پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 22 Jan 2022 22:19:38 +0330Sat, 22 Jan 2022 22:19:38 +03302024 تودیع و معارفه رییس سازمان حفاظت محیط زیست با حضور دکتر نهاوندیاندکتر محمد نهاوندیان مشاور و رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه دولت تدبیر و امید قبل و بعد از انتخابات دو حوزه اقتصادی و سیاست خارجی را به عنوان حوزههای چالش پیشرو و اولویتهای اقدامات خود اعلام کرد و مردم آگاه ایران نیز با رأی خود این دو اولویت را مورد تأکید قرار دادند.دکتر محمد نهاوندیان مشاور و رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه دولت تدبیر و امید قبل و بعد از انتخابات دو حوزه اقتصادی و سیاست خارجی را به عنوان حوزههای چالش پیشرو و اولویتهای اقدامات خود اعلام کرد و مردم آگاه ایران نیز با رأی خود این دو اولویت را مورد تأکید قرار دادند.<br /> دکتر محمد نهاوندیان مشاور و رییس دفتر رییسجمهور در مراسم تودیع و معارفه معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست،اظهار داشت: در بخش اقتصادی شرایطی که در رشد و سطح عمومی قیمتها و اوضاع اشتغال شاهد آن هستیم همگان را به این نتیجه رساند که باید مسیر حرکت در این بخش تغییر کند.<br /> وی افزود: در رابطه با مناسبات خارجی نیز ملت ایران به تحول در نگاه و گفتمان در این حوزه رأی دادند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با اشاره به اینکه در هر دو حوزه اقدامات اولویتی دولت، موضوع محیط زیست در حقیقت بخشی جداییناپذیر است، اظهار داشت: اگر بخواهیم در اقتصاد به رشد پایدار رسیده و پیشرفت داشته باشیم و استفاده از همه منابع را لازمه توسعه همه جانبه بدانیم، در این صورت نمیتوان بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی اقدام به طراحی برنامههای اقتصادی توسعه کرد.<br /> دکتر نهاوندیان افزود: معنای این سخن این است که دولت به محیط زیست به عنوان یک بخش در کنار بخشهای دیگر نگاه نمیکند، بلکه ملاحظات زیستمحیطی در طول بخشهای دیگر و بخشی از حیات اجتماعی است.<br /> وی تصریح کرد: در خصوص اولویت دوم برنامه کاری دولت که همان بخش سیاست خارجی است، توجه به مسائل زیست محیطی میتواند باعث ایجاد حوزه منابع و دغدغههای مشترک هم با همسایگانمان در منطقه و هم با سایر کشورهای جهان شود.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با اشاره به اینکه طرفداری از محیط زیست از صحبتها و نظرات سیاسی جداست، تصریح کرد: موضوع محیط زیست میتواند در حل برخی بدفهمیهای بینالمللی نیز کارساز باشد.<br /> دکتر نهاوندیان با تأکید بر اینکه باید مغلطه ی تعارض رشد و توسعه با ملاحظات زیستمحیطی شکسته شود و در این زمینه آگاهیها باید افزایش پیدا کند، خاطر نشان کرد: باید به این درک برسیم که توجه به مسایل محیط زیست هرگز مقابله با رشد و توسعه نیست.<br /> وی ادامه داد: باید توجه کرد که عموم جامعه این تصور غلط گذشته را که صیانت از محیط زیست و حیاط وحش مانع از ایجاد توسعه خواهد بود را کنار گذاشته و در این مسیر باید زبان ایجابی را بجای زبان سلبی توسعه دهیم.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با تأکید بر توجه به ملاحظات اخلاقی در بخش محیط زیست، گفت: روحیه حساس به ملاحظات زیست محیطی، حساس به ملاحظات اخلاقی نیز خواهد بود و این تعریف اعتلا یافته که به جای منافع محدود، قدری بیشتر از خود، جامعه و حقوق را میبیند، اخلاق را هم در نظر دارد.<br /> دکتر نهاوندیان با تقدیر از همه تلاشگران که طی سالهای گذشته در این سازمان در قسمتهای مختلف خدمت کردهاند، تصریح کرد: باید از نقاط ضعف درس گرفت و از آنان تجربه اندوخت و بر نقاط مثبت، تأکید کرد.<br /> وی همچنین ضمن آرزوی توفیق برای دکتر ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: چالشهای مختلف مطمئناً با کمک مردم حلشدنی خواهد بود، مشکلات امروز محیط زیست مانند دریاچه ارومیه و وجود ریزگردها جز با مشارکت گسترده مردمی امکان برطرف شدن نخواهند داشت.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه رویکرد دولت تدبیر و امید این است، در تمام حوزهها مردم باید به میدان بیایند و مشارکت گسترده آنان را برطرف کننده مشکلات میدانند، ادامه داد: باید فعالان حوزه مدنی و رسانهای را در بخشهای مختلف وارد میدان کنیم.<br /> دکتر نهاوندیان تصریح کرد: یکی از دلایل انتخاب دکتر ابتکار به عنوان معاون رییسجمهور و رییس سازمان محیط زیست به دلیل کفایت تخصصی، مهارتی و مدیریتی ایشان و مطمئناً در آینده نیز ما باید به همین سبک حرکت کرده و نسبت به شناسایی کفایتها و تخصص بانوان برای تصدی مسئولیتها تلاش کنیم.<br /> محمدجواد محمدیزاده در این مراسم گزارشی از عملکرد خود در این سازمان ارائه و تلاشهای کارکنان این سازمان تقدیر کرد.<br /> همچنین دکتر معصومه ابتکار معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیطزیست، برنامهها و رویکردهای مورد نظر برای تقویت این سازمان و حفاظت از محیط زیست را ارائه کرد.http://www.president.ir/fa/710352013-09-11 17:06:247103622156183142041