پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 08 Dec 2021 07:51:22 +0330Wed, 08 Dec 2021 07:51:22 +03302024 آیین‌نامه اجرایی نحوه خرید خدمات سلامت توسط سازمان بیمه سلامت تصویب شددر جلسه امروز هیأت دولت:هیأت دولت صبح امروز چهارشنبه به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییسجمهوری تشکیل جلسه داد و مهمترین مسائل و مباحث روز کشور از سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.هیأت دولت صبح امروز چهارشنبه به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییسجمهوری تشکیل جلسه داد و مهمترین مسائل و مباحث روز کشور از سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.<br /> در این جلسه، آییننامه نحوه برگزاری گردهماییهای بینالمللی، اصلاح و تغییراتی در چگونگی برگزاری همایشهای بینالمللی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انجام شد.<br /> همچنین در جلسه امروز آییننامه اجرایی نحوه خرید خدمات سلامت توسط سازمان بیمه سلامت ایران از مراکز و مؤسسات ارایه دهنده خدمات و مراقبتهای سلامتی دولتی و غیردولتی برای ارتقای سطح سلامت بیمهشدگان تحت پوشش و افزایش و تسهیل دسترسی آنها به خدمات مذکور به تصویب هیأت وزیران رسید.<br /> اصلاح آییننامه اجرایی مربوط به نحوه اجاره غرفههای پایانههای مسافربری و تمدید قرارداد آن از دیگر مصوبات هیأت وزیران بود.<br /> http://www.president.ir/fa/765602014-04-09 14:34:457656822185149337