پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 09 Dec 2021 02:12:52 +0330Thu, 09 Dec 2021 02:12:52 +03302024 اینکه برخی حضور زنان در صحنه را تهدید احساس می کنند غلط استرییس جمهوری در همایش زنان، نقش آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ:رییس جمهوری در ادامه سخنان خود در همایش زنان، نقش آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت: زنان ایرانی در فراز و نشیب های تاریخی مشکلات فراوانی داشتهاند و این مشکلات هنوز به اتمام نرسیده است. رییس جمهوری در ادامه سخنان خود در همایش زنان، نقش آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت: زنان ایرانی در فراز و نشیب های تاریخی مشکلات فراوانی داشتهاند و این مشکلات هنوز به اتمام نرسیده است. <br /> حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی با بیان اینکه زنان در دوران حاکمیت سنت، گونهای از مشکلات را داشتند و گرفتار بودند و در زمان ظهور و بروز تجدد و مدرنیته نیز از سوی دیگر مبتلا به مشکلات شدند گفت: در آن زمان زنان را در پستو کردند و این چنین مقام، شأن و موقعیت زن را فرو کاستند و در زمان تجدد هم عدهای خواستند زنان بازیچه و ابزار دست مردان قرار گیرند.<br /> رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در هر دو دوره به بانوان و زنان ما ظلم شد، ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب قدمهای مهمی بر مبنای معیارهای احکام خدا برداشته شد.<br /> دکتر روحانی با اشاره به اینکه قرآن در عبادت، قنوت، خضوع و خشوع زن و مرد را در کنار یکدیگر قرار میدهد، تصریح کرد: آنها که از آزادی زن به معنای مشروع اسلامی و از حضور و تعالی زن میترسند و یا ایده و اعتقادی دارند، این اعتقاد غلط را پای دین و قرآن و اسلام ننویسند. <br /> رییس جمهوری در توضیح مقام و مسئولیت مادری زن گفت: درست است که مادری و مقام مادری مقام بسیار شایسته و والایی است و در آن تردیدی نیست، اما مگر پدری که به جامعه میآید وظیفه پدری یا حق و مسئولیت پدری را فراموش میکند؟ مادر هم اگر به جامعه آمد مسئولیت مادری و وظیفه مادری را فراموش نخواهد کرد. <br /> رییس قوه مجریه با بیان این که درست است هیچ وظیفه و رسالتی را بالاتر از تربیت فرزندان و انسان ها نمیتوانیم قرار دهیم، این سوال را مطرح کرد که آیا تربیت فرزندان و رسیدگی به امور خانه و رئیس خانه بودن با حضور در جامعه و رسالتهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در تضاد است؟ آیا تنها خانه مامن زنان است؟ <br /> دکتر روحانی سپس تأکید کرد: ما این امنیت را باید به اداره، جامعه، خیابان و همه جای کشور گسترش دهیم. ما وقتی به تاریخ 4 و 5 دهه گذشته، در دوران نهضت اسلامی و پس از انقلاب نگاه میکنیم میبینیم زنان جامعه به عنوان انسانهایی که مبارز بودند، در برابر استبداد و رژیم استبدادی ایستادگی و مقاومت کردند، صبور و استوار بودند، به عنوان همسران و مادران رزمندگان و شهیدان و جانبازان و آزادگان با صبر و ایستادگیشان به همه روحیه دادند و کشور را از تجاوز متجاوزان نجات دادند. <br /> رییس جمهوری با تشریح اینکه زنان، انسانهای هوشمندی هستند که با تلاش و استعدادشان در دانشگاه و مدرسه و صحنههای بیمارستان و کارخانه و همه جا حضوری موثر و تأثیرگذار یافتند این سوالات را مطرح کرد که امروز در کجا هست که حضور زنان را احساس نمیکنیم؟ در مدرسی دانشگاه، معلمی مدرسه و دبیرستان، در مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاهها و مطب پزشکان، و بیمارستانها؟ کجا هست که زنان والا و شریف ما حضور ندارند؟ چرا برخی حضور زن را تهدید احساس میکنند؟ زن چه تهدیدی است؟ این غلط است، زنان خود خواستار عفت جامعه هستند.<br /> <br /> <strong>حضور گسترده زنان در صحنه های اجتماعی فرصت است نه تهدید</strong><br /> رییس جمهوری در ادامه گفت: تردید نکنید که حضور گسترده زنان در صحنههای اجتماعی تهدید نیست بلکه فرصت است.<br /> دکتر حسن روحانی افزود: اگر اشکالی در گوشهای وجود دارد به خود بانوان واگذار کنید و بگذارید خود آنان مشکل را برطرف کنند و با خشونت، تکبر و تبختر با زنان جامعه ما برخورد نکنید.<br /> رییس شورای انقلاب فرهنگی تأکید کرد: ما نه فرهنگ خشونت و نه خشونت فرهنگی، نه تبعیض فرهنگی و نه فرهنگ تبعیض، نه افراط فرهنگی و نه فرهنگ افراط را برای جامعه زنانمان نخواهیم پذیرفت.<br /> دکتر روحانی با بیان اینکه امروز زنان ما در تمام صحنهها با وقار، با کرامت، با شخصیت و با عفاف همانند مردان فعالیت میکنند گفت: مگر میتوان نیمی از جامعه را فراموش کرد و 50 درصد اعضای جامعه را به گوشهای راند و در حاشیه گذاشت.<br /> رییس جمهوری با تأکید براینکه زنان باید دارای فرصت، مصونیت و حقوق اجتماعی برابر باشند و ما برای رسیدن به مقصد راهی طولانی در پیش داریم گفت: اقدامات ارزشمندی برای زنان در زمینه علم و دانش و تحصیل و اشتغال و تحقیق فراهم شده است و امروز زنان در همه بخشهای فرهنگی و اقتصادی حضور دارند. <br /> رییس قوه مجریه با تشریح حضور گسترده زنان در همه بخشهای مختلف جامعه گفت: در کدام فیلم است که حضور برجسته زنان را در نقش بازیگر، کارگردان، محقق و فیلمنامهنویس شاهد نباشیم و یا در کدام دانشگاه و دبیرستان و محل آموزشی است که حضور زنان معلم و مدرس را مشاهده نکنیم. در کدام کارخانه و صحنه کار مخصوصاً در شرایط فعلی پیشرفت و تکنولوژی و کسب و کار حضور زنان را نمیبینیم؟ <br /> دکتر روحانی با اشاره به اینکه امروز دنیای فناوری الکترونیک راه را برای پیشرفت زنان همواره کرده در حالی که تا دیروز این مفاهیم مانند تجارت الکترونیک وجود نداشت گفت: امروز علم و تکنولوژی صحنههای بیشتری برای زنان فراهم کرده است اما امروز بنا نداریم از الگوی غرب در موضوع زنان تبعیت کنیم. <br /> http://www.president.ir/fa/767622014-04-20 12:16:1576761767651416287149822