پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 03 Jul 2022 13:29:42 +0430Sun, 03 Jul 2022 13:29:42 +04302024 انتصاب اعضای کارگروه داخلی هیأت نظارت بر سفرهای خارجی نهاد ریاست جمهوریاز سوی مرتضی بانک صورت گرفت؛معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در حکمی اعضای کارگروه داخلی هیأت نظارت بر سفرهای خارجی نهاد ریاست جمهوری را منصوب کرد.معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در حکمی اعضای کارگروه داخلی هیأت نظارت بر سفرهای خارجی نهاد ریاست جمهوری را منصوب کرد.<br /> متن حکم مرتضی بانک بدین شرح است؛<br /> <strong>بسمه تعالی<br /> جناب آقای عبدالخلیل معظمزاده<br /> معاون محترم پشتیبانی و تحول اداری<br /> جناب آقای خان کرمی<br /> مشاور محترم نهاد و رییس مرکز حراست<br /> جناب حجتالاسلام والمسلمین حاج آقا اکرمی<br /> رییس محترم شورای فرهنگی<br /> جناب آقای بهمن حسینپور<br /> معاون محترم مراسم و تشریفات<br /> سلام علیکم</strong><br /> نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم و در راستای اجرای &laquo;تبصره یک &ndash; ماده سه فصل اول &ndash; آیین نامه قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی&raquo;، به عنوان عضو &laquo;کارگروه داخلی &ndash; هیأت نظارت بر سفرهای خارجی نهاد ریاست جمهوری&raquo; منصوب میشوید.<br /> انشاءالله ضمن لحاظ اجرای دقیق آییننامه و با هماهنگی و تعامل سازنده با سایر واحدها، کلیه سفرهایی که در جهت دستیابی به اهداف، وظایف و مأموریتهای محول صورت میگیرد با رعایت صرفه جویی در نفر روز اعزامی و با تشریک مساعی سایر اعضاء &laquo;کارگروه&raquo;، به نحو شایسته مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.<br /> <strong>مرتضی بانک<br /> </strong>http://www.president.ir/fa/712742013-09-16 13:02:1521184