پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 07 Jul 2022 12:58:05 +0430Thu, 07 Jul 2022 12:58:05 +04302024متن کامل سخنرانی‌ در دیدار با برخی از رهبران‌ جامعه‌ اسلامی ‌امریکا -<p style="text-align: justify;"> <strong>بسم الله الرحمن الرحیم<br /> الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین </strong><br /> سلام و خیرمقدم محضر علما، بزرگان، صاحبنظران و مبلغین جامعۀ امریکا عرض میکنم. در آغاز میخواهم چند جملهای عرض کنم و بیشتر از نکاتی که عزیزان بیان میدارند استفاده و بهرهبرداری کنم.<br /> ضمن اینکه در دنیای امروز تبلیغ دین بسیار آسان شده، اما همزمان بسیار سخت و مشکل شده است. از یک طرف ما با یک تمدن جدید مواجه شدهایم، برخی آن چنان با این تمدن جدید برخورد کردهاند که گویی سراسر آن ضد دین و کفر است و گویی هر چیز که جدید و نو است و با سنتها و زندگی معمولی و آداب مرسوم در تباین است، ضد دین، وحی و آسمان است؛ برخی هم در برابر تمدن جدید آن چنان هضم و دچار خودباختگی شدهاند که فکر میکنند از اسلام، صرفاً جز مناسک و عبادات، چیز دیگری در دنیای امروز نباید مورد بهرهبرداری و استفاده قرار بگیرد.<br /> پس از یک طرف در برابر تمدن دنیای امروز، جامعه اسلامی و نسل جوان ما دچار افراط یا تفریط شد و از طرف دیگر در سالها و دهههای اخیر یک نوع افراط یا قرائتی از اسلام در برخی از جوامع تبیین شد که گویی در اسلام، بابی جز جهاد وجود ندارد و جهاد را هم آن گونه که خود میخواهند تفسیر کردند؛ بدین معنا که هر کس با نظر آنها موافق نیست، باید با بدترین شکل او را وادار به موافقت کنند یا او را حذف فیزیکی کنند و از روی زمین بردارند. <br /> متاسفانه کشتن آدمها تبدیل به کار نیک شده است. ایجاد رعب و وحشت در میان جوامع، به یک شیوهای به تعبیر آنها برای ترساندن کفر یا تسلیم کفر در برابر اسلام تبدیل شده است و جوامع اسلامی را دچار مشکلات فراوان کردهاند. <br /> امروز در دنیای اسلام و در منطقه حساس خاورمیانه، بزرگترین گرفتاری ما بعد از مداخلات خارجی، افراطگرایی، خشونت و تروریسم است که متأسفانه این افراط، خشونت و ترور گاهی با نام دین و به اسم جهاد ترویج شده است و عدهای هم در پشت پرده اینها را تشویق کردهاند. امروز همین گروههایی که ابتدا میگفتند ما باید بجنگیم و مبارزه کنیم تا کفر را برداریم، در داخل جهان اسلام شروع به کشتن یکدیگر کردهاند. <br /> شما امروز در برخی از کشورهای اسلامی میبینید که بخشی بخش دیگر را به بهانههای مختلف و با نامهای مختلف از پا درمیآورند. گاهی به عنوان حمایت از شیعه و گاهی به عنوان حمایت از سنی، که بیتردید آن کسی که دست به این کارها میزند شیعه، سنی و مسلمان واقعی نیست یا فردی است که از دین اطلاعی ندارد و یا تحت تأثیر عوامل دیگر قرار گرفته است. <br /> پس در دنیای امروز ضمن اینکه از جهاتی تبلیغ دین برای ما سهل و آسان شده است، اما مشکلات فراوانی هم پیش پای ما قرار گرفته است. من فکر میکنم در فرصتهای آینده ما باید کاری کنیم که از تجربۀ یکدیگر استفاده کنیم. مبلغینی که در کشورهای مختلف با فرهنگهای مختلف مواجه بودهاند و شیوههای مختلف را برای تبلیغ دین ترویج کردهاند، باید موفقیتها، نقاط قوت و کاستیهایشان را مطرح کنند. <br /> ما نیز اینها را در کنار هم جمعبندی کنیم، به چارچوبها و فرمهایی مبدل کنیم که همه از آن استفاده کنیم و از بهترین راه برای ترویج دین استفاده کنیم و بدانیم با چه زبان و منطقی جلوی انحرافها و مشکلاتی که امروز در راه معرفی چهرۀ اسلام مطرح شده است را بگیریم.<br /> متأسفانه امروز اسلامهراسی در دنیا به عنوان یک شیوه مطرح شده است و شاهد این اسلامهراسی عمدتاً آن گروههای افراطی میباشند که از اسلام واقعی بیخبر هستند. <br /> من به خاطر این که فرصت این جلسه محدود است، ضمن تشکر فراوان از حضور شما عزیزان در این جمع و از سفیر محترم که این اجتماع را برگزار کردند که برای ما انشاءالله خیر فراوانی خواهد داشت. میخواهم در این فرصت باقی مانده از نظرات و افکار شما استفاده و بهرهبرداری کنم، با توجه به اینکه وقت ما محدود است و باید به ملاقات بعدی برسم. انشاءالله بتوانیم از این فرصت ما استفاده کنیم.<br /> <strong>والسلام علیکم و رحمة الله و برکاتة</strong></p> http://www.president.ir/fa/726932013-09-25 19:07:227169872016164229287143134