پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 20 Oct 2021 19:22:20 +0330Wed, 20 Oct 2021 19:22:20 +03302024استفاده از ظرفیت دیجیتال در انتشار کتب قانون از برنامه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری استدکتر امین‌زاده در بازدید از نمایشگاه کتابمعاون رییس جمهوری در امور حقوقی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت دیجیتال و ارائه نسخههای مناسب استفاده در تلفن همراه در کتب قانون از برنامههای آینده این معاونت است.معاون رییس جمهوری در امور حقوقی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت دیجیتال و ارائه نسخههای مناسب استفاده در تلفن همراه در کتب قانون از برنامههای آینده این معاونت است.<br /> دکتر الهام امینزاده ظهر امروز (یکشنبه) از غرفههای عمومی و ناشران دانشگاهی بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بازدید کرد.<br /> وی همچنین از غرفه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری نیز بازدید کرد و با توضیحات مسئولان غرفه از تازههای نشر و فعالیتهای بخش انتشارات این معاونت اطلاع حاصل کرد.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری در جریان این بازدید، کتب ارائه شده در نمایشگاه امسال کتاب تهران را متنوع و استقبال بازدیدکنندگان را مطلوب توصیف کرد.<br /> دکتر امینزاده با اشاره به اینکه در غرفه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز کتب متعدد و متنوعی ارائه شده است، افزود: محور برنامههای آینده معاونت استفاده از ظرفیتهای دیجیتالی و ارائه نسخههای مناسب استفاده در تلفن همراه است تا همه بدون نیاز به حمل کتب حجیم و سنگین امکان استفاده بههنگام از قوانین را داشته باشند.<br /> وی ترجمه قوانین داخلی به زبانهای مختلف برای آشنایی دیگران با نظام حقوقی و قوانین جمهوری اسلامی را از دیگر برنامههای معاونت انتشار قوانین عنوان کرد.<br /> معاون حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که برای حمایت از حقوق معنوی چه اقداماتی صورت گرفته است، اظهار کرد: قانون جامعی در اینباره تهیه شده که ضمن بررسی دقیق در کمیسیون لوایح دولت، هنگام طرح در جلسه هیات دولت از حمایت ویژه شخص رییس جمهوری نیز بهرهمند شده است و به زودی به عنوان لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. <br /> http://www.president.ir/fa/772232014-05-04 20:07:3414141184150443