پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 27 Oct 2021 23:51:22 +0330Wed, 27 Oct 2021 23:51:22 +03302024 ظرفیت‌های شورای اجتماعی کشور باید به نفع امور زنان و خانواده استفاده شودمولاوردی:معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در اولین جلسه کارگروه تشکیل، تحکیم و تعالی بنیان خانواده که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد، ضمن اشاره به ظرفیتهای شورای اجتماعی کشور، بر استفاده از آن برای پیشبرد برنامهها و اهداف مربوط به امور زنان و خانواده تاکید کرد.معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در اولین جلسه کارگروه تشکیل، تحکیم و تعالی بنیان خانواده که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد، ضمن اشاره به ظرفیتهای شورای اجتماعی کشور، بر استفاده از آن برای پیشبرد برنامهها و اهداف مربوط به امور زنان و خانواده تاکید کرد.<br /> شهیندخت مولاوردی ضمن تاکید بر همفکری و همگرایی بیشتر اعضای این کارگروه، ابراز امیدواری کرد؛ از فرصت این جلسات برای ساماندهی برنامهها و اصلاح و تکمیل آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به امور زنان و خانواده بهره جسته تا بتوانیم وظیفه اصلی خود را نسبت به ارتقای جایگاه زنان و تقویت بنیان و کارکرد خانواده در کشور انجام دهیم.<br /> http://www.president.ir/fa/771282014-04-29 17:43:477710822184150277