پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 27 Oct 2021 23:21:58 +0330Wed, 27 Oct 2021 23:21:58 +03302024 دولت تدبیر و امید به نقش زنان در توسعه پایدار اهتمام داردمولاوردی در اختتامیه نمایشگاه نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار:معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار کرد: رسیدن به اهداف و سیاستهای نظام در عرصه فرهنگ و اقتصاد و سیاستهای کلی نظام و نیز تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مستلزم نقشآفرینی شایسته زنان در جامعه است.معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار کرد: رسیدن به اهداف و سیاستهای نظام در عرصه فرهنگ و اقتصاد و سیاستهای کلی نظام و نیز تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مستلزم نقشآفرینی شایسته زنان در جامعه است.<br /> شهیندخت مولاوردی در اختتامیه اولین نمایشگاه نقشآفرینی زنان در توسعه پایدار با اشاره به اینکه زنان نیمی از سرمایههای انسانی کشور هستند، گفت: امروز توسعه کشورها متکی به منابع طبیعی نیست، بلکه نیروی انسانی عامل اصلی پیشرفت جوامع است.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده لزوم قرار گرفتن زنان در جایگاه اصلی و شایسته خود را یادآور شد و افزود: در جوامعی که عدالت در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی به حاشیه رانده میشود، انواع نابرابریها، تبعیضها و خشونتها بروز و ظهور مییابد.<br /> وی با تأکید بر اهمیت نقشآفرینی زنان در توسعه پایدار، رعایت اصل شایستهسالاری بدون تبعیض از سوی دولت تدبیر و امید را خاطر نشان کرد و خواستار استفاده از استعدادها و ظرفیتهای زنان در جامعه شد.<br /> وی اضافه کرد: امیدواریم برپایی نمایشگاه نقشآفرینی زنان در توسعه بتواند عامل توان افزایی زنان و مقدمهای برای حضور آنها در سپهر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور باشد.<br /> مولاوردی آمادگی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری را برای تشکیل دبیرخانهای به منظور فعالیت و برنامهریزی برای اموری نظیر برپایی نمایشگاه با محوریت زنان اعلام کرد.<br /> http://www.president.ir/fa/769042014-04-23 14:53:057687114184149986