پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 05 Aug 2021 03:46:22 +0430Thu, 05 Aug 2021 03:46:22 +04302024دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با دکتر نهاوندیانرییس دفتر رییسجمهور در دیدار معاون وزیر امور خارجه ایتالیا با وی به بررسی راهکارهای گسترش همکاری های دو کشور پرداختند.رییس دفتر رییسجمهور در دیدار معاون وزیر امور خارجه ایتالیا با وی به بررسی راهکارهای گسترش همکاری های دو کشور پرداختند.<br /> دکتر محمد نهاوندیان بعد از ظهر امروز (سهشنبه) در دیدار معاون وزیر امور خارجه ایتالیا، ضمن تشکر از پیام تبریک رییسجمهور و نخستوزیر ایتالیا به مناسبت انتخاب و آغاز بکار دکتر روحانی به عنوان رییسجمهوری اسلامی ایران، گفت: تهران و رم سوابق همکاری دوستانه و قابل اعتمادی دارند و زمینههای فراوانی نیز برای تداوم و گسترش این روابط و همکاریها وجود دارد.<br /> دکتر نهاوندیان افزود: امروز با حضور پرمعنای مردم در انتخابات و حمایت مردم و رهبری از رویکرد حکمتآمیز دولت شرایط و فضای جدیدی برای آغاز دوران تازهای از روابط کشورهای مختلف با ایران بوجود آمده است و دولت جمهوری اسلامی ایران آماده است مناسبات و تعاملات خود را با همه کشورها گسترش دهد و با نگاه برد &ndash; برد برای مسایل موجود، به راهحل قابل تفاهم براساس احترام و منافع متقابل دست یابد.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری ضمن تأکید بر سیاست توانمندسازی بخش خصوصی، در اقتصاد نوین ایران، اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا را جزو فعالترین اتاقهای مشترک برشمرد و ضمن تاکید بر راهگشا بودن توسعه مبادلات از طریق بخش خصوصی، ایتالیا و اروپا را تشویق به اتخاذ تدابیر جدید و ابتکار عمل در جهت استفاده از همکاریهای اقتصادی برای حل مسایل سیاسی نمود.<br /> لابو پیستللی معاون وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در این دیدار ضمن ابلاغ پیام کتبی نخستوزیر ایتالیا جهت تقدیم به دکتر حسن روحانی رییسجمهور کشورمان، اظهار داشت: ایتالیا با مشاهده و درک شرایط جدید ایران تمایل دارد همکاریهای خود را با این کشور در عرصههای مختلف از جمله در زمینههای فرهنگی و حوزههای قانونی تجاری با تبادل هیأتهای اقتصادی گسترش دهد.<br /> وی همچنین بر تمایل دوباره کشورش جهت مشارکت با جمهوری اسلامی ایران در بازسازی افغانستان بویژه پس از تاریخ تعیین شده برای خروج نیروهای خارجی از این کشور، تأکید کرد.http://www.president.ir/fa/704312013-08-06 21:11:287042231183140507