پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irMon, 04 Jul 2022 16:37:50 +0430Mon, 04 Jul 2022 16:37:50 +04302024 انتصاب دبیر و اعضای شورای درمان نهاد ریاست جمهوریدر احکامی جداگانه از سوی مرتضی بانک انجام شد؛مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در احکامی جداگانه دکتر محمدرضا اکبری را به سمت &laquo;دبیر و عضو شورای درمان نهاد ریاست جمهوری&raquo; و آقایان دکتر سعید سرکار، دکتر سیدمهدی رضایت، دکتر سیدمحمد اکرمی را به عنوان &laquo;اعضای شورای درمان نهاد ریاست جمهوری&raquo; منصوب کرد.مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در احکامی جداگانه دکتر محمدرضا اکبری را به سمت &laquo;دبیر و عضو شورای درمان نهاد ریاست جمهوری&raquo; و آقایان دکتر سعید سرکار، دکتر سیدمهدی رضایت، دکتر سیدمحمد اکرمی را به عنوان &laquo;اعضای شورای درمان نهاد ریاست جمهوری&raquo; منصوب کرد.<br /> متن حکم معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری برای دکتر محمدرضا اکبری بدین شرح است:<br /> <strong>بسمه تعالی<br /> جناب آقای دکتر محمدرضا اکبری<br /> سرپرست محترم مرکز بهداشت و درمان نهاد ریاست جمهوری<br /> سلام علیکم؛</strong><br /> احتراماً، با توجه به توانمندیهای تخصصی و تجارت ارزشمند جنابعالی در حوزه سلامت، به موجب این حکم به عنوان &laquo;دبیر و عضو شورای درمان نهاد ریاست جمهوری&raquo; منصوب میگردید.<br /> امیدوارم با حضور جنابعالی در شورای درمان نهاد ضمن بهرهگیری از همه تلاشها و استعدادهای موجود، شاهد ارتقاء سطح سلامت همکاران و خانواده محترم ایشان باشیم.<br /> امید است با عنایات الهی و بهرهمندی از استعدادهای موجود، در انجام وظایف و حسن جریان امور، افزایش بهرهوری در رضایتمندی شغلی کارکنان، اثربخشی، کارآیی و توانمندسازی نیروی انسانی در بدنه نهاد ریاست جمهوری در پرتو رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و مؤید باشید.<br /> <strong>مرتضی بانک</strong><br /> همچنین متن حکم مرتضی بانک برای اعضای شورای درمان نهاد ریاست جمهوری به شرح ذیل است:<br /> <strong>بسمه تعالی<br /> جناب آقای دکتر سعید سرکار<br /> جناب آقای دکتر سیدمهدی رضایت<br /> جناب آقای دکتر سیدمحمد اکرمی<br /> سلام علیکم؛</strong><br /> احتراماً، با توجه به توانمندیهای تخصصی و تجارت ارزشمند جنابعالی در حوزه سلامت، به موجب این حکم به عنوان &laquo;عضو شورای درمان نهاد ریاست جمهوری&raquo; منصوب میگردید.<br /> امیدوارم با حضور جنابعالی در شورای درمان نهاد ضمن بهرهگیری از همه تلاشها و استعدادهای موجود، شاهد ارتقاء سطح سلامت همکاران و خانواده محترم ایشان باشیم.<br /> امید است با عنایات الهی و بهرهمندی از استعدادهای موجود، در انجام وظایف و حسن جریان امور، افزایش بهرهوری در رضایتمندی شغلی کارکنان، اثربخشی، کارایی و توانمندسازی نیروی انسانی در بدنه نهاد ریاست جمهوری در پرتو رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و مؤید باشید.<br /> <strong>مرتضی بانک</strong><br /> http://www.president.ir/fa/721922013-10-08 14:35:2821184