پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 27 Oct 2021 23:56:09 +0330Wed, 27 Oct 2021 23:56:09 +03302024 رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برنامه دولت در سال 93 است معاون اول رییس جمهوری در جلسه راه‌های حمایت موثرتر از تولید:معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: هدفگذاری و تلاش دولت در سال 1393 دستیابی به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم در کشور است.معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: هدفگذاری و تلاش دولت در سال 1393 دستیابی به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم در کشور است.<br /> دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری که در جلسه &laquo;بررسی راههای حمایت موثرتر از تولید&raquo; سخن میگفت، برنامههای دولت در حمایت از تولید و صنایع را یادآور شد و گفت: دولت مصمم است تا با استفاده از منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها و درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، چرخ تولید را به عنوان محرک اصلی اقتصاد به حرکت در آورد.<br /> در این جلسه پس از بحث و بررسی سه تصمیم مهم اتخاذ شد. <br /> 1- پس از گزارش وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی از میزان فروش نفت و درآمد ارزی کشور در سال 93 مقرر شد ارز مورد نیاز قطعات و مواد اولیه واحدهای صنعتی به ویژه صنعت خودرو و لوازمخانگی از این به بعد از محل ارز مبادلهای تأمین گردد. <br /> 2- با توجه به بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 مقرر شد کمیتهای با مسئولیت وزیر نفت و عضویت معاونت علمی و فناوری، دبیر کمیسیون شورای اقتصاد، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور و نیز وزارتخانههای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور تشکیل شود. این کمیته ظرف دو هفته امکان استفاده طرحهای مهم و زیربنایی مانند مترو در شهرهای بزرگ، توسعه حمل و نقل ریلی، تولید خودروهای کم مصرف سبک و سنگین، نیز بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولید کشاورزی و دامپروری، برقی کردن چاههای آب کشاورزی و نیز بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی صنعتی را با تأمین بخشی از منابع مورد نیاز توسط وزارت نفت فراهم خواهد ساخت.<br /> لازم به توضیح است در بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال جاری به وزارت نفت اجازه داده شده تا سقف 100 میلیارد دلار به صورت روشهای مختلف تأمین مالی ارزی و ریالی در طرح نفت و گاز و پتروشیمی و نیز کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف صنعت حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان و غیره هزینه کند.<br /> 3- در خصوص منابع حاصل از هدفمندی یارانهها به صورت ذیل عمل خواهد شد: <br /> 1300 میلیارد تومان به وزارت نیرو برای حمایت از تولید برق، 700 میلیارد تومان به جایگاه داران سوخت و مابقی به صورت وجوه اداره شده و کمکهای خدمات فنی و اعتباری و نیز از طریق سیستم بانکی برای طرحهای تولید و سرمایهگذاری به بخشهای تولیدی و خدماتی اختصاص مییابد. همچنین بخشی نیز به صورت کمک به کاهش نرخ تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاری واحدهای تولیدی و خدماتی که در زمینه بهینهسازی انرژی اقدام نمایند اختصاص خواهد یافت.<br /> دستورالعملهای اجرایی این تصمیمات توسط معاونت نظارت راهبردی و وزارتخانههای ذیربط تهیه میشود.<br /> در این جلسه آقایان ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، حجتی وزیر جهاد کشاورزی، آخوندی وزیر راه و شهرسازی، نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، رحمانی فضلی وزیر کشور، زنگنه وزیر نفت، نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی، ستاری معاون علمی و فناوری و سیف رییسکل بانک مرکزی و شریتعمداری معاون اجرایی رییس جمهور شرکت داشتند.<br /> <br /> http://www.president.ir/fa/769322014-04-24 15:14:087693122185150076