پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 20 Oct 2021 20:14:31 +0330Wed, 20 Oct 2021 20:14:31 +03302024 اهتمام ویژه دولت برای سلامت و امنیت غذایی جامعهرییس جمهوری در جلسه شورای عالی سلامت تشریح کرد:نخستین جلسه شورای عالی سلامت و غذا در دولت یازدهم، صبح امروز (یکشنبه) به ریاست دکتر حسن روحانی رییسجمهوری برگزار و سیاستهایی را در جهت تغذیه سالم و جلوگیری از مخاطرات ناشی از سموم زراعی در تغذیه و محیط زیست در سلامت شهروندان تصویب کرد.نخستین جلسه شورای عالی سلامت و غذا در دولت یازدهم، صبح امروز (یکشنبه) به ریاست دکتر حسن روحانی رییسجمهوری برگزار و سیاستهایی را در جهت تغذیه سالم و جلوگیری از مخاطرات ناشی از سموم زراعی در تغذیه و محیط زیست در سلامت شهروندان تصویب کرد.<br /> حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این جلسه با تأکید بر اهمیت موضوع پیشگیری بر درمان، اهتمام ویژه دولت برای تأمین سلامت و امنیت غذایی در جامعه را خاطر نشان کرد و گفت: دبیرخانه شورای عالی سلامت و غذا باید ضمن برگزاری جلسات کارشناسی دقیق و هماهنگی با رسانهها به ویژه صدا و سیما، نسبت به مدیریت فرهنگ مصرف و آموزش همگانی در مورد سلامت غذایی اقدام کند.<br /> رییسجمهوری تغییر در الگوی تغذیه مردم به سمت الگوی مطلوب را امری بلندمدت توصیف کرد و گفت: شورای عالی سلامت و غذا باید با برنامهریزی صحیح، جامعه را نسبت به کاهش مصرف مواد غذایی خطرزا نظیر روغنهای ترانس و اشباع شده و افزایش مصرف شیر و لبنیات ترغیب کند.<br /> دکتر روحانی ضرورت حضور و مشارکت مردم اعم از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مواد غذایی برای مبارزه با دلایل و عوارض ناشی از سموم و آفتکشها را یاد آور شد و گفت: دستگاههای دولتی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، موسسه ملی استاندارد، سازمان محیط زیست باید بر میزان و کیفیت سم و کود مصرفی که مرتبط با سلامت مردم است، نظارت دقیق و گستردهای داشته باشند.<br /> در این جلسه مقرر شد که دولت از محل منابع قانونی و درآمدی ناشی از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی، به تولیدکنندگان محصولات لبنی یارانه اختصاص دهد تا قیمت این محصولات کنترل شود.<br /> همچنین شورای عالی سلامت و غذا بر تداوم طرح توزیع شیر در مدارس به منظور تأمین کلسیم مورد نیاز کودکانی که در مرحله رشد قرار دارند، تأکید کرد.<br /> از دیگر مصوبات این شورا، تولید محصولات کشاورزی سازگار با محیطزیست و مبارزه با آثار سموم و آفتکشها در کشت محصولات کشاورزی بود.<br /> پیش از سخنان رییسجمهوری، دکتر سید حسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پیشینه شورای عالی سلامت و غذا اشاره کرد و گفت: تأمین سلامت و امنیت غذایی از اولویتهای دولت تدبیر و امید است و این امر نیازمند همکاری همه اجزای نظام و رسانههاست.<br /> دکتر هاشمی گفت: سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همه کشورها برای تأمین سلامت جامعه و ترویج فرهنگ سالم تغذیه بیست تا بیست و پنج درصد است و با توجه به پیامدهای شیوع بیماری به دلیل عدم توجه به مسأله پیشگیری و تغذیه ناسالم، لازم است شورای عالی سلامت که متشکل از دستگاههای مختلف است وارد عمل شده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.<br /> همچنین دکتر دلاوری مسئول دبیرخانه شورای عالی سلامت و غذا در گزارش خود سیاستهای دولت یازدهم در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مثبت خواند و اظهار امیدواری کرد؛ با توجه به اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه کشور، به تدریج از عوارض تغذیه ناسالم، مخاطرات زیست محیطی و آسیبهای روانی در جامعه کاسته شود.<br /> وی با مقایسه آمارهای موجود در خصوص مصرف روغنهای خوراکی، شیر و لبنیات در کشور با استانداردهای جهان و گسترش بیماریهای قلبی و عروقی،سکتههای مغزی و پوکی استخوان، ضرورت کاهش مصرف روغنهای ترانس و اشباع شده و افزایش مصرف شیر و مواد لبنی را خاطر نشان کرد و اقدام دولت در توزیع مجدد شیر در مدارس را برای تأمین سلامت جامعه مؤثر ارزیابی کرد.<br /> در این نشست، مهندس محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی برنامههای این وزارتخانه در افزایش سطح زیر کشت دانههای روغنی سالم نظیر &laquo;کلزا&raquo; و زیتون و نیز تولید لبنیات را تشریح کرد و خواستار تخصیص قسمتی از منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها به این موضوع به منظور افزایش سرانه مصرف شیر در کشور شد.<br /> وی همچنین از طرح سامانهای برای پایش و تجویز سموم و آفتکشها در مزارع و باغات کشور در وزارت جهاد کشاورزی به منظور رعایت همه اصول مرتبط به محیط زیست خبر داد.<br /> دکتر معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست نیز در این جلسه آلودگی آب و خاک کشور به خاطر استفاده نادرست از سموم و پیامدهای آن در تولید محصولات زراعی و لبنی را تبیین کرد.<br /> http://www.president.ir/fa/769782014-04-27 14:41:017697622287150146