استعلام کنند که در زمینه پیشبینی و کاهش دعاوی کاری اساسی صورت گیرد. <br /> امینازده گفت : موضوع افزایش مرخصی زایمان ازشش ماه به 9 ماه بار شکایت را زیاد کرده که باید فکری اساسی در این باره کرد و این موضوع در دولت مطرح شده است و به زودی در دولت نیز در این رابطه تعیین تکلیف میشود. <br /> معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: قبل از تهیه حقوق شهروندی، استعلاماتی انجام شد و سپس بخشهای مربوط به دستگاههای اجرایی را خواستیم و در حوزه بهداشت و آموزش از آنها پرسیدیم که طبق حق شهروندی چه کارهایی انجام دادهاند. <br /> وی بر رابطه کارشناسی دستگاهها با دولت تاکید کرد و این امر را ضروری دانست. <br /> http://www.president.ir/fa/772242014-04-29 14:54:2814141184