پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 21 Oct 2021 03:19:56 +0330Thu, 21 Oct 2021 03:19:56 +03302024 روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا متحول می‌شودرییس جمهوری در دیدار وزیر امور خارجه لتونی:رییس جمهوری در دیدار وزیرامور خارجه لتونی سیاست دولت تدبیر و امید را توسعه روابط با کشورهای دوست و تنش زدایی در عرصه بینالمللی دانست و گفت: حل و فصل مسایل منطقهای و جهانی تنها در سایه همکاری مشترک میان کشورها بدست میآید.رییس جمهوری در دیدار وزیرامور خارجه لتونی سیاست دولت تدبیر و امید را توسعه روابط با کشورهای دوست و تنش زدایی در عرصه بینالمللی دانست و گفت: حل و فصل مسایل منطقهای و جهانی تنها در سایه همکاری مشترک میان کشورها بدست میآید.<br /> حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی با بیان اینکه لتونی از جمله کشورهایی است که جمهوری اسلامی ایران روابط خوبی از گذشته با این کشور داشته است، گفت: ما خواهان توسعه روابط با کشور لتونی هستیم و از طرف جمهوری اسلامی ایران هیچ مانعی برای توسعه روابط وجود ندارد.<br /> دکتر روحانی با اشاره به موقعیت جغرافیایی، ظرفیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حوزه حمل و نقل جادهای و ریلی، گسترش همکاریها در این زمینه را بستری مناسب برای همکاری و اتصال منطقه آسیای مرکزی به اروپا ارزیابی کرد.<br /> رییس جمهوری در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره روابط بسیار خوبی با اتحادیه اروپایی داشته است، به مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای 1+5 اشاره کرد و گفت: در قدم اول مذاکرات و با توسعه روابط بانکی و اقتصادی شاهد تحول در روابط با اتحادیه اروپا هستیم. <br /> دکتر روحانی با بیان اینکه مذاکرات ما تا دستیابی به توافق نهایی و جامع ادامه دارد، گفت: ایران مصمم است تا مذاکرات به سرانجام مطلوب طرفین ختم شود و مطمئنیم این اراده در طرف مقابل هم وجود دارد.<br /> رییس جمهوری به مساله تروریسم و افراطیگری در منطقه و جهان و پیامدهای آن در افغانستان، عراق، لبنان و سوریه را اشاره کرد و گفت: تروریسم و افراطیگری از جمله مسایلی است که نیازمند همکاری همه جانبه همه کشورهاست و ایران آماده گفت و گو، مذاکره و همکاری با لتونی در همه عرصهها بویژه در موضوع مبارزه با تروریسم و افراطیگری است.<br /> دکتر روحانی گفت: در بخش اقتصادی و تعامل بخش خصوصی دو کشور ایران و لتونی آماده است تا با مهیا کردن همه شرایط زمینه برای جذب سرمایهگذاری در دو کشور فراهم شود.<br /> رییس جمهوری با اشاره به ریاست دورهای لتونی در اتحادیه اروپا در سال آینده اظهار امیدواری کرد که ارتباطات دو جانبه ایران و لتونی نزدیکتر شود و این به نفع دو کشور و کل اتحادیه اروپا خواهد بود.<br /> ادگاس رینکه ویچ وزیر امور خارجه لتونی نیز در این دیدار با ابلاغ سلام گرم رییس جمهور کشورش به دکتر روحانی، مذاکرات خود را با مقامات بلند پایه کشورمان خوب توصیف کرد.<br /> وی گفت: لتونی بسیار مشتاق است که روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران در زمینههای اقتصادی، فرهنگی و آموزشی توسعه دهد.<br /> وزیر امور خارجه لتونی با اشاره به ریاست دوره ای کشورش در اتحادیه اروپا در سال آینده اظهار امیدواری کرد همکاری ایران در سطح دو جانبه و در چارچوب اتحادیه اروپا توسعه یابد.<br /> وی موفقیت و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هستهای را تحسین کرد و گفت: امیدوارم در این زمینه موفقیت جامع و کامل در مذاکرات هستهای ایران حاصل شود و فصل تازهای نیز برای همکاری بین اتحادیه اروپا و ایران آغاز شود.<br /> وی در ادامه با بیان اینکه برای مبارزه با تروریسم بینالمللی همه باید متحد شویم گفت: متأسفانه تروریسم به منطقه ما هم سرایت کرده و مشکلاتی را بوجود آورده است.<br /> http://www.president.ir/fa/769152014-04-23 19:29:22769137692531287150023