پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 20 Oct 2021 21:10:04 +0330Wed, 20 Oct 2021 21:10:04 +03302024 تشکیل مجمع رفاهی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقلدر نخستین نشست مشترک مسئولین رفاهی دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مستقل تصویب شد:در نخستین مجمع رفاهی وزارتخانهها و سازمانهای مستقل، تشکیل مجمع رفاهی مشترک سازمانها و نهادهای دولتی به تصویب اعضا رسید.در نخستین مجمع رفاهی وزارتخانهها و سازمانهای مستقل، تشکیل مجمع رفاهی مشترک سازمانها و نهادهای دولتی به تصویب اعضا رسید.<br /> دکتر عبدالخلیل معظمزاده معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری در این نشست که پیش از ظهر امروز (سهشنبه) به میزبانی اداره کل رفاه و درمان نهاد ریاست جمهوری برگزارشد بر توزیع عادلانه تسهیلات رفاهی با هدف حفظ کرامت و افزایش انسجام کارکنان تاکید کرد و گفت: اگر کارکنان دستگاهها از تسهیلات رفاهی مطلوب برخوردار باشند انرژی و تعهد بیشتری برای تحقق اهداف سازمان میگذارند و خانوادههایشان نیز آنها را حمایت خواهند کرد.<br /> وی با اشاره به سیاستهای دولت در ایجاد احساس رفاه و آرامش برای کارکنان دستگاههای دولتی تصریح کرد: درآمد به تنهایی نمیتواند احساس رضایت را در کارمند ایجاد کند بلکه این حس ناشی از حفظ کرامت و توجه به همه نیازهای انسانی است.<br /> در این جلسه هدف از تشکیل مجمع رفاهی مشترک دستگاهها ایجاد بانک اطلاعات جامع از امکانات رفاهی وزارتخانهها و سایر دستگاههای دولتی و حکومتی، تهیه روزشمار فعالیتهای رفاهی و فرهنگی دستگاهها در طول سال، استفاده از شیوههای جدید برای اطلاعرسانی سریع و مناسب از برنامههای رفاهی و مناسبتهای فرهنگی و تلاش به منظور استفاده بیشتر از امکانات و تسهیلات رفاهی است که به طور پراکنده در اختیار دستگاههای مختلف میباشد، عنوان شد.<br /> همچنین در این جلسه نائینی مدیر کل رفاه، تعاون و بهداشت نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه ایجاد آرامش روانی و فضای کار و زندگی مناسب میتواند علاوه بر رضایتمندی کارکنان دستگاههای دولتی در افزایش راندمان کاری آنان نیز نقش مهم و تأثیرگذاری داشته باشد، گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید شاهد همافزایی و ایجاد فضایی سرشار از امید و آرامش در کارکنان نهاد ریاست جمهوری بودهایم ودر این راستا علیرغم گذشت زمان اندکی از برنامهریزیها و اجرای تدابیر جدید، شاهد توسعه و رشد 2 برابری مادی و معنوی در خدمترسانی به کارکنان در حوزههای فرهنگی و رفاهی نهاد ریاست جمهوری هستیم.<br /> وی همچنین ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و برنامهریزیهای انجام شده در راستای ایجاد نشاط سازمانی، سلامت جسم و روح و افزایش بازدهی کاری و سلامت محیط کار در نهاد ریاست جمهوری اظهار امیدواری کرد مجمع رفاهی وزارتخانهها و سازمانهای مستقل موجب ایجاد همگرایی و همافزایی و وحدت رویه در تمامی وزارتخانهها و سازمانها شده و در آینده شاهد اثربخشی بیشتری از این مجمع باشیم.<br /> http://www.president.ir/fa/768102014-04-22 12:56:267686514184149953